1HGCS1B77BA0…

Honda

Accord

1HGCS1B77BA063117 | 1HGCS1B77BA041716; 1HGCS1B77BA003032; 1HGCS1B77BA070648; 1HGCS1B77BA030084 | 1HGCS1B77BA063652; 1HGCS1B77BA095498 | 1HGCS1B77BA054319; 1HGCS1B77BA072092; 1HGCS1B77BA026438 | 1HGCS1B77BA037696

1HGCS1B77BA073954; 1HGCS1B77BA041974 | 1HGCS1B77BA033924; 1HGCS1B77BA056555 | 1HGCS1B77BA078538 | 1HGCS1B77BA041912; 1HGCS1B77BA095761 | 1HGCS1B77BA084548; 1HGCS1B77BA058919; 1HGCS1B77BA079916 | 1HGCS1B77BA043790 | 1HGCS1B77BA089393 | 1HGCS1B77BA045071 | 1HGCS1B77BA013866 | 1HGCS1B77BA087742

1HGCS1B77BA085831 |

1HGCS1B77BA011891

; 1HGCS1B77BA071167 | 1HGCS1B77BA033499; 1HGCS1B77BA073842 | 1HGCS1B77BA082055 | 1HGCS1B77BA081133; 1HGCS1B77BA054739 | 1HGCS1B77BA036385; 1HGCS1B77BA074523 | 1HGCS1B77BA033681 | 1HGCS1B77BA085182 | 1HGCS1B77BA084047; 1HGCS1B77BA030036

1HGCS1B77BA043160 | 1HGCS1B77BA000244; 1HGCS1B77BA099325 | 1HGCS1B77BA091290 | 1HGCS1B77BA090205 | 1HGCS1B77BA004939 | 1HGCS1B77BA061335 | 1HGCS1B77BA045409 | 1HGCS1B77BA075915 | 1HGCS1B77BA042039 | 1HGCS1B77BA002947 | 1HGCS1B77BA062078 | 1HGCS1B77BA030618 | 1HGCS1B77BA098935; 1HGCS1B77BA060850; 1HGCS1B77BA083755; 1HGCS1B77BA012894 | 1HGCS1B77BA079088

1HGCS1B77BA013480 | 1HGCS1B77BA054238; 1HGCS1B77BA009171; 1HGCS1B77BA095324 | 1HGCS1B77BA076921 | 1HGCS1B77BA014581 | 1HGCS1B77BA065997 | 1HGCS1B77BA002107; 1HGCS1B77BA031557 | 1HGCS1B77BA074618; 1HGCS1B77BA042414 | 1HGCS1B77BA075610 | 1HGCS1B77BA074392 | 1HGCS1B77BA001345; 1HGCS1B77BA023698; 1HGCS1B77BA000146 | 1HGCS1B77BA012717 | 1HGCS1B77BA029968; 1HGCS1B77BA049234 | 1HGCS1B77BA023619 | 1HGCS1B77BA087109; 1HGCS1B77BA093363 | 1HGCS1B77BA004925 | 1HGCS1B77BA083240 | 1HGCS1B77BA067684

1HGCS1B77BA048133; 1HGCS1B77BA083741 | 1HGCS1B77BA042557 | 1HGCS1B77BA074201; 1HGCS1B77BA054269; 1HGCS1B77BA040470 | 1HGCS1B77BA070908; 1HGCS1B77BA057446;

1HGCS1B77BA038184

| 1HGCS1B77BA006075 | 1HGCS1B77BA000888 | 1HGCS1B77BA007226 | 1HGCS1B77BA007193 | 1HGCS1B77BA069502 | 1HGCS1B77BA074926 | 1HGCS1B77BA011700 | 1HGCS1B77BA065062 | 1HGCS1B77BA071802 | 1HGCS1B77BA095453 | 1HGCS1B77BA038797; 1HGCS1B77BA085456 | 1HGCS1B77BA012247 | 1HGCS1B77BA062596 | 1HGCS1B77BA003001 | 1HGCS1B77BA077776 | 1HGCS1B77BA092763 | 1HGCS1B77BA034524 | 1HGCS1B77BA015553 | 1HGCS1B77BA002284; 1HGCS1B77BA009056; 1HGCS1B77BA040338

1HGCS1B77BA035429; 1HGCS1B77BA087210 | 1HGCS1B77BA054921 | 1HGCS1B77BA067250; 1HGCS1B77BA009719; 1HGCS1B77BA012779 | 1HGCS1B77BA098885 | 1HGCS1B77BA097705 | 1HGCS1B77BA079902; 1HGCS1B77BA065532 | 1HGCS1B77BA027881

1HGCS1B77BA035124

1HGCS1B77BA002009; 1HGCS1B77BA075008 | 1HGCS1B77BA056197; 1HGCS1B77BA079558; 1HGCS1B77BA099793 | 1HGCS1B77BA011504 |

1HGCS1B77BA096425

| 1HGCS1B77BA036435; 1HGCS1B77BA097669; 1HGCS1B77BA096621 | 1HGCS1B77BA050626; 1HGCS1B77BA059407 | 1HGCS1B77BA066454 | 1HGCS1B77BA093394; 1HGCS1B77BA006738 | 1HGCS1B77BA039593

1HGCS1B77BA079401; 1HGCS1B77BA017108; 1HGCS1B77BA047189; 1HGCS1B77BA083237 | 1HGCS1B77BA041408; 1HGCS1B77BA014516; 1HGCS1B77BA047693 | 1HGCS1B77BA098515; 1HGCS1B77BA092343 | 1HGCS1B77BA069760

1HGCS1B77BA062792 |

1HGCS1B77BA058550

; 1HGCS1B77BA095565 | 1HGCS1B77BA003130 | 1HGCS1B77BA036287; 1HGCS1B77BA070357 | 1HGCS1B77BA089426 | 1HGCS1B77BA056409 |

1HGCS1B77BA009512

| 1HGCS1B77BA087837

1HGCS1B77BA027427 | 1HGCS1B77BA048228; 1HGCS1B77BA089944 | 1HGCS1B77BA083366 | 1HGCS1B77BA039447 | 1HGCS1B77BA006612; 1HGCS1B77BA066650 | 1HGCS1B77BA091449 | 1HGCS1B77BA069144; 1HGCS1B77BA084601 | 1HGCS1B77BA082833 | 1HGCS1B77BA092021 | 1HGCS1B77BA091564 | 1HGCS1B77BA085800 | 1HGCS1B77BA071864 | 1HGCS1B77BA048410 | 1HGCS1B77BA073193 | 1HGCS1B77BA021031 | 1HGCS1B77BA075400; 1HGCS1B77BA064333

1HGCS1B77BA088602 | 1HGCS1B77BA035558; 1HGCS1B77BA024477; 1HGCS1B77BA002155; 1HGCS1B77BA048259 | 1HGCS1B77BA034569; 1HGCS1B77BA081276 | 1HGCS1B77BA060718; 1HGCS1B77BA087143; 1HGCS1B77BA062193 | 1HGCS1B77BA045779 | 1HGCS1B77BA081200 | 1HGCS1B77BA074165 | 1HGCS1B77BA085313 | 1HGCS1B77BA053431; 1HGCS1B77BA027718; 1HGCS1B77BA079706; 1HGCS1B77BA061836; 1HGCS1B77BA046866 | 1HGCS1B77BA094903; 1HGCS1B77BA090107 | 1HGCS1B77BA041229 | 1HGCS1B77BA038668; 1HGCS1B77BA056944

1HGCS1B77BA014628 | 1HGCS1B77BA055387; 1HGCS1B77BA029226

1HGCS1B77BA019358 | 1HGCS1B77BA003838 | 1HGCS1B77BA025886 | 1HGCS1B77BA081410 | 1HGCS1B77BA080631; 1HGCS1B77BA039366; 1HGCS1B77BA093153 | 1HGCS1B77BA064669; 1HGCS1B77BA040632

1HGCS1B77BA096957 | 1HGCS1B77BA057995; 1HGCS1B77BA036774; 1HGCS1B77BA099955; 1HGCS1B77BA033843; 1HGCS1B77BA046334

1HGCS1B77BA051517 | 1HGCS1B77BA086123; 1HGCS1B77BA010515; 1HGCS1B77BA018937 | 1HGCS1B77BA095341 | 1HGCS1B77BA053624 | 1HGCS1B77BA051002 | 1HGCS1B77BA000101

1HGCS1B77BA028612 | 1HGCS1B77BA013351 | 1HGCS1B77BA014127

1HGCS1B77BA099633 | 1HGCS1B77BA015133; 1HGCS1B77BA086204; 1HGCS1B77BA090978 | 1HGCS1B77BA070102 | 1HGCS1B77BA091533

1HGCS1B77BA058452 | 1HGCS1B77BA091354 | 1HGCS1B77BA017237 | 1HGCS1B77BA023328

1HGCS1B77BA008022 | 1HGCS1B77BA086137; 1HGCS1B77BA085411 | 1HGCS1B77BA009297 | 1HGCS1B77BA007985; 1HGCS1B77BA099082 | 1HGCS1B77BA023300; 1HGCS1B77BA007369

1HGCS1B77BA029596 | 1HGCS1B77BA023720 | 1HGCS1B77BA025225

1HGCS1B77BA091242 | 1HGCS1B77BA068396; 1HGCS1B77BA061545

1HGCS1B77BA089152; 1HGCS1B77BA044048; 1HGCS1B77BA024933 | 1HGCS1B77BA076501 | 1HGCS1B77BA056037 | 1HGCS1B77BA089829 | 1HGCS1B77BA022521; 1HGCS1B77BA044597 | 1HGCS1B77BA028772 | 1HGCS1B77BA003886; 1HGCS1B77BA083173 | 1HGCS1B77BA039917; 1HGCS1B77BA003208 | 1HGCS1B77BA016783 | 1HGCS1B77BA054286

1HGCS1B77BA037049 | 1HGCS1B77BA044390; 1HGCS1B77BA036189; 1HGCS1B77BA002706; 1HGCS1B77BA084646 | 1HGCS1B77BA047886 | 1HGCS1B77BA026746 | 1HGCS1B77BA006433; 1HGCS1B77BA083626

1HGCS1B77BA021241 | 1HGCS1B77BA068771 | 1HGCS1B77BA047466 | 1HGCS1B77BA020672 |

1HGCS1B77BA094447

| 1HGCS1B77BA076370 | 1HGCS1B77BA094321 | 1HGCS1B77BA025354; 1HGCS1B77BA014905 | 1HGCS1B77BA048245; 1HGCS1B77BA096537; 1HGCS1B77BA051520 | 1HGCS1B77BA048908; 1HGCS1B77BA024544

1HGCS1B77BA064218; 1HGCS1B77BA054935 | 1HGCS1B77BA062677 | 1HGCS1B77BA004102 | 1HGCS1B77BA031428 | 1HGCS1B77BA044745 | 1HGCS1B77BA090592; 1HGCS1B77BA050352 | 1HGCS1B77BA035236; 1HGCS1B77BA063196 | 1HGCS1B77BA071041 | 1HGCS1B77BA073419 | 1HGCS1B77BA089832 | 1HGCS1B77BA060525 | 1HGCS1B77BA027394 | 1HGCS1B77BA097977; 1HGCS1B77BA098532; 1HGCS1B77BA085876 | 1HGCS1B77BA009204 | 1HGCS1B77BA060623 | 1HGCS1B77BA014631 | 1HGCS1B77BA097932 | 1HGCS1B77BA073565 | 1HGCS1B77BA079060; 1HGCS1B77BA031445; 1HGCS1B77BA080807; 1HGCS1B77BA064364 | 1HGCS1B77BA026391 | 1HGCS1B77BA064008; 1HGCS1B77BA081973 | 1HGCS1B77BA034748 | 1HGCS1B77BA018517 | 1HGCS1B77BA007906; 1HGCS1B77BA038637; 1HGCS1B77BA096893 | 1HGCS1B77BA001295 | 1HGCS1B77BA099972

1HGCS1B77BA004570 | 1HGCS1B77BA085148 | 1HGCS1B77BA011616 | 1HGCS1B77BA040680; 1HGCS1B77BA057351; 1HGCS1B77BA098708

1HGCS1B77BA055289; 1HGCS1B77BA033969; 1HGCS1B77BA047516 | 1HGCS1B77BA043479

1HGCS1B77BA024754 | 1HGCS1B77BA046737 | 1HGCS1B77BA030604 | 1HGCS1B77BA030442; 1HGCS1B77BA039240; 1HGCS1B77BA080841 | 1HGCS1B77BA006822 | 1HGCS1B77BA085179 | 1HGCS1B77BA074036 | 1HGCS1B77BA031753 | 1HGCS1B77BA024169 | 1HGCS1B77BA070813 | 1HGCS1B77BA014595 | 1HGCS1B77BA045412; 1HGCS1B77BA088289; 1HGCS1B77BA006058; 1HGCS1B77BA045121 | 1HGCS1B77BA041926; 1HGCS1B77BA008344; 1HGCS1B77BA003418; 1HGCS1B77BA069208 | 1HGCS1B77BA051291 | 1HGCS1B77BA030408 | 1HGCS1B77BA060332; 1HGCS1B77BA022826; 1HGCS1B77BA038489 | 1HGCS1B77BA041540 | 1HGCS1B77BA069709; 1HGCS1B77BA042137; 1HGCS1B77BA021675; 1HGCS1B77BA070441 | 1HGCS1B77BA024852 | 1HGCS1B77BA073825; 1HGCS1B77BA082573 | 1HGCS1B77BA008277 | 1HGCS1B77BA055714 | 1HGCS1B77BA096909; 1HGCS1B77BA024771 | 1HGCS1B77BA042672; 1HGCS1B77BA060380; 1HGCS1B77BA091046 | 1HGCS1B77BA075834 | 1HGCS1B77BA005573 | 1HGCS1B77BA090074 | 1HGCS1B77BA099518 | 1HGCS1B77BA072173 | 1HGCS1B77BA096196 | 1HGCS1B77BA062260 | 1HGCS1B77BA033583 | 1HGCS1B77BA002303 | 1HGCS1B77BA065417; 1HGCS1B77BA057821 | 1HGCS1B77BA083514 | 1HGCS1B77BA024110; 1HGCS1B77BA028156 | 1HGCS1B77BA028352 | 1HGCS1B77BA090446 | 1HGCS1B77BA002236; 1HGCS1B77BA041814

1HGCS1B77BA057267 | 1HGCS1B77BA012815 | 1HGCS1B77BA007453; 1HGCS1B77BA033910 | 1HGCS1B77BA072562 | 1HGCS1B77BA011244 | 1HGCS1B77BA010451 |

1HGCS1B77BA028027

| 1HGCS1B77BA012863

1HGCS1B77BA084582 | 1HGCS1B77BA050058; 1HGCS1B77BA068737; 1HGCS1B77BA032837 | 1HGCS1B77BA023426 | 1HGCS1B77BA080483 | 1HGCS1B77BA081259 | 1HGCS1B77BA070973

1HGCS1B77BA091550 | 1HGCS1B77BA095856

1HGCS1B77BA099339 | 1HGCS1B77BA017755; 1HGCS1B77BA080385 | 1HGCS1B77BA020610; 1HGCS1B77BA057320; 1HGCS1B77BA042851; 1HGCS1B77BA046219 | 1HGCS1B77BA034149

1HGCS1B77BA089541 | 1HGCS1B77BA076711 | 1HGCS1B77BA038959

1HGCS1B77BA016119 | 1HGCS1B77BA081956 | 1HGCS1B77BA060315 | 1HGCS1B77BA064509 | 1HGCS1B77BA002074 | 1HGCS1B77BA057950; 1HGCS1B77BA079740; 1HGCS1B77BA046298 | 1HGCS1B77BA024785 | 1HGCS1B77BA064462 | 1HGCS1B77BA068043 | 1HGCS1B77BA060640 | 1HGCS1B77BA065577 | 1HGCS1B77BA034359 | 1HGCS1B77BA034717 | 1HGCS1B77BA006996; 1HGCS1B77BA021871; 1HGCS1B77BA018792 | 1HGCS1B77BA033809 | 1HGCS1B77BA069550 | 1HGCS1B77BA085537; 1HGCS1B77BA044423 | 1HGCS1B77BA061710 | 1HGCS1B77BA054546 | 1HGCS1B77BA080077; 1HGCS1B77BA033003 | 1HGCS1B77BA002513; 1HGCS1B77BA052716 | 1HGCS1B77BA041733 | 1HGCS1B77BA020624 | 1HGCS1B77BA083738 | 1HGCS1B77BA008800

1HGCS1B77BA027265; 1HGCS1B77BA015276 | 1HGCS1B77BA042347 | 1HGCS1B77BA091337 | 1HGCS1B77BA048598; 1HGCS1B77BA042400; 1HGCS1B77BA008179; 1HGCS1B77BA096702 | 1HGCS1B77BA094335 | 1HGCS1B77BA013088 | 1HGCS1B77BA010398 | 1HGCS1B77BA008540

1HGCS1B77BA075350

1HGCS1B77BA005072 | 1HGCS1B77BA038556; 1HGCS1B77BA097316 | 1HGCS1B77BA054160 | 1HGCS1B77BA095226 |

1HGCS1B77BA079589

| 1HGCS1B77BA016671; 1HGCS1B77BA014256 | 1HGCS1B77BA028173 | 1HGCS1B77BA080242 | 1HGCS1B77BA043336 | 1HGCS1B77BA041165 | 1HGCS1B77BA028142; 1HGCS1B77BA040159 | 1HGCS1B77BA055521; 1HGCS1B77BA022566 | 1HGCS1B77BA044647; 1HGCS1B77BA042090; 1HGCS1B77BA013625 | 1HGCS1B77BA034636 | 1HGCS1B77BA077440 | 1HGCS1B77BA015150; 1HGCS1B77BA081228 | 1HGCS1B77BA055101 | 1HGCS1B77BA061111 | 1HGCS1B77BA083108; 1HGCS1B77BA015794 | 1HGCS1B77BA071055; 1HGCS1B77BA025290 | 1HGCS1B77BA082444; 1HGCS1B77BA099311; 1HGCS1B77BA026911; 1HGCS1B77BA072481 | 1HGCS1B77BA006089; 1HGCS1B77BA018663; 1HGCS1B77BA072125; 1HGCS1B77BA012202; 1HGCS1B77BA073064 | 1HGCS1B77BA086848 | 1HGCS1B77BA019196; 1HGCS1B77BA067023; 1HGCS1B77BA054045; 1HGCS1B77BA065322; 1HGCS1B77BA098109 | 1HGCS1B77BA046995; 1HGCS1B77BA068012; 1HGCS1B77BA052070 | 1HGCS1B77BA057608 | 1HGCS1B77BA003287 | 1HGCS1B77BA005587 | 1HGCS1B77BA032577; 1HGCS1B77BA017707; 1HGCS1B77BA015570; 1HGCS1B77BA008473 | 1HGCS1B77BA077227 | 1HGCS1B77BA027377; 1HGCS1B77BA057186 | 1HGCS1B77BA092505 | 1HGCS1B77BA089068

1HGCS1B77BA071265 | 1HGCS1B77BA078197; 1HGCS1B77BA020509; 1HGCS1B77BA051999; 1HGCS1B77BA039738 | 1HGCS1B77BA097378; 1HGCS1B77BA092195 | 1HGCS1B77BA031252; 1HGCS1B77BA077325 | 1HGCS1B77BA059715

1HGCS1B77BA001555

; 1HGCS1B77BA027475

1HGCS1B77BA031316 | 1HGCS1B77BA080306 | 1HGCS1B77BA035964; 1HGCS1B77BA055051; 1HGCS1B77BA030313; 1HGCS1B77BA046740; 1HGCS1B77BA092424 | 1HGCS1B77BA099924

1HGCS1B77BA042025

1HGCS1B77BA070701 | 1HGCS1B77BA075784 | 1HGCS1B77BA098014; 1HGCS1B77BA049993 | 1HGCS1B77BA028755 | 1HGCS1B77BA017819 | 1HGCS1B77BA028318 | 1HGCS1B77BA042185; 1HGCS1B77BA076353 | 1HGCS1B77BA078958 | 1HGCS1B77BA088681 | 1HGCS1B77BA023796 |

1HGCS1B77BA009249

; 1HGCS1B77BA055244 | 1HGCS1B77BA045569 | 1HGCS1B77BA038041; 1HGCS1B77BA044860 | 1HGCS1B77BA086087; 1HGCS1B77BA098806 | 1HGCS1B77BA038606 | 1HGCS1B77BA087529 | 1HGCS1B77BA000485 | 1HGCS1B77BA067619 | 1HGCS1B77BA035608 | 1HGCS1B77BA055681 | 1HGCS1B77BA084792 | 1HGCS1B77BA037634; 1HGCS1B77BA062288; 1HGCS1B77BA039965 | 1HGCS1B77BA082976

1HGCS1B77BA064543 | 1HGCS1B77BA060508; 1HGCS1B77BA025130 | 1HGCS1B77BA010210 | 1HGCS1B77BA009025; 1HGCS1B77BA099891 | 1HGCS1B77BA018985

1HGCS1B77BA075803

1HGCS1B77BA067877 | 1HGCS1B77BA012801 | 1HGCS1B77BA071007

1HGCS1B77BA069581; 1HGCS1B77BA083660 | 1HGCS1B77BA036239 | 1HGCS1B77BA028660 | 1HGCS1B77BA023555 | 1HGCS1B77BA098174; 1HGCS1B77BA044972 | 1HGCS1B77BA085781; 1HGCS1B77BA049072

1HGCS1B77BA033535 | 1HGCS1B77BA042834 | 1HGCS1B77BA032224

1HGCS1B77BA059570; 1HGCS1B77BA087434 | 1HGCS1B77BA090060 | 1HGCS1B77BA084503 | 1HGCS1B77BA010272 | 1HGCS1B77BA045894; 1HGCS1B77BA007033; 1HGCS1B77BA031901 | 1HGCS1B77BA048083 | 1HGCS1B77BA059701 | 1HGCS1B77BA068379 | 1HGCS1B77BA099678

1HGCS1B77BA071038 | 1HGCS1B77BA047676 | 1HGCS1B77BA039495; 1HGCS1B77BA012183 | 1HGCS1B77BA020932 | 1HGCS1B77BA040498 | 1HGCS1B77BA082475 | 1HGCS1B77BA072299 | 1HGCS1B77BA026309 | 1HGCS1B77BA065899 | 1HGCS1B77BA049153

1HGCS1B77BA057091 | 1HGCS1B77BA017948 |

1HGCS1B77BA052652

| 1HGCS1B77BA063988 | 1HGCS1B77BA073808; 1HGCS1B77BA099020; 1HGCS1B77BA067135 | 1HGCS1B77BA082654; 1HGCS1B77BA082007 | 1HGCS1B77BA067071; 1HGCS1B77BA020073; 1HGCS1B77BA096912 | 1HGCS1B77BA080158; 1HGCS1B77BA056989; 1HGCS1B77BA027654

1HGCS1B77BA093461

1HGCS1B77BA082332; 1HGCS1B77BA002639; 1HGCS1B77BA057365 | 1HGCS1B77BA094769

1HGCS1B77BA006724 | 1HGCS1B77BA065126; 1HGCS1B77BA022888; 1HGCS1B77BA095551; 1HGCS1B77BA070892 | 1HGCS1B77BA055437 | 1HGCS1B77BA091063 | 1HGCS1B77BA077471; 1HGCS1B77BA015584 | 1HGCS1B77BA025869 | 1HGCS1B77BA024611 | 1HGCS1B77BA084260 | 1HGCS1B77BA004486 | 1HGCS1B77BA062467 | 1HGCS1B77BA048388 | 1HGCS1B77BA027332 | 1HGCS1B77BA036483 | 1HGCS1B77BA028447 | 1HGCS1B77BA034507; 1HGCS1B77BA080063; 1HGCS1B77BA070455 | 1HGCS1B77BA011230; 1HGCS1B77BA037469 | 1HGCS1B77BA024060 | 1HGCS1B77BA004620 | 1HGCS1B77BA015438 | 1HGCS1B77BA096327 | 1HGCS1B77BA092245; 1HGCS1B77BA088597 | 1HGCS1B77BA026875 | 1HGCS1B77BA062386 | 1HGCS1B77BA097607 | 1HGCS1B77BA014841 | 1HGCS1B77BA074117 | 1HGCS1B77BA091743 | 1HGCS1B77BA013656; 1HGCS1B77BA006741 | 1HGCS1B77BA013530; 1HGCS1B77BA055292; 1HGCS1B77BA077387; 1HGCS1B77BA055647 | 1HGCS1B77BA067538 | 1HGCS1B77BA064946; 1HGCS1B77BA065904 | 1HGCS1B77BA058516 | 1HGCS1B77BA095534 | 1HGCS1B77BA011499 | 1HGCS1B77BA025600 | 1HGCS1B77BA081343; 1HGCS1B77BA068673

1HGCS1B77BA094268; 1HGCS1B77BA027895 | 1HGCS1B77BA008828

1HGCS1B77BA073050 | 1HGCS1B77BA026827

1HGCS1B77BA098482 | 1HGCS1B77BA054997; 1HGCS1B77BA006660 | 1HGCS1B77BA093086; 1HGCS1B77BA091015; 1HGCS1B77BA093797

1HGCS1B77BA036726; 1HGCS1B77BA012250; 1HGCS1B77BA097767 | 1HGCS1B77BA027749 | 1HGCS1B77BA054479 | 1HGCS1B77BA008067; 1HGCS1B77BA005007 | 1HGCS1B77BA018565; 1HGCS1B77BA076725; 1HGCS1B77BA045572 | 1HGCS1B77BA075283 | 1HGCS1B77BA030327

1HGCS1B77BA078104 | 1HGCS1B77BA012877; 1HGCS1B77BA021563; 1HGCS1B77BA087885 | 1HGCS1B77BA071220 | 1HGCS1B77BA064266 | 1HGCS1B77BA017853; 1HGCS1B77BA012832

1HGCS1B77BA080287 | 1HGCS1B77BA074277;

1HGCS1B77BA032496

| 1HGCS1B77BA005749; 1HGCS1B77BA018324; 1HGCS1B77BA077986 | 1HGCS1B77BA050724 | 1HGCS1B77BA096859 | 1HGCS1B77BA044342; 1HGCS1B77BA031493 | 1HGCS1B77BA097221 | 1HGCS1B77BA075817

1HGCS1B77BA055163; 1HGCS1B77BA014872; 1HGCS1B77BA044289 | 1HGCS1B77BA032109; 1HGCS1B77BA065143 | 1HGCS1B77BA001457

1HGCS1B77BA074327 | 1HGCS1B77BA050884 | 1HGCS1B77BA027122 | 1HGCS1B77BA064560 | 1HGCS1B77BA083075; 1HGCS1B77BA066938 | 1HGCS1B77BA073209; 1HGCS1B77BA078751 | 1HGCS1B77BA089958 |

1HGCS1B77BA072108

| 1HGCS1B77BA079379; 1HGCS1B77BA036872 | 1HGCS1B77BA059472; 1HGCS1B77BA033261 | 1HGCS1B77BA018002 | 1HGCS1B77BA048455 | 1HGCS1B77BA041666 | 1HGCS1B77BA071721; 1HGCS1B77BA074974 | 1HGCS1B77BA024351; 1HGCS1B77BA009543

1HGCS1B77BA065739; 1HGCS1B77BA086638 |

1HGCS1B77BA030375

| 1HGCS1B77BA086347 | 1HGCS1B77BA099292; 1HGCS1B77BA051033 | 1HGCS1B77BA009218; 1HGCS1B77BA094514 | 1HGCS1B77BA053929; 1HGCS1B77BA007386; 1HGCS1B77BA083318; 1HGCS1B77BA038458; 1HGCS1B77BA086199 | 1HGCS1B77BA040842 | 1HGCS1B77BA040985 | 1HGCS1B77BA016248; 1HGCS1B77BA056359 | 1HGCS1B77BA040906 | 1HGCS1B77BA061383 | 1HGCS1B77BA066552 | 1HGCS1B77BA020493; 1HGCS1B77BA032403 | 1HGCS1B77BA096876 | 1HGCS1B77BA010739; 1HGCS1B77BA042395 | 1HGCS1B77BA061156

1HGCS1B77BA006027 | 1HGCS1B77BA041750; 1HGCS1B77BA011762

1HGCS1B77BA078149

1HGCS1B77BA098241 | 1HGCS1B77BA072397; 1HGCS1B77BA079656

1HGCS1B77BA008439 | 1HGCS1B77BA070293 | 1HGCS1B77BA013169 | 1HGCS1B77BA017514 | 1HGCS1B77BA058239 |

1HGCS1B77BA045930

| 1HGCS1B77BA072819 | 1HGCS1B77BA014466 | 1HGCS1B77BA015181 | 1HGCS1B77BA079382 | 1HGCS1B77BA027458 | 1HGCS1B77BA025970 | 1HGCS1B77BA024897 | 1HGCS1B77BA007825; 1HGCS1B77BA030716 | 1HGCS1B77BA045782; 1HGCS1B77BA010658 | 1HGCS1B77BA051226;

1HGCS1B77BA071797

; 1HGCS1B77BA035169 | 1HGCS1B77BA029985 | 1HGCS1B77BA030232 | 1HGCS1B77BA048732; 1HGCS1B77BA046253 | 1HGCS1B77BA034541 | 1HGCS1B77BA012264 | 1HGCS1B77BA052764 | 1HGCS1B77BA055731; 1HGCS1B77BA014709 | 1HGCS1B77BA064123 | 1HGCS1B77BA089880; 1HGCS1B77BA088244 |

1HGCS1B77BA033793

| 1HGCS1B77BA096246 | 1HGCS1B77BA063778; 1HGCS1B77BA008599 | 1HGCS1B77BA060217; 1HGCS1B77BA046074; 1HGCS1B77BA048892 | 1HGCS1B77BA032336; 1HGCS1B77BA027086 | 1HGCS1B77BA043871 | 1HGCS1B77BA002902 | 1HGCS1B77BA001393 | 1HGCS1B77BA020056 | 1HGCS1B77BA028237 | 1HGCS1B77BA088664 | 1HGCS1B77BA093377 | 1HGCS1B77BA052215; 1HGCS1B77BA029288 | 1HGCS1B77BA079270; 1HGCS1B77BA046527; 1HGCS1B77BA076577; 1HGCS1B77BA027797 | 1HGCS1B77BA072058 | 1HGCS1B77BA080144 | 1HGCS1B77BA017609 | 1HGCS1B77BA054272; 1HGCS1B77BA037830 | 1HGCS1B77BA025919 | 1HGCS1B77BA072769; 1HGCS1B77BA020381; 1HGCS1B77BA057138 | 1HGCS1B77BA002270; 1HGCS1B77BA071413 | 1HGCS1B77BA035740 | 1HGCS1B77BA069323 | 1HGCS1B77BA061173 | 1HGCS1B77BA026259 | 1HGCS1B77BA039691; 1HGCS1B77BA005217; 1HGCS1B77BA041862 | 1HGCS1B77BA032580 | 1HGCS1B77BA065109 | 1HGCS1B77BA045815 | 1HGCS1B77BA066096; 1HGCS1B77BA053056 | 1HGCS1B77BA095419 | 1HGCS1B77BA021143 | 1HGCS1B77BA013401 | 1HGCS1B77BA089314 | 1HGCS1B77BA041988; 1HGCS1B77BA085375

1HGCS1B77BA073677; 1HGCS1B77BA049671 | 1HGCS1B77BA069547; 1HGCS1B77BA093282 | 1HGCS1B77BA057303 | 1HGCS1B77BA010952; 1HGCS1B77BA057253 | 1HGCS1B77BA099650 | 1HGCS1B77BA008523; 1HGCS1B77BA088180 | 1HGCS1B77BA043918

1HGCS1B77BA022339

1HGCS1B77BA025516 | 1HGCS1B77BA088132 | 1HGCS1B77BA034782 | 1HGCS1B77BA004875 | 1HGCS1B77BA034734 | 1HGCS1B77BA066521 | 1HGCS1B77BA052392 | 1HGCS1B77BA062601 | 1HGCS1B77BA045183 | 1HGCS1B77BA086977 | 1HGCS1B77BA000826; 1HGCS1B77BA015780 | 1HGCS1B77BA042204 | 1HGCS1B77BA018954 | 1HGCS1B77BA071539 | 1HGCS1B77BA034460 | 1HGCS1B77BA030991; 1HGCS1B77BA033390 | 1HGCS1B77BA083559; 1HGCS1B77BA007128 | 1HGCS1B77BA066616; 1HGCS1B77BA031039; 1HGCS1B77BA068107

1HGCS1B77BA044809; 1HGCS1B77BA031459; 1HGCS1B77BA017786 | 1HGCS1B77BA021658; 1HGCS1B77BA052733; 1HGCS1B77BA037682 | 1HGCS1B77BA021403 | 1HGCS1B77BA049282 | 1HGCS1B77BA062307 | 1HGCS1B77BA046186; 1HGCS1B77BA055440 | 1HGCS1B77BA097980; 1HGCS1B77BA092942

1HGCS1B77BA069001 | 1HGCS1B77BA038055; 1HGCS1B77BA052814; 1HGCS1B77BA097736 | 1HGCS1B77BA062517 | 1HGCS1B77BA079074 | 1HGCS1B77BA066129 | 1HGCS1B77BA025595 | 1HGCS1B77BA001605; 1HGCS1B77BA041411 | 1HGCS1B77BA088213 | 1HGCS1B77BA022549; 1HGCS1B77BA094061; 1HGCS1B77BA062162; 1HGCS1B77BA041179; 1HGCS1B77BA008036 | 1HGCS1B77BA018114 | 1HGCS1B77BA018680 | 1HGCS1B77BA026763; 1HGCS1B77BA006805 | 1HGCS1B77BA085232 | 1HGCS1B77BA025838; 1HGCS1B77BA017965; 1HGCS1B77BA077180 | 1HGCS1B77BA066261 | 1HGCS1B77BA018775 | 1HGCS1B77BA070603 | 1HGCS1B77BA056099 | 1HGCS1B77BA005766 | 1HGCS1B77BA051470 | 1HGCS1B77BA091175 | 1HGCS1B77BA082525 | 1HGCS1B77BA059441; 1HGCS1B77BA044244 | 1HGCS1B77BA011566 | 1HGCS1B77BA092777; 1HGCS1B77BA084162 | 1HGCS1B77BA016279 | 1HGCS1B77BA026150; 1HGCS1B77BA036659 | 1HGCS1B77BA090561; 1HGCS1B77BA029002 | 1HGCS1B77BA062582; 1HGCS1B77BA030943 | 1HGCS1B77BA039822 | 1HGCS1B77BA098546 | 1HGCS1B77BA039027 | 1HGCS1B77BA043854 | 1HGCS1B77BA040047; 1HGCS1B77BA012054

1HGCS1B77BA088583; 1HGCS1B77BA049380 | 1HGCS1B77BA022504 |

1HGCS1B77BA088485

; 1HGCS1B77BA030179; 1HGCS1B77BA091869; 1HGCS1B77BA021319; 1HGCS1B77BA035477 | 1HGCS1B77BA036273; 1HGCS1B77BA005332 | 1HGCS1B77BA075770 | 1HGCS1B77BA049623 | 1HGCS1B77BA043773; 1HGCS1B77BA051386 | 1HGCS1B77BA033082 | 1HGCS1B77BA068429; 1HGCS1B77BA087028

1HGCS1B77BA074246; 1HGCS1B77BA001975; 1HGCS1B77BA075378;

1HGCS1B77BA051436

| 1HGCS1B77BA012622

1HGCS1B77BA003807 | 1HGCS1B77BA008960 | 1HGCS1B77BA041571; 1HGCS1B77BA053199; 1HGCS1B77BA084551; 1HGCS1B77BA029176 | 1HGCS1B77BA042784; 1HGCS1B77BA060895; 1HGCS1B77BA045748; 1HGCS1B77BA039111; 1HGCS1B77BA021367; 1HGCS1B77BA042221 | 1HGCS1B77BA088034; 1HGCS1B77BA015326 | 1HGCS1B77BA076109; 1HGCS1B77BA048262 | 1HGCS1B77BA098787 | 1HGCS1B77BA040663 | 1HGCS1B77BA091208 | 1HGCS1B77BA021739 | 1HGCS1B77BA093038 | 1HGCS1B77BA017822 | 1HGCS1B77BA016993; 1HGCS1B77BA031719 | 1HGCS1B77BA053428 | 1HGCS1B77BA049041 | 1HGCS1B77BA039500 | 1HGCS1B77BA046463; 1HGCS1B77BA011115 | 1HGCS1B77BA016377 | 1HGCS1B77BA027511 | 1HGCS1B77BA046947 | 1HGCS1B77BA032319 | 1HGCS1B77BA048813; 1HGCS1B77BA058631 | 1HGCS1B77BA009235 | 1HGCS1B77BA098577 | 1HGCS1B77BA011051 | 1HGCS1B77BA060458 | 1HGCS1B77BA077129; 1HGCS1B77BA098160 | 1HGCS1B77BA088809 | 1HGCS1B77BA022874 | 1HGCS1B77BA085795 | 1HGCS1B77BA030148 | 1HGCS1B77BA090768; 1HGCS1B77BA053977; 1HGCS1B77BA065238; 1HGCS1B77BA072898 | 1HGCS1B77BA087241; 1HGCS1B77BA062985 | 1HGCS1B77BA029856; 1HGCS1B77BA050772

1HGCS1B77BA068804 | 1HGCS1B77BA011146 | 1HGCS1B77BA010238; 1HGCS1B77BA073680; 1HGCS1B77BA028108 | 1HGCS1B77BA059035 | 1HGCS1B77BA059875 | 1HGCS1B77BA087062; 1HGCS1B77BA061030 | 1HGCS1B77BA058791 | 1HGCS1B77BA000728 | 1HGCS1B77BA085277 | 1HGCS1B77BA044003 | 1HGCS1B77BA054675 | 1HGCS1B77BA053459 | 1HGCS1B77BA080502; 1HGCS1B77BA025208; 1HGCS1B77BA041330 | 1HGCS1B77BA034930 | 1HGCS1B77BA046477; 1HGCS1B77BA083979; 1HGCS1B77BA068608; 1HGCS1B77BA084386; 1HGCS1B77BA085229

1HGCS1B77BA067541 | 1HGCS1B77BA090740; 1HGCS1B77BA045488 | 1HGCS1B77BA084985 | 1HGCS1B77BA086302; 1HGCS1B77BA043644; 1HGCS1B77BA074232 | 1HGCS1B77BA070343 | 1HGCS1B77BA044339 | 1HGCS1B77BA033258; 1HGCS1B77BA029257 | 1HGCS1B77BA066888

1HGCS1B77BA054496 | 1HGCS1B77BA020638;

1HGCS1B77BA067507

; 1HGCS1B77BA032157 | 1HGCS1B77BA068740; 1HGCS1B77BA073971 | 1HGCS1B77BA036001; 1HGCS1B77BA069998; 1HGCS1B77BA024589 | 1HGCS1B77BA054305 | 1HGCS1B77BA064087; 1HGCS1B77BA075347; 1HGCS1B77BA008537; 1HGCS1B77BA079897 | 1HGCS1B77BA063070 | 1HGCS1B77BA019487 | 1HGCS1B77BA030201; 1HGCS1B77BA049525 | 1HGCS1B77BA035060 | 1HGCS1B77BA039951

1HGCS1B77BA022938; 1HGCS1B77BA030568 | 1HGCS1B77BA045961 | 1HGCS1B77BA061884 | 1HGCS1B77BA010403 | 1HGCS1B77BA036676 | 1HGCS1B77BA089684 | 1HGCS1B77BA072710 | 1HGCS1B77BA078040 |

1HGCS1B77BA095310

| 1HGCS1B77BA038024 | 1HGCS1B77BA021076 | 1HGCS1B77BA073727; 1HGCS1B77BA087546 | 1HGCS1B77BA054143 | 1HGCS1B77BA053378 | 1HGCS1B77BA081522 | 1HGCS1B77BA028531 | 1HGCS1B77BA008280 | 1HGCS1B77BA082329 | 1HGCS1B77BA069015; 1HGCS1B77BA001538 | 1HGCS1B77BA035804; 1HGCS1B77BA098403 | 1HGCS1B77BA051727; 1HGCS1B77BA053283 | 1HGCS1B77BA074859; 1HGCS1B77BA026326 | 1HGCS1B77BA046320 | 1HGCS1B77BA045443 | 1HGCS1B77BA013463; 1HGCS1B77BA019263 |

1HGCS1B77BA025662

; 1HGCS1B77BA029680 | 1HGCS1B77BA051677; 1HGCS1B77BA042669; 1HGCS1B77BA034457 | 1HGCS1B77BA043157 | 1HGCS1B77BA024463; 1HGCS1B77BA056071; 1HGCS1B77BA017173 | 1HGCS1B77BA031607 | 1HGCS1B77BA036029; 1HGCS1B77BA089698; 1HGCS1B77BA018162 | 1HGCS1B77BA074019

1HGCS1B77BA080791

1HGCS1B77BA059911; 1HGCS1B77BA088003; 1HGCS1B77BA068611; 1HGCS1B77BA048407 | 1HGCS1B77BA062534; 1HGCS1B77BA051159; 1HGCS1B77BA063702 | 1HGCS1B77BA004147 | 1HGCS1B77BA032353 | 1HGCS1B77BA049377 | 1HGCS1B77BA088812; 1HGCS1B77BA094674; 1HGCS1B77BA017741 | 1HGCS1B77BA033874

1HGCS1B77BA030263; 1HGCS1B77BA048021 | 1HGCS1B77BA085568 | 1HGCS1B77BA055325 | 1HGCS1B77BA040050; 1HGCS1B77BA073212; 1HGCS1B77BA010062 | 1HGCS1B77BA068334 | 1HGCS1B77BA033020 | 1HGCS1B77BA005900; 1HGCS1B77BA080838; 1HGCS1B77BA008232; 1HGCS1B77BA043708; 1HGCS1B77BA053445; 1HGCS1B77BA058256 | 1HGCS1B77BA025791; 1HGCS1B77BA006111; 1HGCS1B77BA014550 | 1HGCS1B77BA022793

1HGCS1B77BA061528 | 1HGCS1B77BA012023 | 1HGCS1B77BA018422; 1HGCS1B77BA084436; 1HGCS1B77BA024219; 1HGCS1B77BA078622 | 1HGCS1B77BA058659 | 1HGCS1B77BA019554; 1HGCS1B77BA093914 | 1HGCS1B77BA022907 | 1HGCS1B77BA044986 | 1HGCS1B77BA011437 | 1HGCS1B77BA012653; 1HGCS1B77BA059147 | 1HGCS1B77BA040775 | 1HGCS1B77BA014869 | 1HGCS1B77BA000678 | 1HGCS1B77BA073260 | 1HGCS1B77BA037536 | 1HGCS1B77BA061772 | 1HGCS1B77BA062968; 1HGCS1B77BA091712; 1HGCS1B77BA056443 | 1HGCS1B77BA016525; 1HGCS1B77BA005234 | 1HGCS1B77BA078877; 1HGCS1B77BA069421 | 1HGCS1B77BA007940 | 1HGCS1B77BA090575; 1HGCS1B77BA018856 | 1HGCS1B77BA047452 | 1HGCS1B77BA087658 | 1HGCS1B77BA053865; 1HGCS1B77BA011857 | 1HGCS1B77BA017481 | 1HGCS1B77BA092696; 1HGCS1B77BA007050; 1HGCS1B77BA005377 | 1HGCS1B77BA002219; 1HGCS1B77BA052778 | 1HGCS1B77BA067202; 1HGCS1B77BA039125 | 1HGCS1B77BA083674; 1HGCS1B77BA010434 | 1HGCS1B77BA028075 | 1HGCS1B77BA065790; 1HGCS1B77BA027380; 1HGCS1B77BA092276 | 1HGCS1B77BA002852 | 1HGCS1B77BA048438 | 1HGCS1B77BA082038; 1HGCS1B77BA072383 | 1HGCS1B77BA085862 | 1HGCS1B77BA087126 | 1HGCS1B77BA019442; 1HGCS1B77BA070780 | 1HGCS1B77BA037262; 1HGCS1B77BA099714 | 1HGCS1B77BA072139 | 1HGCS1B77BA049007; 1HGCS1B77BA020199; 1HGCS1B77BA029811 | 1HGCS1B77BA064610; 1HGCS1B77BA044194; 1HGCS1B77BA071993 | 1HGCS1B77BA096652; 1HGCS1B77BA039254; 1HGCS1B77BA007808; 1HGCS1B77BA037407 | 1HGCS1B77BA028514 | 1HGCS1B77BA031090 | 1HGCS1B77BA060461 | 1HGCS1B77BA053252; 1HGCS1B77BA037441; 1HGCS1B77BA077759 | 1HGCS1B77BA018274 | 1HGCS1B77BA015715 | 1HGCS1B77BA077499; 1HGCS1B77BA063229 |

1HGCS1B77BA023359

| 1HGCS1B77BA083805 | 1HGCS1B77BA040548 | 1HGCS1B77BA095789; 1HGCS1B77BA011292; 1HGCS1B77BA062680 | 1HGCS1B77BA052750 | 1HGCS1B77BA007467 | 1HGCS1B77BA047970; 1HGCS1B77BA077454; 1HGCS1B77BA014290 | 1HGCS1B77BA070097; 1HGCS1B77BA054062 | 1HGCS1B77BA094075 | 1HGCS1B77BA066969; 1HGCS1B77BA092827 | 1HGCS1B77BA045958; 1HGCS1B77BA099521 | 1HGCS1B77BA073744 | 1HGCS1B77BA021207; 1HGCS1B77BA079642 | 1HGCS1B77BA063019; 1HGCS1B77BA092732; 1HGCS1B77BA015990 | 1HGCS1B77BA064557 |

1HGCS1B77BA066471

| 1HGCS1B77BA072576 | 1HGCS1B77BA031851 | 1HGCS1B77BA062579 | 1HGCS1B77BA097722 | 1HGCS1B77BA037066 | 1HGCS1B77BA013754 | 1HGCS1B77BA024673; 1HGCS1B77BA089779 | 1HGCS1B77BA091841

1HGCS1B77BA037505 | 1HGCS1B77BA089412 | 1HGCS1B77BA098286 | 1HGCS1B77BA049556 | 1HGCS1B77BA053574 | 1HGCS1B77BA069368 | 1HGCS1B77BA060587 | 1HGCS1B77BA052490; 1HGCS1B77BA020669 | 1HGCS1B77BA074313 | 1HGCS1B77BA044096; 1HGCS1B77BA009915 | 1HGCS1B77BA067037 | 1HGCS1B77BA025659 | 1HGCS1B77BA068348

1HGCS1B77BA012409 | 1HGCS1B77BA016539 | 1HGCS1B77BA053834 | 1HGCS1B77BA051260 | 1HGCS1B77BA025810 | 1HGCS1B77BA064655 | 1HGCS1B77BA070794

1HGCS1B77BA037391 | 1HGCS1B77BA065966 | 1HGCS1B77BA030103 | 1HGCS1B77BA083089; 1HGCS1B77BA099616 | 1HGCS1B77BA076238; 1HGCS1B77BA091824 | 1HGCS1B77BA043269 | 1HGCS1B77BA097509; 1HGCS1B77BA093105; 1HGCS1B77BA046303 | 1HGCS1B77BA096943 | 1HGCS1B77BA094495 | 1HGCS1B77BA014080 | 1HGCS1B77BA059178 | 1HGCS1B77BA044227; 1HGCS1B77BA045636 | 1HGCS1B77BA067393; 1HGCS1B77BA064767 | 1HGCS1B77BA019974; 1HGCS1B77BA091967; 1HGCS1B77BA053901; 1HGCS1B77BA076398 | 1HGCS1B77BA006884; 1HGCS1B77BA031882 | 1HGCS1B77BA084923 | 1HGCS1B77BA019652 | 1HGCS1B77BA094089 | 1HGCS1B77BA054708 | 1HGCS1B77BA058712; 1HGCS1B77BA015634; 1HGCS1B77BA007341 | 1HGCS1B77BA021725 | 1HGCS1B77BA031171

1HGCS1B77BA079169 | 1HGCS1B77BA038590; 1HGCS1B77BA024334 | 1HGCS1B77BA045992 | 1HGCS1B77BA017044 | 1HGCS1B77BA004911 | 1HGCS1B77BA013818 | 1HGCS1B77BA092391 | 1HGCS1B77BA043692 | 1HGCS1B77BA029646 | 1HGCS1B77BA095940 | 1HGCS1B77BA090298 | 1HGCS1B77BA026469 | 1HGCS1B77BA015956 | 1HGCS1B77BA075977

1HGCS1B77BA048987; 1HGCS1B77BA009848; 1HGCS1B77BA059164 | 1HGCS1B77BA068236 | 1HGCS1B77BA059018; 1HGCS1B77BA037942; 1HGCS1B77BA005525 | 1HGCS1B77BA079544 | 1HGCS1B77BA036600 | 1HGCS1B77BA036967 | 1HGCS1B77BA067104; 1HGCS1B77BA023264 | 1HGCS1B77BA068849 | 1HGCS1B77BA072805 | 1HGCS1B77BA041201 | 1HGCS1B77BA040162 | 1HGCS1B77BA075882 | 1HGCS1B77BA095159; 1HGCS1B77BA070150 | 1HGCS1B77BA055986 | 1HGCS1B77BA007727 | 1HGCS1B77BA039836; 1HGCS1B77BA025158 | 1HGCS1B77BA000454 | 1HGCS1B77BA056863 | 1HGCS1B77BA016167 | 1HGCS1B77BA084257; 1HGCS1B77BA033387; 1HGCS1B77BA084632

1HGCS1B77BA021059 | 1HGCS1B77BA000325; 1HGCS1B77BA020316 | 1HGCS1B77BA008845 | 1HGCS1B77BA039626; 1HGCS1B77BA010286 | 1HGCS1B77BA092410 | 1HGCS1B77BA001541; 1HGCS1B77BA062811; 1HGCS1B77BA011888; 1HGCS1B77BA091418 | 1HGCS1B77BA047063 | 1HGCS1B77BA069340 | 1HGCS1B77BA094724 | 1HGCS1B77BA056040 | 1HGCS1B77BA058399 | 1HGCS1B77BA027606 | 1HGCS1B77BA026715 | 1HGCS1B77BA096697; 1HGCS1B77BA010689 | 1HGCS1B77BA021885 | 1HGCS1B77BA089796 | 1HGCS1B77BA000695 | 1HGCS1B77BA017254; 1HGCS1B77BA078863 | 1HGCS1B77BA064428

1HGCS1B77BA019831 | 1HGCS1B77BA038699 | 1HGCS1B77BA086543; 1HGCS1B77BA055843; 1HGCS1B77BA008781 |

1HGCS1B77BA065871

; 1HGCS1B77BA067197 | 1HGCS1B77BA059908 | 1HGCS1B77BA013561 | 1HGCS1B77BA065224;

1HGCS1B77BA083643

; 1HGCS1B77BA028786 | 1HGCS1B77BA028495; 1HGCS1B77BA051274 | 1HGCS1B77BA054207 | 1HGCS1B77BA032238 | 1HGCS1B77BA094416 | 1HGCS1B77BA021918 | 1HGCS1B77BA053106 | 1HGCS1B77BA099146; 1HGCS1B77BA039416 | 1HGCS1B77BA015049 | 1HGCS1B77BA085635 | 1HGCS1B77BA084064; 1HGCS1B77BA070651 | 1HGCS1B77BA033647 | 1HGCS1B77BA037648 | 1HGCS1B77BA043675 | 1HGCS1B77BA032806

1HGCS1B77BA060198 | 1HGCS1B77BA055034 | 1HGCS1B77BA086350 | 1HGCS1B77BA000860 | 1HGCS1B77BA063490 | 1HGCS1B77BA001782 | 1HGCS1B77BA058208 | 1HGCS1B77BA071525; 1HGCS1B77BA089474; 1HGCS1B77BA092018; 1HGCS1B77BA081889; 1HGCS1B77BA072626 | 1HGCS1B77BA030764 | 1HGCS1B77BA016797; 1HGCS1B77BA099826 | 1HGCS1B77BA021045 | 1HGCS1B77BA050559 | 1HGCS1B77BA016363 | 1HGCS1B77BA086252 | 1HGCS1B77BA089247 | 1HGCS1B77BA003693 | 1HGCS1B77BA026830 | 1HGCS1B77BA060184 | 1HGCS1B77BA063277 | 1HGCS1B77BA096845 | 1HGCS1B77BA011261; 1HGCS1B77BA089104; 1HGCS1B77BA017383 | 1HGCS1B77BA087367 | 1HGCS1B77BA011003 | 1HGCS1B77BA000132 | 1HGCS1B77BA093203 | 1HGCS1B77BA050433 | 1HGCS1B77BA027220 | 1HGCS1B77BA085733; 1HGCS1B77BA002141 | 1HGCS1B77BA034927; 1HGCS1B77BA021630; 1HGCS1B77BA014984 | 1HGCS1B77BA079818; 1HGCS1B77BA096716 | 1HGCS1B77BA064431

1HGCS1B77BA059102; 1HGCS1B77BA049427 | 1HGCS1B77BA009266 | 1HGCS1B77BA082962; 1HGCS1B77BA062050 | 1HGCS1B77BA015746 | 1HGCS1B77BA049900 | 1HGCS1B77BA077664 | 1HGCS1B77BA049699 | 1HGCS1B77BA003404; 1HGCS1B77BA088406 | 1HGCS1B77BA076384 | 1HGCS1B77BA066437 | 1HGCS1B77BA047483; 1HGCS1B77BA002818 | 1HGCS1B77BA066423; 1HGCS1B77BA087370; 1HGCS1B77BA091676 | 1HGCS1B77BA029095 | 1HGCS1B77BA072450 | 1HGCS1B77BA045345

1HGCS1B77BA045099 | 1HGCS1B77BA093296; 1HGCS1B77BA023832 | 1HGCS1B77BA001572 | 1HGCS1B77BA057379; 1HGCS1B77BA059343 | 1HGCS1B77BA090396 | 1HGCS1B77BA015682 | 1HGCS1B77BA094965 | 1HGCS1B77BA018288 | 1HGCS1B77BA070911; 1HGCS1B77BA001491 | 1HGCS1B77BA038587 | 1HGCS1B77BA015598 | 1HGCS1B77BA058662 | 1HGCS1B77BA010725 | 1HGCS1B77BA085215

1HGCS1B77BA028593 | 1HGCS1B77BA055678; 1HGCS1B77BA065353; 1HGCS1B77BA020414 | 1HGCS1B77BA098689 | 1HGCS1B77BA045426; 1HGCS1B77BA031980 | 1HGCS1B77BA077860 | 1HGCS1B77BA012040 | 1HGCS1B77BA001149; 1HGCS1B77BA063568 | 1HGCS1B77BA066972; 1HGCS1B77BA027525; 1HGCS1B77BA045653 | 1HGCS1B77BA084324

1HGCS1B77BA073467; 1HGCS1B77BA001216 | 1HGCS1B77BA072836; 1HGCS1B77BA012328 | 1HGCS1B77BA068852; 1HGCS1B77BA081732 | 1HGCS1B77BA089006; 1HGCS1B77BA040565 | 1HGCS1B77BA071024 | 1HGCS1B77BA019408 | 1HGCS1B77BA083898; 1HGCS1B77BA014273; 1HGCS1B77BA096263; 1HGCS1B77BA082895 | 1HGCS1B77BA064848 |

1HGCS1B77BA040677

; 1HGCS1B77BA005248; 1HGCS1B77BA067488 | 1HGCS1B77BA044437 | 1HGCS1B77BA027721 | 1HGCS1B77BA062372 | 1HGCS1B77BA049220 | 1HGCS1B77BA008103 | 1HGCS1B77BA082539 | 1HGCS1B77BA084453; 1HGCS1B77BA026066 | 1HGCS1B77BA071377; 1HGCS1B77BA059469 | 1HGCS1B77BA067359 | 1HGCS1B77BA078376; 1HGCS1B77BA016721 | 1HGCS1B77BA018095; 1HGCS1B77BA071136 | 1HGCS1B77BA003516 | 1HGCS1B77BA023930; 1HGCS1B77BA053042

1HGCS1B77BA046382

1HGCS1B77BA062937 | 1HGCS1B77BA021501 | 1HGCS1B77BA097087; 1HGCS1B77BA032384

1HGCS1B77BA066311 | 1HGCS1B77BA056202 | 1HGCS1B77BA023569; 1HGCS1B77BA051484 | 1HGCS1B77BA044891 | 1HGCS1B77BA056538

1HGCS1B77BA009462; 1HGCS1B77BA023443 | 1HGCS1B77BA072691 | 1HGCS1B77BA057222 | 1HGCS1B77BA002737; 1HGCS1B77BA094125 | 1HGCS1B77BA045281; 1HGCS1B77BA019635 | 1HGCS1B77BA082881; 1HGCS1B77BA090902 | 1HGCS1B77BA093072 | 1HGCS1B77BA017528; 1HGCS1B77BA085165 | 1HGCS1B77BA042722 | 1HGCS1B77BA026374 | 1HGCS1B77BA006142 | 1HGCS1B77BA057883 | 1HGCS1B77BA083111; 1HGCS1B77BA065479

1HGCS1B77BA021840 | 1HGCS1B77BA019330; 1HGCS1B77BA064865; 1HGCS1B77BA080922; 1HGCS1B77BA061867

1HGCS1B77BA097784 | 1HGCS1B77BA021465 | 1HGCS1B77BA008263 | 1HGCS1B77BA081827; 1HGCS1B77BA091192

1HGCS1B77BA041232; 1HGCS1B77BA012104 | 1HGCS1B77BA015648; 1HGCS1B77BA058936; 1HGCS1B77BA090706; 1HGCS1B77BA087935; 1HGCS1B77BA022437 | 1HGCS1B77BA036788 | 1HGCS1B77BA071881; 1HGCS1B77BA096747 | 1HGCS1B77BA010465

1HGCS1B77BA011860 | 1HGCS1B77BA017996

1HGCS1B77BA080239; 1HGCS1B77BA086249; 1HGCS1B77BA019862; 1HGCS1B77BA022356 | 1HGCS1B77BA020929 | 1HGCS1B77BA098319 | 1HGCS1B77BA013821; 1HGCS1B77BA092620 | 1HGCS1B77BA092228 | 1HGCS1B77BA052439 | 1HGCS1B77BA030490 | 1HGCS1B77BA026407 | 1HGCS1B77BA085859; 1HGCS1B77BA065269 | 1HGCS1B77BA003564 | 1HGCS1B77BA012748 | 1HGCS1B77BA018386 | 1HGCS1B77BA029601 | 1HGCS1B77BA014662; 1HGCS1B77BA005265 | 1HGCS1B77BA001779 | 1HGCS1B77BA011356; 1HGCS1B77BA051629; 1HGCS1B77BA085506 | 1HGCS1B77BA034538 | 1HGCS1B77BA074831; 1HGCS1B77BA068432; 1HGCS1B77BA050965; 1HGCS1B77BA097204; 1HGCS1B77BA051789 | 1HGCS1B77BA090737; 1HGCS1B77BA004441 | 1HGCS1B77BA050741 | 1HGCS1B77BA026651 | 1HGCS1B77BA089765; 1HGCS1B77BA045037 | 1HGCS1B77BA001927; 1HGCS1B77BA046706; 1HGCS1B77BA082718; 1HGCS1B77BA037374 | 1HGCS1B77BA017917 | 1HGCS1B77BA018131 | 1HGCS1B77BA060024 | 1HGCS1B77BA026133; 1HGCS1B77BA094819 | 1HGCS1B77BA087739 | 1HGCS1B77BA049119; 1HGCS1B77BA034491 | 1HGCS1B77BA097140 | 1HGCS1B77BA073307 | 1HGCS1B77BA086462; 1HGCS1B77BA063411 | 1HGCS1B77BA035334; 1HGCS1B77BA052649; 1HGCS1B77BA064090 | 1HGCS1B77BA040114 | 1HGCS1B77BA059214 | 1HGCS1B77BA025774 | 1HGCS1B77BA081844 | 1HGCS1B77BA091483; 1HGCS1B77BA043417 | 1HGCS1B77BA060959 | 1HGCS1B77BA062209; 1HGCS1B77BA085117

1HGCS1B77BA011387

1HGCS1B77BA064025 | 1HGCS1B77BA086297 | 1HGCS1B77BA072903 | 1HGCS1B77BA061433; 1HGCS1B77BA012393; 1HGCS1B77BA082735 | 1HGCS1B77BA034443 | 1HGCS1B77BA054949; 1HGCS1B77BA097865 | 1HGCS1B77BA004424

1HGCS1B77BA075185 | 1HGCS1B77BA063974 | 1HGCS1B77BA038492 | 1HGCS1B77BA004844 | 1HGCS1B77BA059617 | 1HGCS1B77BA002320; 1HGCS1B77BA032935; 1HGCS1B77BA054644 | 1HGCS1B77BA086719 | 1HGCS1B77BA005038 | 1HGCS1B77BA088342; 1HGCS1B77BA094920 | 1HGCS1B77BA074876 | 1HGCS1B77BA005640 | 1HGCS1B77BA046513; 1HGCS1B77BA010112;

1HGCS1B77BA055485

| 1HGCS1B77BA043255 | 1HGCS1B77BA004794; 1HGCS1B77BA045507

1HGCS1B77BA074814 | 1HGCS1B77BA014242

1HGCS1B77BA069743; 1HGCS1B77BA014208 | 1HGCS1B77BA086381 | 1HGCS1B77BA037438 | 1HGCS1B77BA092438; 1HGCS1B77BA063537; 1HGCS1B77BA002656; 1HGCS1B77BA018744 | 1HGCS1B77BA087501; 1HGCS1B77BA068365 | 1HGCS1B77BA096795; 1HGCS1B77BA049539 | 1HGCS1B77BA079866; 1HGCS1B77BA093749; 1HGCS1B77BA085697 | 1HGCS1B77BA079821 | 1HGCS1B77BA051212 | 1HGCS1B77BA036998; 1HGCS1B77BA058290 | 1HGCS1B77BA058063;

1HGCS1B77BA086672

| 1HGCS1B77BA074568 | 1HGCS1B77BA030828; 1HGCS1B77BA019649; 1HGCS1B77BA015844; 1HGCS1B77BA034202

1HGCS1B77BA075137 | 1HGCS1B77BA017559 | 1HGCS1B77BA030733

1HGCS1B77BA026343 | 1HGCS1B77BA080550 | 1HGCS1B77BA077700; 1HGCS1B77BA066230; 1HGCS1B77BA079771; 1HGCS1B77BA082279 | 1HGCS1B77BA063716 | 1HGCS1B77BA028884 | 1HGCS1B77BA079527 | 1HGCS1B77BA031462 | 1HGCS1B77BA016301 | 1HGCS1B77BA005914; 1HGCS1B77BA063179 | 1HGCS1B77BA064980; 1HGCS1B77BA096019 | 1HGCS1B77BA039786; 1HGCS1B77BA045765 | 1HGCS1B77BA082945 | 1HGCS1B77BA018730; 1HGCS1B77BA063926 | 1HGCS1B77BA047449 | 1HGCS1B77BA001622 | 1HGCS1B77BA059861; 1HGCS1B77BA064851 | 1HGCS1B77BA098739

1HGCS1B77BA062243; 1HGCS1B77BA028769 | 1HGCS1B77BA048729 | 1HGCS1B77BA087756; 1HGCS1B77BA055454 | 1HGCS1B77BA090415; 1HGCS1B77BA058368 | 1HGCS1B77BA062324 | 1HGCS1B77BA024205 | 1HGCS1B77BA003869 | 1HGCS1B77BA055079 | 1HGCS1B77BA002933

1HGCS1B77BA067748

1HGCS1B77BA081777; 1HGCS1B77BA058211; 1HGCS1B77BA004858 | 1HGCS1B77BA010577 | 1HGCS1B77BA098367; 1HGCS1B77BA003712 | 1HGCS1B77BA037200; 1HGCS1B77BA004052 | 1HGCS1B77BA060170 | 1HGCS1B77BA000535 | 1HGCS1B77BA025502; 1HGCS1B77BA059097 | 1HGCS1B77BA076997 |

1HGCS1B77BA092925

| 1HGCS1B77BA088549 | 1HGCS1B77BA087711 | 1HGCS1B77BA029193; 1HGCS1B77BA016220; 1HGCS1B77BA028528; 1HGCS1B77BA066194 | 1HGCS1B77BA097056

1HGCS1B77BA018159 | 1HGCS1B77BA013396; 1HGCS1B77BA072531 | 1HGCS1B77BA084419 | 1HGCS1B77BA093265 | 1HGCS1B77BA075199 | 1HGCS1B77BA095808; 1HGCS1B77BA094982 | 1HGCS1B77BA021353; 1HGCS1B77BA079365 | 1HGCS1B77BA069659 | 1HGCS1B77BA097008

1HGCS1B77BA004049 | 1HGCS1B77BA088633 | 1HGCS1B77BA035611; 1HGCS1B77BA069371; 1HGCS1B77BA041070; 1HGCS1B77BA008778 | 1HGCS1B77BA078183; 1HGCS1B77BA081925 | 1HGCS1B77BA026052 | 1HGCS1B77BA046124; 1HGCS1B77BA034894 | 1HGCS1B77BA072738 | 1HGCS1B77BA061027; 1HGCS1B77BA018341; 1HGCS1B77BA011938 | 1HGCS1B77BA029484; 1HGCS1B77BA077602 | 1HGCS1B77BA083528; 1HGCS1B77BA037570 | 1HGCS1B77BA004973 |

1HGCS1B77BA089670

| 1HGCS1B77BA077051 | 1HGCS1B77BA072447; 1HGCS1B77BA082993 | 1HGCS1B77BA077745 | 1HGCS1B77BA000874 | 1HGCS1B77BA038427

1HGCS1B77BA050416 | 1HGCS1B77BA015259; 1HGCS1B77BA067524 | 1HGCS1B77BA026892; 1HGCS1B77BA093167 | 1HGCS1B77BA088101; 1HGCS1B77BA002365 | 1HGCS1B77BA053607

1HGCS1B77BA093640 | 1HGCS1B77BA033132 | 1HGCS1B77BA003936 | 1HGCS1B77BA084467 | 1HGCS1B77BA071461 | 1HGCS1B77BA094738 | 1HGCS1B77BA095744 | 1HGCS1B77BA087238 | 1HGCS1B77BA040713 | 1HGCS1B77BA079138 | 1HGCS1B77BA003161 | 1HGCS1B77BA086266; 1HGCS1B77BA040260 | 1HGCS1B77BA071329 | 1HGCS1B77BA003242 | 1HGCS1B77BA025550; 1HGCS1B77BA063201 | 1HGCS1B77BA043191

1HGCS1B77BA046642;

1HGCS1B77BA090723

; 1HGCS1B77BA079981; 1HGCS1B77BA090835

1HGCS1B77BA065014; 1HGCS1B77BA026780; 1HGCS1B77BA093685 | 1HGCS1B77BA097459 | 1HGCS1B77BA034913 | 1HGCS1B77BA006755; 1HGCS1B77BA028609 | 1HGCS1B77BA088325 | 1HGCS1B77BA006965 | 1HGCS1B77BA069273; 1HGCS1B77BA043207 | 1HGCS1B77BA001250 |

1HGCS1B77BA010241

| 1HGCS1B77BA030330 | 1HGCS1B77BA036077 | 1HGCS1B77BA027461 | 1HGCS1B77BA083271 | 1HGCS1B77BA020784; 1HGCS1B77BA063098 | 1HGCS1B77BA044051 | 1HGCS1B77BA009607 | 1HGCS1B77BA047046 | 1HGCS1B77BA088731; 1HGCS1B77BA040727 | 1HGCS1B77BA032904 | 1HGCS1B77BA004780 | 1HGCS1B77BA017061 | 1HGCS1B77BA098613; 1HGCS1B77BA075705; 1HGCS1B77BA053185 | 1HGCS1B77BA059603; 1HGCS1B77BA093900; 1HGCS1B77BA007159 | 1HGCS1B77BA008859 | 1HGCS1B77BA085618 | 1HGCS1B77BA073114 | 1HGCS1B77BA078250; 1HGCS1B77BA045586; 1HGCS1B77BA041795; 1HGCS1B77BA066681 | 1HGCS1B77BA078460 | 1HGCS1B77BA046964 | 1HGCS1B77BA017447 | 1HGCS1B77BA038623 | 1HGCS1B77BA025449

1HGCS1B77BA095422 | 1HGCS1B77BA057804

1HGCS1B77BA061822 | 1HGCS1B77BA036452 | 1HGCS1B77BA002561 | 1HGCS1B77BA046317 | 1HGCS1B77BA065370 | 1HGCS1B77BA012233 | 1HGCS1B77BA022647 | 1HGCS1B77BA068074 | 1HGCS1B77BA019151 | 1HGCS1B77BA044521 | 1HGCS1B77BA049069; 1HGCS1B77BA083853 | 1HGCS1B77BA072285 | 1HGCS1B77BA030652; 1HGCS1B77BA056488; 1HGCS1B77BA067653; 1HGCS1B77BA054448 | 1HGCS1B77BA040016 | 1HGCS1B77BA027590 | 1HGCS1B77BA002897; 1HGCS1B77BA054031; 1HGCS1B77BA081987 | 1HGCS1B77BA083092 | 1HGCS1B77BA090642 | 1HGCS1B77BA020803; 1HGCS1B77BA087921; 1HGCS1B77BA035138

1HGCS1B77BA024320; 1HGCS1B77BA081388 | 1HGCS1B77BA024575 | 1HGCS1B77BA084694 | 1HGCS1B77BA022065; 1HGCS1B77BA010448; 1HGCS1B77BA030411 | 1HGCS1B77BA006352 | 1HGCS1B77BA061948 | 1HGCS1B77BA042171; 1HGCS1B77BA066745 | 1HGCS1B77BA098949 | 1HGCS1B77BA081455 | 1HGCS1B77BA056524 | 1HGCS1B77BA024978; 1HGCS1B77BA055664 | 1HGCS1B77BA022325 | 1HGCS1B77BA018999; 1HGCS1B77BA009588 | 1HGCS1B77BA056586; 1HGCS1B77BA093881; 1HGCS1B77BA011275; 1HGCS1B77BA047080 |

1HGCS1B77BA042977

| 1HGCS1B77BA067913 | 1HGCS1B77BA035950 |

1HGCS1B77BA055695

; 1HGCS1B77BA001894; 1HGCS1B77BA020154 | 1HGCS1B77BA047743 | 1HGCS1B77BA014824; 1HGCS1B77BA087675 | 1HGCS1B77BA003709

1HGCS1B77BA055065; 1HGCS1B77BA002592 | 1HGCS1B77BA087160; 1HGCS1B77BA064607; 1HGCS1B77BA000843 | 1HGCS1B77BA052165 | 1HGCS1B77BA077597 | 1HGCS1B77BA085571 | 1HGCS1B77BA099745 | 1HGCS1B77BA061450; 1HGCS1B77BA065708 | 1HGCS1B77BA083335 | 1HGCS1B77BA064672 | 1HGCS1B77BA057799; 1HGCS1B77BA082623 | 1HGCS1B77BA045328; 1HGCS1B77BA054501; 1HGCS1B77BA021529 | 1HGCS1B77BA027976 | 1HGCS1B77BA036693 | 1HGCS1B77BA014161; 1HGCS1B77BA029078

1HGCS1B77BA080192 | 1HGCS1B77BA069256; 1HGCS1B77BA098854; 1HGCS1B77BA007257 | 1HGCS1B77BA079172

1HGCS1B77BA006092 | 1HGCS1B77BA045149; 1HGCS1B77BA071122 | 1HGCS1B77BA022244; 1HGCS1B77BA051534 | 1HGCS1B77BA044082; 1HGCS1B77BA027203; 1HGCS1B77BA004245 | 1HGCS1B77BA097929 | 1HGCS1B77BA057110 | 1HGCS1B77BA081195 | 1HGCS1B77BA067782; 1HGCS1B77BA098031; 1HGCS1B77BA041845 | 1HGCS1B77BA007890

1HGCS1B77BA094528; 1HGCS1B77BA006030 | 1HGCS1B77BA005833; 1HGCS1B77BA042655 | 1HGCS1B77BA022695; 1HGCS1B77BA068222; 1HGCS1B77BA075848; 1HGCS1B77BA086168

1HGCS1B77BA066793

; 1HGCS1B77BA058418 | 1HGCS1B77BA038461 | 1HGCS1B77BA043563 | 1HGCS1B77BA048102; 1HGCS1B77BA029677 | 1HGCS1B77BA070505; 1HGCS1B77BA060721; 1HGCS1B77BA012667; 1HGCS1B77BA090463 | 1HGCS1B77BA038122 | 1HGCS1B77BA001362; 1HGCS1B77BA017142 | 1HGCS1B77BA033180; 1HGCS1B77BA055602; 1HGCS1B77BA034300 | 1HGCS1B77BA037679 | 1HGCS1B77BA053168 |

1HGCS1B77BA0128801HGCS1B77BA076515; 1HGCS1B77BA093962 | 1HGCS1B77BA027587; 1HGCS1B77BA075218; 1HGCS1B77BA056796

1HGCS1B77BA010644 |

1HGCS1B77BA020591

|

1HGCS1B77BA0882271HGCS1B77BA049265; 1HGCS1B77BA012944

1HGCS1B77BA009851 | 1HGCS1B77BA078443 | 1HGCS1B77BA017562; 1HGCS1B77BA099938 | 1HGCS1B77BA036743

1HGCS1B77BA034815; 1HGCS1B77BA068530 | 1HGCS1B77BA023748 | 1HGCS1B77BA077342; 1HGCS1B77BA040307 | 1HGCS1B77BA048181; 1HGCS1B77BA061996 | 1HGCS1B77BA011907 | 1HGCS1B77BA077390 | 1HGCS1B77BA065272 | 1HGCS1B77BA052540; 1HGCS1B77BA007680 | 1HGCS1B77BA056782

1HGCS1B77BA093573 | 1HGCS1B77BA037116; 1HGCS1B77BA000003 | 1HGCS1B77BA068947 | 1HGCS1B77BA031638 | 1HGCS1B77BA017318; 1HGCS1B77BA087482 | 1HGCS1B77BA028559; 1HGCS1B77BA059150 | 1HGCS1B77BA083951

1HGCS1B77BA074456 | 1HGCS1B77BA039688 | 1HGCS1B77BA060203 | 1HGCS1B77BA006447 | 1HGCS1B77BA067054 | 1HGCS1B77BA031302; 1HGCS1B77BA069676 | 1HGCS1B77BA008764 | 1HGCS1B77BA069533 | 1HGCS1B77BA030912 | 1HGCS1B77BA027072; 1HGCS1B77BA063246 | 1HGCS1B77BA045331 | 1HGCS1B77BA001314 | 1HGCS1B77BA078071; 1HGCS1B77BA022471; 1HGCS1B77BA046754; 1HGCS1B77BA077244; 1HGCS1B77BA070147; 1HGCS1B77BA056720 | 1HGCS1B77BA018145

1HGCS1B77BA074229 | 1HGCS1B77BA021983; 1HGCS1B77BA098823 | 1HGCS1B77BA006979 | 1HGCS1B77BA031686 | 1HGCS1B77BA020946; 1HGCS1B77BA051078; 1HGCS1B77BA064378 | 1HGCS1B77BA074070; 1HGCS1B77BA031235 | 1HGCS1B77BA060041 | 1HGCS1B77BA009817 | 1HGCS1B77BA022860 | 1HGCS1B77BA086607 | 1HGCS1B77BA085103 | 1HGCS1B77BA016315 | 1HGCS1B77BA004956

1HGCS1B77BA097574 | 1HGCS1B77BA065076 | 1HGCS1B77BA067555 | 1HGCS1B77BA038198 | 1HGCS1B77BA072111; 1HGCS1B77BA052327 | 1HGCS1B77BA038217 | 1HGCS1B77BA042624 | 1HGCS1B77BA007310 | 1HGCS1B77BA017612; 1HGCS1B77BA019750 | 1HGCS1B77BA089118; 1HGCS1B77BA043501; 1HGCS1B77BA037195; 1HGCS1B77BA011941 | 1HGCS1B77BA064963 | 1HGCS1B77BA050187 | 1HGCS1B77BA031803 | 1HGCS1B77BA013091 | 1HGCS1B77BA093380; 1HGCS1B77BA080726 | 1HGCS1B77BA017495 | 1HGCS1B77BA016878 | 1HGCS1B77BA040369 | 1HGCS1B77BA052084 | 1HGCS1B77BA098112; 1HGCS1B77BA009932; 1HGCS1B77BA032546 | 1HGCS1B77BA095825 | 1HGCS1B77BA055616; 1HGCS1B77BA074148; 1HGCS1B77BA004004; 1HGCS1B77BA001281

1HGCS1B77BA063084 | 1HGCS1B77BA031915 | 1HGCS1B77BA092469; 1HGCS1B77BA071170 | 1HGCS1B77BA004150 | 1HGCS1B77BA039223; 1HGCS1B77BA067829 | 1HGCS1B77BA040999; 1HGCS1B77BA022308 | 1HGCS1B77BA029050; 1HGCS1B77BA079267 | 1HGCS1B77BA043742; 1HGCS1B77BA018260; 1HGCS1B77BA099499 | 1HGCS1B77BA004827 | 1HGCS1B77BA067572 | 1HGCS1B77BA086820; 1HGCS1B77BA054773; 1HGCS1B77BA072741; 1HGCS1B77BA017321

1HGCS1B77BA083139; 1HGCS1B77BA083058 | 1HGCS1B77BA071489 | 1HGCS1B77BA037553; 1HGCS1B77BA008568 |

1HGCS1B77BA076790

; 1HGCS1B77BA074425; 1HGCS1B77BA020168; 1HGCS1B77BA028688 | 1HGCS1B77BA080337 | 1HGCS1B77BA043241;

1HGCS1B77BA014063

| 1HGCS1B77BA059830; 1HGCS1B77BA026570 | 1HGCS1B77BA030098

1HGCS1B77BA044356; 1HGCS1B77BA069449 | 1HGCS1B77BA031008 | 1HGCS1B77BA081231

1HGCS1B77BA094156; 1HGCS1B77BA078295; 1HGCS1B77BA062498

1HGCS1B77BA045510; 1HGCS1B77BA022955; 1HGCS1B77BA094643; 1HGCS1B77BA016816 | 1HGCS1B77BA063733; 1HGCS1B77BA024625 | 1HGCS1B77BA063148

1HGCS1B77BA052604; 1HGCS1B77BA041506; 1HGCS1B77BA022941 | 1HGCS1B77BA009364

1HGCS1B77BA075901 | 1HGCS1B77BA006710 | 1HGCS1B77BA056121

1HGCS1B77BA008408 | 1HGCS1B77BA057205 | 1HGCS1B77BA011583 | 1HGCS1B77BA065921 | 1HGCS1B77BA002110 | 1HGCS1B77BA064929; 1HGCS1B77BA081505 | 1HGCS1B77BA097896; 1HGCS1B77BA064137 | 1HGCS1B77BA004018; 1HGCS1B77BA002978; 1HGCS1B77BA032160 | 1HGCS1B77BA005850

1HGCS1B77BA025418 | 1HGCS1B77BA066101 | 1HGCS1B77BA072044 | 1HGCS1B77BA016654; 1HGCS1B77BA018629; 1HGCS1B77BA063795 | 1HGCS1B77BA092715 | 1HGCS1B77BA098028 | 1HGCS1B77BA053364 | 1HGCS1B77BA043661 | 1HGCS1B77BA020445 | 1HGCS1B77BA027198; 1HGCS1B77BA041375 | 1HGCS1B77BA082217 | 1HGCS1B77BA046575 | 1HGCS1B77BA077504 | 1HGCS1B77BA087773; 1HGCS1B77BA005475; 1HGCS1B77BA056457 | 1HGCS1B77BA025547; 1HGCS1B77BA002771 | 1HGCS1B77BA092214

1HGCS1B77BA033454 |

1HGCS1B77BA068723

| 1HGCS1B77BA022597

1HGCS1B77BA050898 | 1HGCS1B77BA000194

1HGCS1B77BA066356 | 1HGCS1B77BA083996 | 1HGCS1B77BA088423; 1HGCS1B77BA032191; 1HGCS1B77BA047306; 1HGCS1B77BA059133 | 1HGCS1B77BA040310 | 1HGCS1B77BA048956 | 1HGCS1B77BA043319 | 1HGCS1B77BA081021 | 1HGCS1B77BA067796; 1HGCS1B77BA061819 | 1HGCS1B77BA084369; 1HGCS1B77BA016623 | 1HGCS1B77BA000499; 1HGCS1B77BA005539; 1HGCS1B77BA061660 | 1HGCS1B77BA065031; 1HGCS1B77BA020915; 1HGCS1B77BA073761 | 1HGCS1B77BA087398

1HGCS1B77BA060489 | 1HGCS1B77BA020879 | 1HGCS1B77BA087580

1HGCS1B77BA002883; 1HGCS1B77BA095954 | 1HGCS1B77BA020896; 1HGCS1B77BA090530 | 1HGCS1B77BA045068; 1HGCS1B77BA030361 | 1HGCS1B77BA035916; 1HGCS1B77BA080421 | 1HGCS1B77BA002804

1HGCS1B77BA004777

| 1HGCS1B77BA047192 | 1HGCS1B77BA074957 | 1HGCS1B77BA089278; 1HGCS1B77BA081701 | 1HGCS1B77BA043496; 1HGCS1B77BA086851 | 1HGCS1B77BA065823 | 1HGCS1B77BA017397 | 1HGCS1B77BA011535 | 1HGCS1B77BA069418 | 1HGCS1B77BA043711; 1HGCS1B77BA081696 | 1HGCS1B77BA085652 | 1HGCS1B77BA027492; 1HGCS1B77BA051954 | 1HGCS1B77BA010188 | 1HGCS1B77BA099406; 1HGCS1B77BA086980 | 1HGCS1B77BA029744 | 1HGCS1B77BA009302 | 1HGCS1B77BA079530 | 1HGCS1B77BA056717; 1HGCS1B77BA019344 | 1HGCS1B77BA004133 | 1HGCS1B77BA056295 | 1HGCS1B77BA028836 | 1HGCS1B77BA060542; 1HGCS1B77BA046088; 1HGCS1B77BA044714 | 1HGCS1B77BA097770 | 1HGCS1B77BA011793 | 1HGCS1B77BA093945;

1HGCS1B77BA083593

; 1HGCS1B77BA010076 | 1HGCS1B77BA067099; 1HGCS1B77BA089636 | 1HGCS1B77BA088275 | 1HGCS1B77BA095601 | 1HGCS1B77BA073906; 1HGCS1B77BA080757 | 1HGCS1B77BA021305 | 1HGCS1B77BA071959 | 1HGCS1B77BA048911 | 1HGCS1B77BA071542 | 1HGCS1B77BA005671 | 1HGCS1B77BA019716 | 1HGCS1B77BA005296; 1HGCS1B77BA017903; 1HGCS1B77BA040226; 1HGCS1B77BA037973 | 1HGCS1B77BA094786 | 1HGCS1B77BA059293; 1HGCS1B77BA045555; 1HGCS1B77BA086624; 1HGCS1B77BA006528 | 1HGCS1B77BA001328 | 1HGCS1B77BA048889;

1HGCS1B77BA031929

| 1HGCS1B77BA010871 | 1HGCS1B77BA005864; 1HGCS1B77BA088700 | 1HGCS1B77BA002396 | 1HGCS1B77BA066180; 1HGCS1B77BA080032 | 1HGCS1B77BA053719 | 1HGCS1B77BA055857; 1HGCS1B77BA040081 | 1HGCS1B77BA070178 | 1HGCS1B77BA036838 | 1HGCS1B77BA012930 | 1HGCS1B77BA087286 | 1HGCS1B77BA010319; 1HGCS1B77BA060864

1HGCS1B77BA001765

1HGCS1B77BA052019 | 1HGCS1B77BA033518 | 1HGCS1B77BA093184 | 1HGCS1B77BA048195

1HGCS1B77BA056670 | 1HGCS1B77BA036208; 1HGCS1B77BA036418 | 1HGCS1B77BA066342; 1HGCS1B77BA074490; 1HGCS1B77BA087319; 1HGCS1B77BA001815 | 1HGCS1B77BA008750; 1HGCS1B77BA091645 | 1HGCS1B77BA037746 | 1HGCS1B77BA011406; 1HGCS1B77BA016735 | 1HGCS1B77BA047337; 1HGCS1B77BA011972 | 1HGCS1B77BA085988 | 1HGCS1B77BA064901; 1HGCS1B77BA045264; 1HGCS1B77BA054367 | 1HGCS1B77BA001958; 1HGCS1B77BA002544 | 1HGCS1B77BA057088; 1HGCS1B77BA012989; 1HGCS1B77BA074120 | 1HGCS1B77BA056877; 1HGCS1B77BA059181 | 1HGCS1B77BA035883 | 1HGCS1B77BA067832 | 1HGCS1B77BA030988

1HGCS1B77BA059942

1HGCS1B77BA026729 | 1HGCS1B77BA008716 | 1HGCS1B77BA025080 | 1HGCS1B77BA012488; 1HGCS1B77BA081617 | 1HGCS1B77BA030697 | 1HGCS1B77BA056636 | 1HGCS1B77BA093735 | 1HGCS1B77BA051419;

1HGCS1B77BA029579

| 1HGCS1B77BA099874; 1HGCS1B77BA039402 | 1HGCS1B77BA043787; 1HGCS1B77BA061044; 1HGCS1B77BA012636 | 1HGCS1B77BA099485; 1HGCS1B77BA097946; 1HGCS1B77BA062114 | 1HGCS1B77BA083982 | 1HGCS1B77BA099860 | 1HGCS1B77BA081939 | 1HGCS1B77BA044163; 1HGCS1B77BA045314 | 1HGCS1B77BA076126; 1HGCS1B77BA063487 | 1HGCS1B77BA025404; 1HGCS1B77BA023670 | 1HGCS1B77BA058080 | 1HGCS1B77BA027783 | 1HGCS1B77BA084758; 1HGCS1B77BA069029 | 1HGCS1B77BA018498 | 1HGCS1B77BA089037; 1HGCS1B77BA090981; 1HGCS1B77BA082783 | 1HGCS1B77BA076787; 1HGCS1B77BA064834; 1HGCS1B77BA043577; 1HGCS1B77BA037035 | 1HGCS1B77BA032658 | 1HGCS1B77BA054112 | 1HGCS1B77BA058760 | 1HGCS1B77BA071914; 1HGCS1B77BA050805 | 1HGCS1B77BA017187 | 1HGCS1B77BA026522 | 1HGCS1B77BA018940 | 1HGCS1B77BA056880 |

1HGCS1B77BA059116

; 1HGCS1B77BA081178 | 1HGCS1B77BA040887 | 1HGCS1B77BA051646; 1HGCS1B77BA049914; 1HGCS1B77BA025905; 1HGCS1B77BA063442 | 1HGCS1B77BA093475 | 1HGCS1B77BA096215 | 1HGCS1B77BA055812

1HGCS1B77BA084565 | 1HGCS1B77BA028044 | 1HGCS1B77BA035267 | 1HGCS1B77BA046379; 1HGCS1B77BA064705 | 1HGCS1B77BA076272 | 1HGCS1B77BA085201 | 1HGCS1B77BA050108; 1HGCS1B77BA073713 | 1HGCS1B77BA015021; 1HGCS1B77BA064400 | 1HGCS1B77BA077163 | 1HGCS1B77BA083948 | 1HGCS1B77BA030845 | 1HGCS1B77BA033566 | 1HGCS1B77BA034040; 1HGCS1B77BA037214; 1HGCS1B77BA072867; 1HGCS1B77BA028674 | 1HGCS1B77BA062484; 1HGCS1B77BA040212 | 1HGCS1B77BA000356 | 1HGCS1B77BA021336 | 1HGCS1B77BA019604; 1HGCS1B77BA085764 | 1HGCS1B77BA026004; 1HGCS1B77BA007730 | 1HGCS1B77BA037665; 1HGCS1B77BA056376; 1HGCS1B77BA015424 | 1HGCS1B77BA036791; 1HGCS1B77BA046673

1HGCS1B77BA070018 | 1HGCS1B77BA064753; 1HGCS1B77BA042283 | 1HGCS1B77BA084145 | 1HGCS1B77BA074845; 1HGCS1B77BA082220

1HGCS1B77BA013883 | 1HGCS1B77BA067040 | 1HGCS1B77BA076014 | 1HGCS1B77BA056068 | 1HGCS1B77BA039321 | 1HGCS1B77BA049752

1HGCS1B77BA001359; 1HGCS1B77BA013382 | 1HGCS1B77BA013303 | 1HGCS1B77BA066826

1HGCS1B77BA001247; 1HGCS1B77BA009400 | 1HGCS1B77BA006691 | 1HGCS1B77BA033860 | 1HGCS1B77BA037410; 1HGCS1B77BA001877 | 1HGCS1B77BA097347 | 1HGCS1B77BA083304 | 1HGCS1B77BA013219 | 1HGCS1B77BA067989 | 1HGCS1B77BA060539 | 1HGCS1B77BA059813 | 1HGCS1B77BA051811 | 1HGCS1B77BA058337; 1HGCS1B77BA032885 | 1HGCS1B77BA030926 | 1HGCS1B77BA090611 | 1HGCS1B77BA092830; 1HGCS1B77BA036564 | 1HGCS1B77BA047242; 1HGCS1B77BA050528 | 1HGCS1B77BA053963 | 1HGCS1B77BA094318 |

1HGCS1B77BA062131

| 1HGCS1B77BA033972; 1HGCS1B77BA003662 |

1HGCS1B77BA038167

| 1HGCS1B77BA067118

1HGCS1B77BA055583 | 1HGCS1B77BA050240 | 1HGCS1B77BA058886 | 1HGCS1B77BA032630 | 1HGCS1B77BA099356; 1HGCS1B77BA097414; 1HGCS1B77BA038377; 1HGCS1B77BA045703 | 1HGCS1B77BA001751; 1HGCS1B77BA012412 | 1HGCS1B77BA030358 | 1HGCS1B77BA022910; 1HGCS1B77BA044213 | 1HGCS1B77BA046771 | 1HGCS1B77BA018033 | 1HGCS1B77BA054076; 1HGCS1B77BA045751 | 1HGCS1B77BA049461; 1HGCS1B77BA033986; 1HGCS1B77BA093802 | 1HGCS1B77BA073274 | 1HGCS1B77BA033907; 1HGCS1B77BA011843 | 1HGCS1B77BA053980 | 1HGCS1B77BA018355; 1HGCS1B77BA040937 | 1HGCS1B77BA032983 | 1HGCS1B77BA075297 | 1HGCS1B77BA095632 | 1HGCS1B77BA019960

1HGCS1B77BA071444 | 1HGCS1B77BA090656; 1HGCS1B77BA014578; 1HGCS1B77BA099177 | 1HGCS1B77BA054885 | 1HGCS1B77BA013978 | 1HGCS1B77BA084940; 1HGCS1B77BA017156 | 1HGCS1B77BA064512; 1HGCS1B77BA095503 | 1HGCS1B77BA042106; 1HGCS1B77BA000941; 1HGCS1B77BA035978 | 1HGCS1B77BA039044; 1HGCS1B77BA012698 | 1HGCS1B77BA042056 | 1HGCS1B77BA031378 | 1HGCS1B77BA021238; 1HGCS1B77BA071184; 1HGCS1B77BA090771; 1HGCS1B77BA014855 | 1HGCS1B77BA005878 | 1HGCS1B77BA019859; 1HGCS1B77BA000518 | 1HGCS1B77BA046981 | 1HGCS1B77BA097445 | 1HGCS1B77BA005170 | 1HGCS1B77BA034376 | 1HGCS1B77BA063215 | 1HGCS1B77BA009350 | 1HGCS1B77BA023149 | 1HGCS1B77BA083142 | 1HGCS1B77BA045684 | 1HGCS1B77BA004584 | 1HGCS1B77BA043983 | 1HGCS1B77BA093637

1HGCS1B77BA015567; 1HGCS1B77BA048875 | 1HGCS1B77BA045040; 1HGCS1B77BA023233 | 1HGCS1B77BA008893; 1HGCS1B77BA036225 | 1HGCS1B77BA079849 | 1HGCS1B77BA091614; 1HGCS1B77BA085263; 1HGCS1B77BA003449; 1HGCS1B77BA059388 | 1HGCS1B77BA052831 | 1HGCS1B77BA013012; 1HGCS1B77BA078832 | 1HGCS1B77BA086901 | 1HGCS1B77BA037651; 1HGCS1B77BA076157 | 1HGCS1B77BA015407; 1HGCS1B77BA073453 | 1HGCS1B77BA056135 | 1HGCS1B77BA015536 | 1HGCS1B77BA078023 | 1HGCS1B77BA058077 | 1HGCS1B77BA030540; 1HGCS1B77BA079964 | 1HGCS1B77BA004164

1HGCS1B77BA075526 | 1HGCS1B77BA085098; 1HGCS1B77BA072822 | 1HGCS1B77BA083352 | 1HGCS1B77BA038069 | 1HGCS1B77BA058192; 1HGCS1B77BA000373; 1HGCS1B77BA012281; 1HGCS1B77BA009557 | 1HGCS1B77BA073355 | 1HGCS1B77BA026455 | 1HGCS1B77BA052313 | 1HGCS1B77BA032465 | 1HGCS1B77BA094979; 1HGCS1B77BA047919 | 1HGCS1B77BA040968; 1HGCS1B77BA037519 | 1HGCS1B77BA016959 | 1HGCS1B77BA023913 | 1HGCS1B77BA007999 | 1HGCS1B77BA086588 | 1HGCS1B77BA058340 | 1HGCS1B77BA070763 | 1HGCS1B77BA023491 | 1HGCS1B77BA096764; 1HGCS1B77BA086235 | 1HGCS1B77BA027668; 1HGCS1B77BA036936;

1HGCS1B77BA081357

; 1HGCS1B77BA008697

1HGCS1B77BA042963; 1HGCS1B77BA076806 | 1HGCS1B77BA042140; 1HGCS1B77BA075686 | 1HGCS1B77BA067412; 1HGCS1B77BA089197 | 1HGCS1B77BA041022 | 1HGCS1B77BA058953; 1HGCS1B77BA031249; 1HGCS1B77BA021899; 1HGCS1B77BA079575; 1HGCS1B77BA035480 | 1HGCS1B77BA009641; 1HGCS1B77BA067801 | 1HGCS1B77BA018257; 1HGCS1B77BA088471; 1HGCS1B77BA012670; 1HGCS1B77BA042574 | 1HGCS1B77BA053333 | 1HGCS1B77BA032031 | 1HGCS1B77BA016105 | 1HGCS1B77BA033308 | 1HGCS1B77BA096733 | 1HGCS1B77BA027542; 1HGCS1B77BA068270 | 1HGCS1B77BA095470 | 1HGCS1B77BA039741; 1HGCS1B77BA042588; 1HGCS1B77BA015164; 1HGCS1B77BA071976 | 1HGCS1B77BA032725; 1HGCS1B77BA025841 | 1HGCS1B77BA080161; 1HGCS1B77BA013267 | 1HGCS1B77BA039853 | 1HGCS1B77BA062002 | 1HGCS1B77BA020025 | 1HGCS1B77BA030831; 1HGCS1B77BA005556; 1HGCS1B77BA079513 | 1HGCS1B77BA080886 | 1HGCS1B77BA085750 | 1HGCS1B77BA047726 | 1HGCS1B77BA049492 | 1HGCS1B77BA074344; 1HGCS1B77BA013995; 1HGCS1B77BA048486; 1HGCS1B77BA094433 | 1HGCS1B77BA081097; 1HGCS1B77BA087000; 1HGCS1B77BA023104 | 1HGCS1B77BA023099 | 1HGCS1B77BA082430 | 1HGCS1B77BA077681 | 1HGCS1B77BA041859; 1HGCS1B77BA017867 | 1HGCS1B77BA082766

1HGCS1B77BA062128; 1HGCS1B77BA039545 | 1HGCS1B77BA068186 | 1HGCS1B77BA012796; 1HGCS1B77BA090138 | 1HGCS1B77BA098224 | 1HGCS1B77BA029081 | 1HGCS1B77BA098644 | 1HGCS1B77BA055129 | 1HGCS1B77BA007078; 1HGCS1B77BA001300; 1HGCS1B77BA042753; 1HGCS1B77BA081049

1HGCS1B77BA044146; 1HGCS1B77BA085716; 1HGCS1B77BA016573 | 1HGCS1B77BA087627 | 1HGCS1B77BA070732; 1HGCS1B77BA058046; 1HGCS1B77BA074134;

1HGCS1B77BA056023

| 1HGCS1B77BA063831 | 1HGCS1B77BA022535 | 1HGCS1B77BA053316 | 1HGCS1B77BA032420 | 1HGCS1B77BA083321

1HGCS1B77BA053820; 1HGCS1B77BA021093 | 1HGCS1B77BA016976; 1HGCS1B77BA080130 | 1HGCS1B77BA077826; 1HGCS1B77BA083562 | 1HGCS1B77BA015732 | 1HGCS1B77BA052974; 1HGCS1B77BA063862 | 1HGCS1B77BA007954 | 1HGCS1B77BA096635 | 1HGCS1B77BA010157; 1HGCS1B77BA078684; 1HGCS1B77BA053302 | 1HGCS1B77BA061979 | 1HGCS1B77BA009896 | 1HGCS1B77BA042509 | 1HGCS1B77BA037150 | 1HGCS1B77BA080211; 1HGCS1B77BA033762; 1HGCS1B77BA097235 | 1HGCS1B77BA074330 | 1HGCS1B77BA033289 | 1HGCS1B77BA024723; 1HGCS1B77BA016749; 1HGCS1B77BA091886 | 1HGCS1B77BA013673 | 1HGCS1B77BA023653 | 1HGCS1B77BA037780; 1HGCS1B77BA012961 | 1HGCS1B77BA028481 | 1HGCS1B77BA048553; 1HGCS1B77BA098207 | 1HGCS1B77BA056975 | 1HGCS1B77BA023765 | 1HGCS1B77BA084243 | 1HGCS1B77BA056085

1HGCS1B77BA097963 | 1HGCS1B77BA003872; 1HGCS1B77BA018646; 1HGCS1B77BA094254 | 1HGCS1B77BA085280 | 1HGCS1B77BA026682 | 1HGCS1B77BA079723; 1HGCS1B77BA012958; 1HGCS1B77BA003547 | 1HGCS1B77BA009011 | 1HGCS1B77BA027248 | 1HGCS1B77BA045023 | 1HGCS1B77BA006268 | 1HGCS1B77BA043594 | 1HGCS1B77BA051761 | 1HGCS1B77BA056619 | 1HGCS1B77BA033664 | 1HGCS1B77BA040288; 1HGCS1B77BA023278 | 1HGCS1B77BA042266 | 1HGCS1B77BA049587 | 1HGCS1B77BA014693 | 1HGCS1B77BA010837 | 1HGCS1B77BA074506 | 1HGCS1B77BA001961; 1HGCS1B77BA037715; 1HGCS1B77BA036337 | 1HGCS1B77BA037276 | 1HGCS1B77BA093699; 1HGCS1B77BA099079; 1HGCS1B77BA056152 | 1HGCS1B77BA014337; 1HGCS1B77BA065336 | 1HGCS1B77BA075140 | 1HGCS1B77BA089846; 1HGCS1B77BA079950 | 1HGCS1B77BA057284 | 1HGCS1B77BA002740 | 1HGCS1B77BA014533 | 1HGCS1B77BA047435; 1HGCS1B77BA036502;

1HGCS1B77BA067961

; 1HGCS1B77BA060654; 1HGCS1B77BA066048; 1HGCS1B77BA072089 | 1HGCS1B77BA095713; 1HGCS1B77BA025029 | 1HGCS1B77BA079429 |

1HGCS1B77BA020901

|

1HGCS1B77BA037598

| 1HGCS1B77BA012765 | 1HGCS1B77BA031266 | 1HGCS1B77BA007842 | 1HGCS1B77BA076840; 1HGCS1B77BA072982; 1HGCS1B77BA017920 | 1HGCS1B77BA033888 | 1HGCS1B77BA062470 | 1HGCS1B77BA088387 | 1HGCS1B77BA090480; 1HGCS1B77BA009154; 1HGCS1B77BA056832; 1HGCS1B77BA091130; 1HGCS1B77BA001698 | 1HGCS1B77BA046589; 1HGCS1B77BA019277 | 1HGCS1B77BA052912 | 1HGCS1B77BA071251 | 1HGCS1B77BA076918; 1HGCS1B77BA032689 | 1HGCS1B77BA048861 | 1HGCS1B77BA084906; 1HGCS1B77BA089281

1HGCS1B77BA013379 | 1HGCS1B77BA008294; 1HGCS1B77BA086042 | 1HGCS1B77BA023085 | 1HGCS1B77BA042378 | 1HGCS1B77BA048391 | 1HGCS1B77BA012569; 1HGCS1B77BA038685 | 1HGCS1B77BA040341 | 1HGCS1B77BA052487 | 1HGCS1B77BA089099; 1HGCS1B77BA055552 | 1HGCS1B77BA078636; 1HGCS1B77BA032272

1HGCS1B77BA004701

1HGCS1B77BA096800

1HGCS1B77BA071010 | 1HGCS1B77BA098451 | 1HGCS1B77BA011597 | 1HGCS1B77BA091211 | 1HGCS1B77BA014614 | 1HGCS1B77BA091368 | 1HGCS1B77BA066955

1HGCS1B77BA030537 | 1HGCS1B77BA078006 | 1HGCS1B77BA071346; 1HGCS1B77BA095369 | 1HGCS1B77BA020817 | 1HGCS1B77BA086722 | 1HGCS1B77BA062629; 1HGCS1B77BA005167 | 1HGCS1B77BA099910 | 1HGCS1B77BA003676 | 1HGCS1B77BA002995 |

1HGCS1B77BA009655

| 1HGCS1B77BA090382

1HGCS1B77BA092617 | 1HGCS1B77BA049511

1HGCS1B77BA066907 | 1HGCS1B77BA015892; 1HGCS1B77BA010501; 1HGCS1B77BA096103; 1HGCS1B77BA043739 | 1HGCS1B77BA080127 | 1HGCS1B77BA092682 | 1HGCS1B77BA081603; 1HGCS1B77BA007551 | 1HGCS1B77BA035723; 1HGCS1B77BA034474; 1HGCS1B77BA093170 | 1HGCS1B77BA017464; 1HGCS1B77BA078426 | 1HGCS1B77BA076210; 1HGCS1B77BA020655 | 1HGCS1B77BA079804; 1HGCS1B77BA013849 | 1HGCS1B77BA044292 | 1HGCS1B77BA046091 | 1HGCS1B77BA017478; 1HGCS1B77BA016637 | 1HGCS1B77BA039870; 1HGCS1B77BA025578 | 1HGCS1B77BA070634; 1HGCS1B77BA040193

1HGCS1B77BA005783 | 1HGCS1B77BA096750 | 1HGCS1B77BA012782 | 1HGCS1B77BA056667 | 1HGCS1B77BA096778 | 1HGCS1B77BA067278; 1HGCS1B77BA048360; 1HGCS1B77BA070133 | 1HGCS1B77BA077647 | 1HGCS1B77BA071394 | 1HGCS1B77BA064915 | 1HGCS1B77BA021935 | 1HGCS1B77BA003225

1HGCS1B77BA093508 | 1HGCS1B77BA032594; 1HGCS1B77BA018100 | 1HGCS1B77BA065420; 1HGCS1B77BA011311 | 1HGCS1B77BA088969; 1HGCS1B77BA079737

1HGCS1B77BA065367 | 1HGCS1B77BA009770 | 1HGCS1B77BA013527 | 1HGCS1B77BA040582 | 1HGCS1B77BA089023 | 1HGCS1B77BA087076; 1HGCS1B77BA031431 | 1HGCS1B77BA065840; 1HGCS1B77BA055826; 1HGCS1B77BA023751 | 1HGCS1B77BA015004 | 1HGCS1B77BA036550 | 1HGCS1B77BA025533 | 1HGCS1B77BA094352 | 1HGCS1B77BA036354 | 1HGCS1B77BA032062; 1HGCS1B77BA015066 | 1HGCS1B77BA087255 | 1HGCS1B77BA009431; 1HGCS1B77BA087403; 1HGCS1B77BA075963 | 1HGCS1B77BA028268; 1HGCS1B77BA069113; 1HGCS1B77BA043935; 1HGCS1B77BA085425; 1HGCS1B77BA080404 | 1HGCS1B77BA073629; 1HGCS1B77BA077373 | 1HGCS1B77BA008604 | 1HGCS1B77BA067121 | 1HGCS1B77BA010966 | 1HGCS1B77BA036211; 1HGCS1B77BA062923

1HGCS1B77BA043921; 1HGCS1B77BA099180; 1HGCS1B77BA089264; 1HGCS1B77BA066891; 1HGCS1B77BA083819; 1HGCS1B77BA025242 | 1HGCS1B77BA002981 | 1HGCS1B77BA099213 | 1HGCS1B77BA080189

1HGCS1B77BA052425 | 1HGCS1B77BA020185; 1HGCS1B77BA072027; 1HGCS1B77BA087868 | 1HGCS1B77BA007274; 1HGCS1B77BA047533 | 1HGCS1B77BA065983 | 1HGCS1B77BA022714 | 1HGCS1B77BA053039; 1HGCS1B77BA018405 |

1HGCS1B77BA051582

| 1HGCS1B77BA087479 | 1HGCS1B77BA014418 | 1HGCS1B77BA075252 | 1HGCS1B77BA083870; 1HGCS1B77BA034586; 1HGCS1B77BA064994 | 1HGCS1B77BA047497 | 1HGCS1B77BA010496 | 1HGCS1B77BA070312 | 1HGCS1B77BA084615; 1HGCS1B77BA071833; 1HGCS1B77BA025127 | 1HGCS1B77BA032434; 1HGCS1B77BA019165; 1HGCS1B77BA016900 | 1HGCS1B77BA030571 | 1HGCS1B77BA085554; 1HGCS1B77BA016203 | 1HGCS1B77BA012362 | 1HGCS1B77BA006867 | 1HGCS1B77BA013298 | 1HGCS1B77BA035351 | 1HGCS1B77BA050447; 1HGCS1B77BA057835 | 1HGCS1B77BA050402 | 1HGCS1B77BA006934; 1HGCS1B77BA068284; 1HGCS1B77BA033941; 1HGCS1B77BA093587 | 1HGCS1B77BA050707 | 1HGCS1B77BA087854 | 1HGCS1B77BA018582; 1HGCS1B77BA047175; 1HGCS1B77BA050190 | 1HGCS1B77BA018971 | 1HGCS1B77BA001703 | 1HGCS1B77BA060931; 1HGCS1B77BA054353 | 1HGCS1B77BA016122 | 1HGCS1B77BA092116 | 1HGCS1B77BA084291; 1HGCS1B77BA069337; 1HGCS1B77BA012474 | 1HGCS1B77BA071217 | 1HGCS1B77BA075011 | 1HGCS1B77BA015245 | 1HGCS1B77BA024902

1HGCS1B77BA034880; 1HGCS1B77BA041148 | 1HGCS1B77BA042882 | 1HGCS1B77BA021384; 1HGCS1B77BA099454 | 1HGCS1B77BA035656 | 1HGCS1B77BA003760 | 1HGCS1B77BA052280 | 1HGCS1B77BA047225; 1HGCS1B77BA095209; 1HGCS1B77BA076837 | 1HGCS1B77BA054711; 1HGCS1B77BA024043; 1HGCS1B77BA009137

1HGCS1B77BA016542 | 1HGCS1B77BA039948; 1HGCS1B77BA024804 | 1HGCS1B77BA090219 | 1HGCS1B77BA007002 | 1HGCS1B77BA091810; 1HGCS1B77BA058628 | 1HGCS1B77BA083478; 1HGCS1B77BA051288 | 1HGCS1B77BA044504 | 1HGCS1B77BA075820 | 1HGCS1B77BA092262; 1HGCS1B77BA048049 | 1HGCS1B77BA081858 | 1HGCS1B77BA041523; 1HGCS1B77BA049766 | 1HGCS1B77BA034314; 1HGCS1B77BA024379 | 1HGCS1B77BA083481 | 1HGCS1B77BA010109 | 1HGCS1B77BA085408 | 1HGCS1B77BA035818 |

1HGCS1B77BA072688

| 1HGCS1B77BA007422 | 1HGCS1B77BA054482 | 1HGCS1B77BA004908; 1HGCS1B77BA008425 |

1HGCS1B77BA054806

; 1HGCS1B77BA066213; 1HGCS1B77BA026357 | 1HGCS1B77BA038749 | 1HGCS1B77BA043630 | 1HGCS1B77BA018050

1HGCS1B77BA014323; 1HGCS1B77BA040534 | 1HGCS1B77BA076689 | 1HGCS1B77BA046222 | 1HGCS1B77BA064302

1HGCS1B77BA007436; 1HGCS1B77BA093766 | 1HGCS1B77BA061917 | 1HGCS1B77BA067281 | 1HGCS1B77BA089085 | 1HGCS1B77BA062808; 1HGCS1B77BA050013 | 1HGCS1B77BA058189 | 1HGCS1B77BA007839; 1HGCS1B77BA050903; 1HGCS1B77BA076580; 1HGCS1B77BA072755; 1HGCS1B77BA093752 | 1HGCS1B77BA089359

1HGCS1B77BA086784 | 1HGCS1B77BA030666 | 1HGCS1B77BA046561; 1HGCS1B77BA098871; 1HGCS1B77BA091807; 1HGCS1B77BA049573;

1HGCS1B77BA057124

; 1HGCS1B77BA007212; 1HGCS1B77BA078801; 1HGCS1B77BA025175; 1HGCS1B77BA038766; 1HGCS1B77BA013284; 1HGCS1B77BA018825; 1HGCS1B77BA051856 | 1HGCS1B77BA036368; 1HGCS1B77BA088535 | 1HGCS1B77BA080547

1HGCS1B77BA035754 | 1HGCS1B77BA060606 | 1HGCS1B77BA053140; 1HGCS1B77BA029999 | 1HGCS1B77BA008974; 1HGCS1B77BA071735 | 1HGCS1B77BA045832 | 1HGCS1B77BA097025; 1HGCS1B77BA048830;

1HGCS1B77BA008070

| 1HGCS1B77BA040954 | 1HGCS1B77BA082282 | 1HGCS1B77BA083061; 1HGCS1B77BA005444; 1HGCS1B77BA042638 | 1HGCS1B77BA043370; 1HGCS1B77BA002432 | 1HGCS1B77BA066633 | 1HGCS1B77BA074537 | 1HGCS1B77BA065563 | 1HGCS1B77BA008358; 1HGCS1B77BA069578 | 1HGCS1B77BA021711 | 1HGCS1B77BA009977

1HGCS1B77BA069645; 1HGCS1B77BA083349 | 1HGCS1B77BA097610 | 1HGCS1B77BA084727 | 1HGCS1B77BA023958; 1HGCS1B77BA088129; 1HGCS1B77BA023247

1HGCS1B77BA026844 | 1HGCS1B77BA005685 | 1HGCS1B77BA035382 | 1HGCS1B77BA086493; 1HGCS1B77BA006948

1HGCS1B77BA075025; 1HGCS1B77BA040095 | 1HGCS1B77BA043420 | 1HGCS1B77BA007503 | 1HGCS1B77BA073047;

1HGCS1B77BA017240

| 1HGCS1B77BA008182; 1HGCS1B77BA022227; 1HGCS1B77BA001586 | 1HGCS1B77BA096991 | 1HGCS1B77BA079785; 1HGCS1B77BA011809 | 1HGCS1B77BA035253 | 1HGCS1B77BA092987

1HGCS1B77BA043546 | 1HGCS1B77BA025693 | 1HGCS1B77BA068124 | 1HGCS1B77BA092259; 1HGCS1B77BA041778; 1HGCS1B77BA016864 | 1HGCS1B77BA089202 | 1HGCS1B77BA094772 | 1HGCS1B77BA031641; 1HGCS1B77BA077941 | 1HGCS1B77BA035494 | 1HGCS1B77BA052196; 1HGCS1B77BA049833 | 1HGCS1B77BA010305; 1HGCS1B77BA041196 | 1HGCS1B77BA095663; 1HGCS1B77BA016007; 1HGCS1B77BA011390

1HGCS1B77BA069631; 1HGCS1B77BA000406; 1HGCS1B77BA090169 | 1HGCS1B77BA086526 | 1HGCS1B77BA006531 | 1HGCS1B77BA064736; 1HGCS1B77BA058709 | 1HGCS1B77BA042817; 1HGCS1B77BA026973 | 1HGCS1B77BA031106 | 1HGCS1B77BA090236 | 1HGCS1B77BA008957 | 1HGCS1B77BA010336 | 1HGCS1B77BA032823 | 1HGCS1B77BA042980; 1HGCS1B77BA080256 | 1HGCS1B77BA088759 | 1HGCS1B77BA023801 |

1HGCS1B77BA074005

; 1HGCS1B77BA038671 | 1HGCS1B77BA099342 | 1HGCS1B77BA058810 | 1HGCS1B77BA016802

1HGCS1B77BA040033; 1HGCS1B77BA053462 | 1HGCS1B77BA029730; 1HGCS1B77BA018694; 1HGCS1B77BA078930; 1HGCS1B77BA091774; 1HGCS1B77BA068303 | 1HGCS1B77BA031204 | 1HGCS1B77BA044924

1HGCS1B77BA088616; 1HGCS1B77BA057558; 1HGCS1B77BA048603 | 1HGCS1B77BA092861 | 1HGCS1B77BA097591 | 1HGCS1B77BA022115 | 1HGCS1B77BA072772 | 1HGCS1B77BA058872 | 1HGCS1B77BA020252; 1HGCS1B77BA048309 | 1HGCS1B77BA085828 | 1HGCS1B77BA037178 | 1HGCS1B77BA007694 | 1HGCS1B77BA019229 | 1HGCS1B77BA043997; 1HGCS1B77BA026262

1HGCS1B77BA072643; 1HGCS1B77BA027184 | 1HGCS1B77BA035639 | 1HGCS1B77BA048567 | 1HGCS1B77BA066325 | 1HGCS1B77BA071606 | 1HGCS1B77BA005024; 1HGCS1B77BA067894 | 1HGCS1B77BA070536 | 1HGCS1B77BA070360;

1HGCS1B77BA063456

; 1HGCS1B77BA073503 | 1HGCS1B77BA007114 | 1HGCS1B77BA043627; 1HGCS1B77BA051257 | 1HGCS1B77BA031977 | 1HGCS1B77BA021966 | 1HGCS1B77BA086705 | 1HGCS1B77BA052523 | 1HGCS1B77BA088051; 1HGCS1B77BA068835 | 1HGCS1B77BA020364; 1HGCS1B77BA065174

1HGCS1B77BA092200; 1HGCS1B77BA000258; 1HGCS1B77BA072271; 1HGCS1B77BA083609 | 1HGCS1B77BA060444 | 1HGCS1B77BA043272 | 1HGCS1B77BA066941 | 1HGCS1B77BA028545; 1HGCS1B77BA004679 | 1HGCS1B77BA064770; 1HGCS1B77BA027301; 1HGCS1B77BA026956 | 1HGCS1B77BA088177 | 1HGCS1B77BA045989; 1HGCS1B77BA073405 | 1HGCS1B77BA094884 | 1HGCS1B77BA091788 | 1HGCS1B77BA006402; 1HGCS1B77BA023023; 1HGCS1B77BA069354; 1HGCS1B77BA017075 | 1HGCS1B77BA049458 | 1HGCS1B77BA081438 | 1HGCS1B77BA003595 | 1HGCS1B77BA038802; 1HGCS1B77BA048293; 1HGCS1B77BA011079 | 1HGCS1B77BA002379 | 1HGCS1B77BA084811; 1HGCS1B77BA052098 | 1HGCS1B77BA066664; 1HGCS1B77BA034510 | 1HGCS1B77BA080872 | 1HGCS1B77BA001085; 1HGCS1B77BA023135; 1HGCS1B77BA025399

1HGCS1B77BA030165 | 1HGCS1B77BA070164 | 1HGCS1B77BA086669 | 1HGCS1B77BA050870 | 1HGCS1B77BA059634; 1HGCS1B77BA096201; 1HGCS1B77BA096098 | 1HGCS1B77BA010207; 1HGCS1B77BA044454 | 1HGCS1B77BA077065 | 1HGCS1B77BA046351 | 1HGCS1B77BA095971 | 1HGCS1B77BA078703; 1HGCS1B77BA057141; 1HGCS1B77BA082959 | 1HGCS1B77BA094481 | 1HGCS1B77BA021210 | 1HGCS1B77BA026231 | 1HGCS1B77BA070245 | 1HGCS1B77BA073579; 1HGCS1B77BA034765 | 1HGCS1B77BA034118 | 1HGCS1B77BA019067 | 1HGCS1B77BA010997 | 1HGCS1B77BA064719 | 1HGCS1B77BA022924 | 1HGCS1B77BA021594 | 1HGCS1B77BA060783 | 1HGCS1B77BA085019 | 1HGCS1B77BA038136 | 1HGCS1B77BA017366; 1HGCS1B77BA005881 |

1HGCS1B77BA062663

| 1HGCS1B77BA056779 | 1HGCS1B77BA082511 | 1HGCS1B77BA003046 | 1HGCS1B77BA054742 | 1HGCS1B77BA076319; 1HGCS1B77BA038640 | 1HGCS1B77BA076742 | 1HGCS1B77BA095386 | 1HGCS1B77BA055177; 1HGCS1B77BA073128; 1HGCS1B77BA025807 | 1HGCS1B77BA074067; 1HGCS1B77BA012507 | 1HGCS1B77BA090379 | 1HGCS1B77BA048035; 1HGCS1B77BA079477 | 1HGCS1B77BA077423; 1HGCS1B77BA020218 | 1HGCS1B77BA089457; 1HGCS1B77BA019313; 1HGCS1B77BA016329 | 1HGCS1B77BA082587; 1HGCS1B77BA053655; 1HGCS1B77BA004696; 1HGCS1B77BA050268 | 1HGCS1B77BA091659; 1HGCS1B77BA018226 | 1HGCS1B77BA016010 | 1HGCS1B77BA073078 | 1HGCS1B77BA028657 | 1HGCS1B77BA042154 | 1HGCS1B77BA075154;

1HGCS1B77BA015911

| 1HGCS1B77BA035897 | 1HGCS1B77BA058600; 1HGCS1B77BA054580

1HGCS1B77BA058094; 1HGCS1B77BA018808; 1HGCS1B77BA098997 | 1HGCS1B77BA036161 | 1HGCS1B77BA088650; 1HGCS1B77BA088647 | 1HGCS1B77BA021448

1HGCS1B77BA006240; 1HGCS1B77BA017433 | 1HGCS1B77BA011213 | 1HGCS1B77BA030439; 1HGCS1B77BA026939 | 1HGCS1B77BA017626 | 1HGCS1B77BA055406 | 1HGCS1B77BA087417; 1HGCS1B77BA035513 | 1HGCS1B77BA090673 | 1HGCS1B77BA084274 | 1HGCS1B77BA012913; 1HGCS1B77BA081116; 1HGCS1B77BA006206

1HGCS1B77BA070522; 1HGCS1B77BA013270 | 1HGCS1B77BA066874 | 1HGCS1B77BA036953

1HGCS1B77BA044759

1HGCS1B77BA048343 | 1HGCS1B77BA087806; 1HGCS1B77BA093993 | 1HGCS1B77BA021580; 1HGCS1B77BA090799 | 1HGCS1B77BA056314 | 1HGCS1B77BA095095 | 1HGCS1B77BA085943 | 1HGCS1B77BA010613 | 1HGCS1B77BA074862 | 1HGCS1B77BA027024; 1HGCS1B77BA052442 |

1HGCS1B77BA077888

| 1HGCS1B77BA050853 | 1HGCS1B77BA044177 | 1HGCS1B77BA095937

1HGCS1B77BA025032 | 1HGCS1B77BA058595

1HGCS1B77BA074151; 1HGCS1B77BA073369 | 1HGCS1B77BA008554 | 1HGCS1B77BA044938 | 1HGCS1B77BA006061 | 1HGCS1B77BA077812 | 1HGCS1B77BA023362 | 1HGCS1B77BA096232 | 1HGCS1B77BA066146 | 1HGCS1B77BA034250; 1HGCS1B77BA055471 | 1HGCS1B77BA035155 | 1HGCS1B77BA037052 | 1HGCS1B77BA094593 | 1HGCS1B77BA032286 | 1HGCS1B77BA063599 | 1HGCS1B77BA090124; 1HGCS1B77BA037620; 1HGCS1B77BA061576 | 1HGCS1B77BA014287 | 1HGCS1B77BA023734 | 1HGCS1B77BA021479; 1HGCS1B77BA053851 | 1HGCS1B77BA060976 | 1HGCS1B77BA072352; 1HGCS1B77BA059455 | 1HGCS1B77BA059682 | 1HGCS1B77BA093119; 1HGCS1B77BA006495 | 1HGCS1B77BA010823 | 1HGCS1B77BA067880 |

1HGCS1B77BA071895

| 1HGCS1B77BA005282; 1HGCS1B77BA067460

1HGCS1B77BA042235; 1HGCS1B77BA059827 | 1HGCS1B77BA025189; 1HGCS1B77BA068320 | 1HGCS1B77BA038928 | 1HGCS1B77BA012006 | 1HGCS1B77BA041182 | 1HGCS1B77BA086686; 1HGCS1B77BA024088; 1HGCS1B77BA000339 | 1HGCS1B77BA043434 | 1HGCS1B77BA004178; 1HGCS1B77BA097364; 1HGCS1B77BA097123; 1HGCS1B77BA062405; 1HGCS1B77BA080595 | 1HGCS1B77BA065241; 1HGCS1B77BA037925; 1HGCS1B77BA073100 | 1HGCS1B77BA065448; 1HGCS1B77BA055888

1HGCS1B77BA072593 | 1HGCS1B77BA093623 | 1HGCS1B77BA083416 | 1HGCS1B77BA039724 | 1HGCS1B77BA014788 | 1HGCS1B77BA047595 | 1HGCS1B77BA076532; 1HGCS1B77BA090270 | 1HGCS1B77BA074909 | 1HGCS1B77BA066051 | 1HGCS1B77BA098322; 1HGCS1B77BA091421; 1HGCS1B77BA095730 | 1HGCS1B77BA053476; 1HGCS1B77BA057060 | 1HGCS1B77BA098269; 1HGCS1B77BA048665 | 1HGCS1B77BA045104; 1HGCS1B77BA049749; 1HGCS1B77BA079799 | 1HGCS1B77BA096926;

1HGCS1B77BA029839

| 1HGCS1B77BA030473 | 1HGCS1B77BA001748 | 1HGCS1B77BA053817; 1HGCS1B77BA008926; 1HGCS1B77BA023152; 1HGCS1B77BA077308; 1HGCS1B77BA011440 | 1HGCS1B77BA084405 | 1HGCS1B77BA014404 | 1HGCS1B77BA046950 | 1HGCS1B77BA056751; 1HGCS1B77BA090916 | 1HGCS1B77BA015486; 1HGCS1B77BA039884 | 1HGCS1B77BA086574; 1HGCS1B77BA059505 | 1HGCS1B77BA004293; 1HGCS1B77BA032028; 1HGCS1B77BA052053 | 1HGCS1B77BA021224 |

1HGCS1B77BA051825

| 1HGCS1B77BA013253 | 1HGCS1B77BA049122; 1HGCS1B77BA084713 | 1HGCS1B77BA066597 | 1HGCS1B77BA048715 | 1HGCS1B77BA077924; 1HGCS1B77BA021014 | 1HGCS1B77BA013947 | 1HGCS1B77BA028853 | 1HGCS1B77BA047399 | 1HGCS1B77BA086476

1HGCS1B77BA043806; 1HGCS1B77BA066809 | 1HGCS1B77BA045846 | 1HGCS1B77BA093606; 1HGCS1B77BA027069 | 1HGCS1B77BA046057 | 1HGCS1B77BA081391; 1HGCS1B77BA097588; 1HGCS1B77BA091919 | 1HGCS1B77BA005492

1HGCS1B77BA076241 | 1HGCS1B77BA074828 | 1HGCS1B77BA051565 | 1HGCS1B77BA067605 | 1HGCS1B77BA090687; 1HGCS1B77BA089040 | 1HGCS1B77BA090933; 1HGCS1B77BA075798; 1HGCS1B77BA080368

1HGCS1B77BA070410 | 1HGCS1B77BA086025 | 1HGCS1B77BA032241; 1HGCS1B77BA094271 | 1HGCS1B77BA048780; 1HGCS1B77BA033244; 1HGCS1B77BA032644 | 1HGCS1B77BA065465 | 1HGCS1B77BA055938 | 1HGCS1B77BA020039 | 1HGCS1B77BA057897 | 1HGCS1B77BA089300; 1HGCS1B77BA036306 | 1HGCS1B77BA080970; 1HGCS1B77BA098305 | 1HGCS1B77BA080001; 1HGCS1B77BA011065; 1HGCS1B77BA027685; 1HGCS1B77BA018548 | 1HGCS1B77BA062548 | 1HGCS1B77BA099194 | 1HGCS1B77BA032613; 1HGCS1B77BA060086 | 1HGCS1B77BA069189 | 1HGCS1B77BA055809 | 1HGCS1B77BA061318 | 1HGCS1B77BA027993 | 1HGCS1B77BA081598 | 1HGCS1B77BA003337 | 1HGCS1B77BA066535; 1HGCS1B77BA049864 | 1HGCS1B77BA091452; 1HGCS1B77BA082203; 1HGCS1B77BA063232; 1HGCS1B77BA070004 | 1HGCS1B77BA094187 | 1HGCS1B77BA081018; 1HGCS1B77BA080709 | 1HGCS1B77BA055972 | 1HGCS1B77BA072674; 1HGCS1B77BA000809 | 1HGCS1B77BA034006; 1HGCS1B77BA083447 | 1HGCS1B77BA019070 | 1HGCS1B77BA062789 | 1HGCS1B77BA006349 | 1HGCS1B77BA005976; 1HGCS1B77BA089166 | 1HGCS1B77BA014158; 1HGCS1B77BA089250 | 1HGCS1B77BA013205 | 1HGCS1B77BA058127 | 1HGCS1B77BA029209 | 1HGCS1B77BA013799

1HGCS1B77BA032417; 1HGCS1B77BA077552 | 1HGCS1B77BA098398; 1HGCS1B77BA023474; 1HGCS1B77BA074733

1HGCS1B77BA038721 | 1HGCS1B77BA052036; 1HGCS1B77BA021921 | 1HGCS1B77BA005704; 1HGCS1B77BA061142 | 1HGCS1B77BA042493 | 1HGCS1B77BA065692; 1HGCS1B77BA071671; 1HGCS1B77BA037892; 1HGCS1B77BA086879 | 1HGCS1B77BA085960; 1HGCS1B77BA073856; 1HGCS1B77BA087112 | 1HGCS1B77BA006609 | 1HGCS1B77BA093959 | 1HGCS1B77BA030392 | 1HGCS1B77BA007971; 1HGCS1B77BA060735 | 1HGCS1B77BA032367 | 1HGCS1B77BA046883

1HGCS1B77BA029159

1HGCS1B77BA039819 | 1HGCS1B77BA009834; 1HGCS1B77BA019988; 1HGCS1B77BA075087; 1HGCS1B77BA050867 | 1HGCS1B77BA086090; 1HGCS1B77BA035317; 1HGCS1B77BA076322 | 1HGCS1B77BA072528; 1HGCS1B77BA029825 | 1HGCS1B77BA007307 | 1HGCS1B77BA044602 | 1HGCS1B77BA034684 | 1HGCS1B77BA058497; 1HGCS1B77BA060945; 1HGCS1B77BA055518 | 1HGCS1B77BA083934 | 1HGCS1B77BA089930; 1HGCS1B77BA051372; 1HGCS1B77BA000311; 1HGCS1B77BA043580

1HGCS1B77BA077857; 1HGCS1B77BA028819 | 1HGCS1B77BA022681 | 1HGCS1B77BA089071; 1HGCS1B77BA013589; 1HGCS1B77BA010031; 1HGCS1B77BA089233 | 1HGCS1B77BA029369; 1HGCS1B77BA031767 | 1HGCS1B77BA058435 | 1HGCS1B77BA050917; 1HGCS1B77BA042896; 1HGCS1B77BA052621; 1HGCS1B77BA048164 | 1HGCS1B77BA073484 | 1HGCS1B77BA035222 | 1HGCS1B77BA065286; 1HGCS1B77BA033602; 1HGCS1B77BA075168 | 1HGCS1B77BA095145 | 1HGCS1B77BA014239 | 1HGCS1B77BA022972 | 1HGCS1B77BA080533; 1HGCS1B77BA012121 | 1HGCS1B77BA078782 | 1HGCS1B77BA093198 | 1HGCS1B77BA073937 | 1HGCS1B77BA003385; 1HGCS1B77BA058838 | 1HGCS1B77BA055342 | 1HGCS1B77BA062887 | 1HGCS1B77BA042767 | 1HGCS1B77BA061190 | 1HGCS1B77BA034328 | 1HGCS1B77BA027508; 1HGCS1B77BA032322 | 1HGCS1B77BA017769; 1HGCS1B77BA049606; 1HGCS1B77BA036449 | 1HGCS1B77BA027928 |

1HGCS1B77BA0521791HGCS1B77BA003497

1HGCS1B77BA022857; 1HGCS1B77BA060363

1HGCS1B77BA064798; 1HGCS1B77BA030599 | 1HGCS1B77BA044664; 1HGCS1B77BA058306

1HGCS1B77BA029386

| 1HGCS1B77BA021806; 1HGCS1B77BA030067 | 1HGCS1B77BA019523; 1HGCS1B77BA098448 | 1HGCS1B77BA080600 | 1HGCS1B77BA004116 | 1HGCS1B77BA077616

1HGCS1B77BA073730; 1HGCS1B77BA051940; 1HGCS1B77BA001944; 1HGCS1B77BA054837 | 1HGCS1B77BA022650; 1HGCS1B77BA031784; 1HGCS1B77BA093895 | 1HGCS1B77BA004214; 1HGCS1B77BA050786 | 1HGCS1B77BA070925 | 1HGCS1B77BA023538 | 1HGCS1B77BA097803; 1HGCS1B77BA012555 | 1HGCS1B77BA059763 | 1HGCS1B77BA014449 | 1HGCS1B77BA050450; 1HGCS1B77BA097820 | 1HGCS1B77BA076045 | 1HGCS1B77BA074098 | 1HGCS1B77BA091340; 1HGCS1B77BA010627 | 1HGCS1B77BA094027; 1HGCS1B77BA020459 | 1HGCS1B77BA085912 | 1HGCS1B77BA024866; 1HGCS1B77BA016489 | 1HGCS1B77BA043482; 1HGCS1B77BA053249 | 1HGCS1B77BA036290 | 1HGCS1B77BA053266 | 1HGCS1B77BA031672 | 1HGCS1B77BA090544; 1HGCS1B77BA077535; 1HGCS1B77BA043658 | 1HGCS1B77BA098272; 1HGCS1B77BA074361 |

1HGCS1B77BA019845

; 1HGCS1B77BA049976; 1HGCS1B77BA000731 | 1HGCS1B77BA010322 | 1HGCS1B77BA051114; 1HGCS1B77BA076188 | 1HGCS1B77BA031669 | 1HGCS1B77BA086557 | 1HGCS1B77BA089703; 1HGCS1B77BA065384 | 1HGCS1B77BA060993 | 1HGCS1B77BA063683 | 1HGCS1B77BA051307 | 1HGCS1B77BA036757; 1HGCS1B77BA077406 | 1HGCS1B77BA006576; 1HGCS1B77BA088194; 1HGCS1B77BA089295; 1HGCS1B77BA041103; 1HGCS1B77BA078331 | 1HGCS1B77BA084971 | 1HGCS1B77BA069158 | 1HGCS1B77BA093850 | 1HGCS1B77BA090026 | 1HGCS1B77BA095436 | 1HGCS1B77BA040517

1HGCS1B77BA094710 | 1HGCS1B77BA004083; 1HGCS1B77BA014774 | 1HGCS1B77BA026794; 1HGCS1B77BA019909 | 1HGCS1B77BA032868; 1HGCS1B77BA093346 | 1HGCS1B77BA028349 | 1HGCS1B77BA014547

1HGCS1B77BA060265 | 1HGCS1B77BA057561 | 1HGCS1B77BA014211 | 1HGCS1B77BA041781; 1HGCS1B77BA097252; 1HGCS1B77BA006917 | 1HGCS1B77BA076403 | 1HGCS1B77BA016914; 1HGCS1B77BA075123 | 1HGCS1B77BA081570 | 1HGCS1B77BA000700 | 1HGCS1B77BA035270 | 1HGCS1B77BA057673 | 1HGCS1B77BA057690; 1HGCS1B77BA042333 | 1HGCS1B77BA043367 | 1HGCS1B77BA078927 | 1HGCS1B77BA017125; 1HGCS1B77BA004519

1HGCS1B77BA094240 | 1HGCS1B77BA051985 | 1HGCS1B77BA058175 | 1HGCS1B77BA052358; 1HGCS1B77BA013415; 1HGCS1B77BA089586 | 1HGCS1B77BA036631; 1HGCS1B77BA077017; 1HGCS1B77BA000177; 1HGCS1B77BA051601 | 1HGCS1B77BA034796; 1HGCS1B77BA081214 | 1HGCS1B77BA048214; 1HGCS1B77BA083657 | 1HGCS1B77BA046155 | 1HGCS1B77BA090690 | 1HGCS1B77BA041215 | 1HGCS1B77BA065255; 1HGCS1B77BA048651 | 1HGCS1B77BA075655 | 1HGCS1B77BA029016 | 1HGCS1B77BA025953 | 1HGCS1B77BA093931 | 1HGCS1B77BA091905; 1HGCS1B77BA067345 | 1HGCS1B77BA049167 | 1HGCS1B77BA098661; 1HGCS1B77BA014953

1HGCS1B77BA092326; 1HGCS1B77BA096179; 1HGCS1B77BA028948; 1HGCS1B77BA077485 | 1HGCS1B77BA020994 | 1HGCS1B77BA046656; 1HGCS1B77BA009008; 1HGCS1B77BA016704; 1HGCS1B77BA035432 | 1HGCS1B77BA088065

1HGCS1B77BA037181 | 1HGCS1B77BA027833; 1HGCS1B77BA074893 | 1HGCS1B77BA086946 | 1HGCS1B77BA032188 | 1HGCS1B77BA025466 | 1HGCS1B77BA038895 | 1HGCS1B77BA071282; 1HGCS1B77BA035835; 1HGCS1B77BA031185 | 1HGCS1B77BA025998 | 1HGCS1B77BA092603; 1HGCS1B77BA005816 | 1HGCS1B77BA097994; 1HGCS1B77BA057107 | 1HGCS1B77BA099230; 1HGCS1B77BA021398 | 1HGCS1B77BA063053

1HGCS1B77BA055650 | 1HGCS1B77BA021692 | 1HGCS1B77BA078748 | 1HGCS1B77BA019201; 1HGCS1B77BA090012

1HGCS1B77BA019182; 1HGCS1B77BA021160; 1HGCS1B77BA069855 | 1HGCS1B77BA033955 | 1HGCS1B77BA095887 | 1HGCS1B77BA014385; 1HGCS1B77BA029212; 1HGCS1B77BA055048 | 1HGCS1B77BA050495 | 1HGCS1B77BA076966 | 1HGCS1B77BA040467; 1HGCS1B77BA082301; 1HGCS1B77BA003855 | 1HGCS1B77BA036080 | 1HGCS1B77BA089720 | 1HGCS1B77BA039061 | 1HGCS1B77BA071153 | 1HGCS1B77BA071931

1HGCS1B77BA020574 | 1HGCS1B77BA080449 | 1HGCS1B77BA098126 | 1HGCS1B77BA041876 | 1HGCS1B77BA070567 | 1HGCS1B77BA050478; 1HGCS1B77BA011325 | 1HGCS1B77BA081553 | 1HGCS1B77BA040002 | 1HGCS1B77BA038783; 1HGCS1B77BA033096 | 1HGCS1B77BA033695 | 1HGCS1B77BA083125 | 1HGCS1B77BA067720; 1HGCS1B77BA080516 | 1HGCS1B77BA076286 | 1HGCS1B77BA088986 | 1HGCS1B77BA014175 | 1HGCS1B77BA011633 | 1HGCS1B77BA061741 | 1HGCS1B77BA031543

1HGCS1B77BA033230 | 1HGCS1B77BA025984

1HGCS1B77BA009736; 1HGCS1B77BA008991 | 1HGCS1B77BA053400

1HGCS1B77BA076692

1HGCS1B77BA040520 | 1HGCS1B77BA006593; 1HGCS1B77BA055955 | 1HGCS1B77BA076160 | 1HGCS1B77BA096392 | 1HGCS1B77BA038430 | 1HGCS1B77BA049685 | 1HGCS1B77BA033745; 1HGCS1B77BA046558 |

1HGCS1B77BA068060

| 1HGCS1B77BA027539

1HGCS1B77BA052408 | 1HGCS1B77BA048844 | 1HGCS1B77BA016668 | 1HGCS1B77BA073338 | 1HGCS1B77BA093234

1HGCS1B77BA057219 | 1HGCS1B77BA013348 | 1HGCS1B77BA017934 |

1HGCS1B77BA053235

| 1HGCS1B77BA014483; 1HGCS1B77BA030585 | 1HGCS1B77BA009039 | 1HGCS1B77BA021742; 1HGCS1B77BA098952 | 1HGCS1B77BA070617; 1HGCS1B77BA022731 | 1HGCS1B77BA095517

1HGCS1B77BA096375 | 1HGCS1B77BA023393 | 1HGCS1B77BA023667 | 1HGCS1B77BA048570 | 1HGCS1B77BA089507 | 1HGCS1B77BA032675; 1HGCS1B77BA048326 | 1HGCS1B77BA052134 | 1HGCS1B77BA046723 | 1HGCS1B77BA063067 | 1HGCS1B77BA061402; 1HGCS1B77BA052554 | 1HGCS1B77BA078975; 1HGCS1B77BA034121 | 1HGCS1B77BA020428 | 1HGCS1B77BA068415 | 1HGCS1B77BA075316 | 1HGCS1B77BA045474; 1HGCS1B77BA097168; 1HGCS1B77BA023572 | 1HGCS1B77BA071640; 1HGCS1B77BA057463

1HGCS1B77BA036399; 1HGCS1B77BA040405 | 1HGCS1B77BA002253; 1HGCS1B77BA031347

1HGCS1B77BA008098; 1HGCS1B77BA038931; 1HGCS1B77BA030814 | 1HGCS1B77BA092486 | 1HGCS1B77BA025614; 1HGCS1B77BA044731 | 1HGCS1B77BA049198 | 1HGCS1B77BA019540 | 1HGCS1B77BA003094 | 1HGCS1B77BA038248; 1HGCS1B77BA069211 | 1HGCS1B77BA029243 | 1HGCS1B77BA078359 | 1HGCS1B77BA022194 | 1HGCS1B77BA068298 | 1HGCS1B77BA065658 | 1HGCS1B77BA084128; 1HGCS1B77BA092049 | 1HGCS1B77BA076062; 1HGCS1B77BA054658 | 1HGCS1B77BA056300; 1HGCS1B77BA030280 | 1HGCS1B77BA082556; 1HGCS1B77BA080810; 1HGCS1B77BA044910; 1HGCS1B77BA010224 | 1HGCS1B77BA087899 | 1HGCS1B77BA053722 | 1HGCS1B77BA055146; 1HGCS1B77BA023457

1HGCS1B77BA003967; 1HGCS1B77BA052456; 1HGCS1B77BA044518 | 1HGCS1B77BA057933 | 1HGCS1B77BA062565

1HGCS1B77BA029789; 1HGCS1B77BA088230 | 1HGCS1B77BA059391; 1HGCS1B77BA096974 | 1HGCS1B77BA006674 | 1HGCS1B77BA005931; 1HGCS1B77BA055759; 1HGCS1B77BA000972 | 1HGCS1B77BA090222 | 1HGCS1B77BA036824 | 1HGCS1B77BA082248 | 1HGCS1B77BA037486 | 1HGCS1B77BA064350 | 1HGCS1B77BA034989 | 1HGCS1B77BA041635 | 1HGCS1B77BA027914; 1HGCS1B77BA071766 | 1HGCS1B77BA052991 | 1HGCS1B77BA030456 | 1HGCS1B77BA031123 | 1HGCS1B77BA086221; 1HGCS1B77BA093301; 1HGCS1B77BA044387; 1HGCS1B77BA083531; 1HGCS1B77BA076756 | 1HGCS1B77BA020123 | 1HGCS1B77BA063943 | 1HGCS1B77BA000275 | 1HGCS1B77BA098563

1HGCS1B77BA011714 | 1HGCS1B77BA004505

1HGCS1B77BA067703 | 1HGCS1B77BA067846; 1HGCS1B77BA069919 | 1HGCS1B77BA055082 | 1HGCS1B77BA081147 | 1HGCS1B77BA001104 | 1HGCS1B77BA045913; 1HGCS1B77BA083691 | 1HGCS1B77BA040209 | 1HGCS1B77BA037357 | 1HGCS1B77BA013446; 1HGCS1B77BA006299 | 1HGCS1B77BA043465 | 1HGCS1B77BA006187; 1HGCS1B77BA045393 | 1HGCS1B77BA043689 | 1HGCS1B77BA010384

1HGCS1B77BA076630 | 1HGCS1B77BA063165 | 1HGCS1B77BA019232; 1HGCS1B77BA072559 | 1HGCS1B77BA073288; 1HGCS1B77BA041151; 1HGCS1B77BA087823; 1HGCS1B77BA031848 | 1HGCS1B77BA015701; 1HGCS1B77BA030960; 1HGCS1B77BA046835; 1HGCS1B77BA021420 | 1HGCS1B77BA032398 | 1HGCS1B77BA022499; 1HGCS1B77BA056930; 1HGCS1B77BA060282 | 1HGCS1B77BA024236; 1HGCS1B77BA023216; 1HGCS1B77BA075929 | 1HGCS1B77BA027296 | 1HGCS1B77BA048150 | 1HGCS1B77BA030117 | 1HGCS1B77BA061786 | 1HGCS1B77BA069032 | 1HGCS1B77BA077082 | 1HGCS1B77BA059410; 1HGCS1B77BA025497 | 1HGCS1B77BA072223 | 1HGCS1B77BA001653; 1HGCS1B77BA040792; 1HGCS1B77BA045944 | 1HGCS1B77BA061920 | 1HGCS1B77BA020557; 1HGCS1B77BA014113 | 1HGCS1B77BA085067 | 1HGCS1B77BA060685 |

1HGCS1B77BA054059

| 1HGCS1B77BA030621; 1HGCS1B77BA061965 | 1HGCS1B77BA048469; 1HGCS1B77BA057513 | 1HGCS1B77BA094450; 1HGCS1B77BA047421 | 1HGCS1B77BA036242; 1HGCS1B77BA033597 | 1HGCS1B77BA094464;

1HGCS1B77BA099275

| 1HGCS1B77BA061125; 1HGCS1B77BA067958; 1HGCS1B77BA079124; 1HGCS1B77BA055891; 1HGCS1B77BA085604 | 1HGCS1B77BA031221 | 1HGCS1B77BA009378 | 1HGCS1B77BA058984 | 1HGCS1B77BA047841; 1HGCS1B77BA095758; 1HGCS1B77BA034104 | 1HGCS1B77BA099373 | 1HGCS1B77BA080628

1HGCS1B77BA024446; 1HGCS1B77BA085473 | 1HGCS1B77BA018579 | 1HGCS1B77BA054157; 1HGCS1B77BA042641

1HGCS1B77BA088115 | 1HGCS1B77BA069127

1HGCS1B77BA000552 | 1HGCS1B77BA047113 | 1HGCS1B77BA050738 | 1HGCS1B77BA046141 | 1HGCS1B77BA058113 | 1HGCS1B77BA050755 | 1HGCS1B77BA052781; 1HGCS1B77BA037004

1HGCS1B77BA079494 | 1HGCS1B77BA084131 | 1HGCS1B77BA050089 | 1HGCS1B77BA078054 | 1HGCS1B77BA071637; 1HGCS1B77BA021126; 1HGCS1B77BA067975 | 1HGCS1B77BA030389 | 1HGCS1B77BA084730 | 1HGCS1B77BA075607 | 1HGCS1B77BA003256; 1HGCS1B77BA009767; 1HGCS1B77BA036046 | 1HGCS1B77BA063814; 1HGCS1B77BA069564 | 1HGCS1B77BA075381; 1HGCS1B77BA063473 | 1HGCS1B77BA028013 | 1HGCS1B77BA001197 | 1HGCS1B77BA096649 | 1HGCS1B77BA061609 | 1HGCS1B77BA051100 | 1HGCS1B77BA082685; 1HGCS1B77BA042431 | 1HGCS1B77BA021756 | 1HGCS1B77BA068558 | 1HGCS1B77BA039352; 1HGCS1B77BA053767; 1HGCS1B77BA019117 | 1HGCS1B77BA058998 | 1HGCS1B77BA041327; 1HGCS1B77BA025239

1HGCS1B77BA028917 | 1HGCS1B77BA007095; 1HGCS1B77BA056958 | 1HGCS1B77BA003631 | 1HGCS1B77BA089989; 1HGCS1B77BA062761; 1HGCS1B77BA082637; 1HGCS1B77BA042820 |

1HGCS1B77BA038038

; 1HGCS1B77BA014998 | 1HGCS1B77BA056281 | 1HGCS1B77BA055115 | 1HGCS1B77BA049928; 1HGCS1B77BA000163 | 1HGCS1B77BA077311 | 1HGCS1B77BA041389; 1HGCS1B77BA097901 | 1HGCS1B77BA061223

1HGCS1B77BA023166; 1HGCS1B77BA093489 | 1HGCS1B77BA084534 | 1HGCS1B77BA060119; 1HGCS1B77BA021997

1HGCS1B77BA090477 | 1HGCS1B77BA056233; 1HGCS1B77BA034278 | 1HGCS1B77BA089409; 1HGCS1B77BA025161; 1HGCS1B77BA004651 | 1HGCS1B77BA078815 | 1HGCS1B77BA026679; 1HGCS1B77BA089524; 1HGCS1B77BA067149 | 1HGCS1B77BA007761 | 1HGCS1B77BA038962; 1HGCS1B77BA085120; 1HGCS1B77BA092293 | 1HGCS1B77BA045538; 1HGCS1B77BA023507; 1HGCS1B77BA060010; 1HGCS1B77BA092360 | 1HGCS1B77BA035592 | 1HGCS1B77BA070956

1HGCS1B77BA078118; 1HGCS1B77BA005461 | 1HGCS1B77BA012359; 1HGCS1B77BA084680 | 1HGCS1B77BA063361 | 1HGCS1B77BA082315 | 1HGCS1B77BA057639 | 1HGCS1B77BA067815 | 1HGCS1B77BA031879 | 1HGCS1B77BA057494 | 1HGCS1B77BA039609 | 1HGCS1B77BA084484 | 1HGCS1B77BA008652 | 1HGCS1B77BA051842

1HGCS1B77BA090494; 1HGCS1B77BA006464; 1HGCS1B77BA013110 | 1HGCS1B77BA034720

1HGCS1B77BA016850 | 1HGCS1B77BA047502; 1HGCS1B77BA060637; 1HGCS1B77BA047662 | 1HGCS1B77BA018243 | 1HGCS1B77BA001023; 1HGCS1B77BA099762; 1HGCS1B77BA079852; 1HGCS1B77BA045376 | 1HGCS1B77BA034622 | 1HGCS1B77BA097879 | 1HGCS1B77BA000051

1HGCS1B77BA011695 | 1HGCS1B77BA023412 | 1HGCS1B77BA004438 | 1HGCS1B77BA012071 |

1HGCS1B77BA091547

| 1HGCS1B77BA051923 | 1HGCS1B77BA074960 | 1HGCS1B77BA098966 | 1HGCS1B77BA064039

1HGCS1B77BA080015; 1HGCS1B77BA097817 | 1HGCS1B77BA099583; 1HGCS1B77BA046611; 1HGCS1B77BA007744 | 1HGCS1B77BA079351 | 1HGCS1B77BA013804 | 1HGCS1B77BA073999

1HGCS1B77BA076885 | 1HGCS1B77BA049721 | 1HGCS1B77BA077762

1HGCS1B77BA013320; 1HGCS1B77BA031512; 1HGCS1B77BA066485; 1HGCS1B77BA095064 | 1HGCS1B77BA050030

1HGCS1B77BA088437; 1HGCS1B77BA024947 | 1HGCS1B77BA030053 | 1HGCS1B77BA056846 | 1HGCS1B77BA026486; 1HGCS1B77BA003306 | 1HGCS1B77BA020770; 1HGCS1B77BA000924

1HGCS1B77BA034345 | 1HGCS1B77BA051873 | 1HGCS1B77BA018811; 1HGCS1B77BA025936 | 1HGCS1B77BA077275 | 1HGCS1B77BA095355; 1HGCS1B77BA071430 | 1HGCS1B77BA002687 | 1HGCS1B77BA044843 | 1HGCS1B77BA074408 | 1HGCS1B77BA025824 | 1HGCS1B77BA094478 | 1HGCS1B77BA059973 | 1HGCS1B77BA062551; 1HGCS1B77BA095792 | 1HGCS1B77BA042543

1HGCS1B77BA074988 | 1HGCS1B77BA010160; 1HGCS1B77BA026424; 1HGCS1B77BA069595; 1HGCS1B77BA008862 | 1HGCS1B77BA075736

1HGCS1B77BA016590 | 1HGCS1B77BA014189

1HGCS1B77BA057737 | 1HGCS1B77BA007758 | 1HGCS1B77BA016346 | 1HGCS1B77BA004942 | 1HGCS1B77BA079091 | 1HGCS1B77BA098580 | 1HGCS1B77BA006514 | 1HGCS1B77BA045135 | 1HGCS1B77BA061982 | 1HGCS1B77BA081861; 1HGCS1B77BA005220 | 1HGCS1B77BA027704 | 1HGCS1B77BA064199; 1HGCS1B77BA010594 | 1HGCS1B77BA018890; 1HGCS1B77BA033728 | 1HGCS1B77BA098594 | 1HGCS1B77BA034247

1HGCS1B77BA095520; 1HGCS1B77BA021482; 1HGCS1B77BA070861; 1HGCS1B77BA060475 | 1HGCS1B77BA017092 | 1HGCS1B77BA029064

1HGCS1B77BA063649 | 1HGCS1B77BA042560 | 1HGCS1B77BA041344; 1HGCS1B77BA066258 | 1HGCS1B77BA048472; 1HGCS1B77BA070875; 1HGCS1B77BA036323 | 1HGCS1B77BA086459; 1HGCS1B77BA009199 | 1HGCS1B77BA063022; 1HGCS1B77BA093444 | 1HGCS1B77BA070052; 1HGCS1B77BA081262; 1HGCS1B77BA053218; 1HGCS1B77BA064185 | 1HGCS1B77BA041473 | 1HGCS1B77BA081309 | 1HGCS1B77BA042915; 1HGCS1B77BA009414 | 1HGCS1B77BA059245 | 1HGCS1B77BA090057 | 1HGCS1B77BA083044 | 1HGCS1B77BA024592; 1HGCS1B77BA061481 | 1HGCS1B77BA030277; 1HGCS1B77BA032918 | 1HGCS1B77BA099308 |

1HGCS1B77BA047144

| 1HGCS1B77BA054336 | 1HGCS1B77BA085814 | 1HGCS1B77BA046897; 1HGCS1B77BA026603 | 1HGCS1B77BA084579 | 1HGCS1B77BA005346; 1HGCS1B77BA004374 | 1HGCS1B77BA072464 | 1HGCS1B77BA074778 | 1HGCS1B77BA074635 | 1HGCS1B77BA054255 | 1HGCS1B77BA094609; 1HGCS1B77BA026147

1HGCS1B77BA072187 | 1HGCS1B77BA016962 | 1HGCS1B77BA013897 | 1HGCS1B77BA081620 | 1HGCS1B77BA046530; 1HGCS1B77BA060492 | 1HGCS1B77BA065661; 1HGCS1B77BA043112; 1HGCS1B77BA054918; 1HGCS1B77BA012376 | 1HGCS1B77BA081665

1HGCS1B77BA073940 | 1HGCS1B77BA097686; 1HGCS1B77BA064249 | 1HGCS1B77BA046544 | 1HGCS1B77BA071332 | 1HGCS1B77BA008490; 1HGCS1B77BA082119

1HGCS1B77BA024706 | 1HGCS1B77BA033714 | 1HGCS1B77BA079219; 1HGCS1B77BA014659 | 1HGCS1B77BA077034 | 1HGCS1B77BA062503 | 1HGCS1B77BA077633 | 1HGCS1B77BA084341; 1HGCS1B77BA097882 | 1HGCS1B77BA021112; 1HGCS1B77BA050111 | 1HGCS1B77BA013558 | 1HGCS1B77BA076434 | 1HGCS1B77BA068995 | 1HGCS1B77BA083187 | 1HGCS1B77BA013575; 1HGCS1B77BA055633 | 1HGCS1B77BA055499; 1HGCS1B77BA060377 | 1HGCS1B77BA034572 | 1HGCS1B77BA064168; 1HGCS1B77BA089782; 1HGCS1B77BA022454 | 1HGCS1B77BA020378; 1HGCS1B77BA048939 | 1HGCS1B77BA085683 | 1HGCS1B77BA046902 | 1HGCS1B77BA021661; 1HGCS1B77BA028304 | 1HGCS1B77BA037245 | 1HGCS1B77BA083268; 1HGCS1B77BA061092 | 1HGCS1B77BA056278 | 1HGCS1B77BA068169

1HGCS1B77BA007789; 1HGCS1B77BA075414 | 1HGCS1B77BA009395 | 1HGCS1B77BA004195 | 1HGCS1B77BA039318 | 1HGCS1B77BA006397

1HGCS1B77BA066728 | 1HGCS1B77BA098191 | 1HGCS1B77BA069385 | 1HGCS1B77BA036113 | 1HGCS1B77BA020963

1HGCS1B77BA041392 | 1HGCS1B77BA048424 | 1HGCS1B77BA040145; 1HGCS1B77BA056622; 1HGCS1B77BA014144 | 1HGCS1B77BA066163 | 1HGCS1B77BA075560; 1HGCS1B77BA067006; 1HGCS1B77BA065580; 1HGCS1B77BA060072 | 1HGCS1B77BA053137

1HGCS1B77BA016198; 1HGCS1B77BA080208; 1HGCS1B77BA020882 | 1HGCS1B77BA043868 | 1HGCS1B77BA062775 | 1HGCS1B77BA032840; 1HGCS1B77BA088907 |

1HGCS1B77BA061769

; 1HGCS1B77BA032000 | 1HGCS1B77BA005735 | 1HGCS1B77BA071119; 1HGCS1B77BA020834 | 1HGCS1B77BA060105 | 1HGCS1B77BA080175; 1HGCS1B77BA016234 | 1HGCS1B77BA078653; 1HGCS1B77BA075459 | 1HGCS1B77BA026889 | 1HGCS1B77BA075946 | 1HGCS1B77BA095078; 1HGCS1B77BA097185 | 1HGCS1B77BA040128; 1HGCS1B77BA072335 | 1HGCS1B77BA051047; 1HGCS1B77BA068480; 1HGCS1B77BA093007 | 1HGCS1B77BA067765

1HGCS1B77BA033213; 1HGCS1B77BA084842 | 1HGCS1B77BA097395 | 1HGCS1B77BA054899 | 1HGCS1B77BA022079 | 1HGCS1B77BA032790 | 1HGCS1B77BA075221; 1HGCS1B77BA041294 | 1HGCS1B77BA004021 | 1HGCS1B77BA014452; 1HGCS1B77BA002611; 1HGCS1B77BA080967; 1HGCS1B77BA035026 | 1HGCS1B77BA005119; 1HGCS1B77BA053672 | 1HGCS1B77BA013544 | 1HGCS1B77BA077695 | 1HGCS1B77BA013916; 1HGCS1B77BA050643; 1HGCS1B77BA052876

1HGCS1B77BA082072; 1HGCS1B77BA040419 | 1HGCS1B77BA083027 | 1HGCS1B77BA060671

1HGCS1B77BA094626 | 1HGCS1B77BA017111 | 1HGCS1B77BA037326; 1HGCS1B77BA088826 | 1HGCS1B77BA016640 | 1HGCS1B77BA085845; 1HGCS1B77BA091757; 1HGCS1B77BA039903 | 1HGCS1B77BA051355 | 1HGCS1B77BA073095; 1HGCS1B77BA003371 | 1HGCS1B77BA026195 | 1HGCS1B77BA040890 | 1HGCS1B77BA074599; 1HGCS1B77BA019361 | 1HGCS1B77BA096988; 1HGCS1B77BA096487; 1HGCS1B77BA059665 | 1HGCS1B77BA000759 | 1HGCS1B77BA063554 | 1HGCS1B77BA053770; 1HGCS1B77BA039383

1HGCS1B77BA066082 | 1HGCS1B77BA080998 | 1HGCS1B77BA010532; 1HGCS1B77BA082296; 1HGCS1B77BA054613 | 1HGCS1B77BA006853; 1HGCS1B77BA045247; 1HGCS1B77BA083450 | 1HGCS1B77BA093556; 1HGCS1B77BA075509 | 1HGCS1B77BA023197 | 1HGCS1B77BA053204; 1HGCS1B77BA001930 | 1HGCS1B77BA041084; 1HGCS1B77BA052697 | 1HGCS1B77BA045877; 1HGCS1B77BA045300 | 1HGCS1B77BA038251; 1HGCS1B77BA010885 | 1HGCS1B77BA079446; 1HGCS1B77BA013592; 1HGCS1B77BA086591 | 1HGCS1B77BA024916 | 1HGCS1B77BA019411 | 1HGCS1B77BA025726; 1HGCS1B77BA056166

1HGCS1B77BA057592; 1HGCS1B77BA059567; 1HGCS1B77BA091225 | 1HGCS1B77BA047810 | 1HGCS1B77BA053087; 1HGCS1B77BA092374 | 1HGCS1B77BA091466 | 1HGCS1B77BA080290 | 1HGCS1B77BA081536; 1HGCS1B77BA049735; 1HGCS1B77BA016766; 1HGCS1B77BA084887; 1HGCS1B77BA015102 | 1HGCS1B77BA031624

1HGCS1B77BA043451; 1HGCS1B77BA065711 | 1HGCS1B77BA050982 | 1HGCS1B77BA085294 | 1HGCS1B77BA031834 | 1HGCS1B77BA066292

1HGCS1B77BA080760 | 1HGCS1B77BA040291 | 1HGCS1B77BA068964 | 1HGCS1B77BA015231

1HGCS1B77BA007596 | 1HGCS1B77BA097476 | 1HGCS1B77BA029694 | 1HGCS1B77BA033731; 1HGCS1B77BA039433; 1HGCS1B77BA015617 | 1HGCS1B77BA095405; 1HGCS1B77BA088146; 1HGCS1B77BA089717 | 1HGCS1B77BA070116 | 1HGCS1B77BA033812 | 1HGCS1B77BA074179 | 1HGCS1B77BA014564

1HGCS1B77BA041800 | 1HGCS1B77BA094688 | 1HGCS1B77BA065935; 1HGCS1B77BA053526; 1HGCS1B77BA050674

1HGCS1B77BA074750 | 1HGCS1B77BA045667; 1HGCS1B77BA093427; 1HGCS1B77BA003211; 1HGCS1B77BA098837; 1HGCS1B77BA063523 | 1HGCS1B77BA001667

1HGCS1B77BA056992; 1HGCS1B77BA000227

1HGCS1B77BA073582; 1HGCS1B77BA096666 | 1HGCS1B77BA055311 | 1HGCS1B77BA081567 | 1HGCS1B77BA019473

1HGCS1B77BA017335 | 1HGCS1B77BA031770 | 1HGCS1B77BA029534 | 1HGCS1B77BA018677 | 1HGCS1B77BA097106; 1HGCS1B77BA073159; 1HGCS1B77BA027119 | 1HGCS1B77BA089555

1HGCS1B77BA059651 | 1HGCS1B77BA031056; 1HGCS1B77BA053090 | 1HGCS1B77BA007470 | 1HGCS1B77BA056801 | 1HGCS1B77BA097557; 1HGCS1B77BA017951 | 1HGCS1B77BA094397; 1HGCS1B77BA027363

1HGCS1B77BA038072; 1HGCS1B77BA091628 |

1HGCS1B77BA057740

; 1HGCS1B77BA056605 | 1HGCS1B77BA094934 | 1HGCS1B77BA021174

1HGCS1B77BA073758 | 1HGCS1B77BA077969 | 1HGCS1B77BA013964; 1HGCS1B77BA071623

1HGCS1B77BA021837 | 1HGCS1B77BA015813 | 1HGCS1B77BA093220 | 1HGCS1B77BA082413; 1HGCS1B77BA094951; 1HGCS1B77BA071363 | 1HGCS1B77BA066924; 1HGCS1B77BA030702 | 1HGCS1B77BA022096 | 1HGCS1B77BA006450; 1HGCS1B77BA032370

1HGCS1B77BA045216 | 1HGCS1B77BA061674

1HGCS1B77BA003273; 1HGCS1B77BA006013 | 1HGCS1B77BA068141 | 1HGCS1B77BA098059 | 1HGCS1B77BA041005 | 1HGCS1B77BA031655 | 1HGCS1B77BA068625 | 1HGCS1B77BA038105

1HGCS1B77BA068754 | 1HGCS1B77BA094917 | 1HGCS1B77BA014838

1HGCS1B77BA099843 | 1HGCS1B77BA019490 | 1HGCS1B77BA033521; 1HGCS1B77BA042462 | 1HGCS1B77BA059892 | 1HGCS1B77BA000289; 1HGCS1B77BA020283; 1HGCS1B77BA012491 | 1HGCS1B77BA044678 | 1HGCS1B77BA051632; 1HGCS1B77BA015083; 1HGCS1B77BA056734; 1HGCS1B77BA017416 | 1HGCS1B77BA082198 | 1HGCS1B77BA085909; 1HGCS1B77BA058807 | 1HGCS1B77BA022003 | 1HGCS1B77BA002222 | 1HGCS1B77BA026360; 1HGCS1B77BA068642 | 1HGCS1B77BA095291 | 1HGCS1B77BA087420 | 1HGCS1B77BA056961 | 1HGCS1B77BA058581; 1HGCS1B77BA067085 | 1HGCS1B77BA000910; 1HGCS1B77BA023460; 1HGCS1B77BA043823 | 1HGCS1B77BA047564 | 1HGCS1B77BA083464; 1HGCS1B77BA048777; 1HGCS1B77BA043904 | 1HGCS1B77BA089216 | 1HGCS1B77BA026701 | 1HGCS1B77BA073243 | 1HGCS1B77BA025581 | 1HGCS1B77BA012510 | 1HGCS1B77BA034829; 1HGCS1B77BA032787 | 1HGCS1B77BA028982; 1HGCS1B77BA082797 | 1HGCS1B77BA081794 | 1HGCS1B77BA032269

1HGCS1B77BA063313 | 1HGCS1B77BA015987; 1HGCS1B77BA004648 | 1HGCS1B77BA059200 | 1HGCS1B77BA022289 | 1HGCS1B77BA068513; 1HGCS1B77BA068091; 1HGCS1B77BA040131; 1HGCS1B77BA077132 | 1HGCS1B77BA026200; 1HGCS1B77BA044776 | 1HGCS1B77BA026553 | 1HGCS1B77BA029436; 1HGCS1B77BA000616 | 1HGCS1B77BA040551; 1HGCS1B77BA002642 | 1HGCS1B77BA057480; 1HGCS1B77BA087353; 1HGCS1B77BA067264; 1HGCS1B77BA033051; 1HGCS1B77BA081648 | 1HGCS1B77BA077146 | 1HGCS1B77BA079320 | 1HGCS1B77BA088373; 1HGCS1B77BA068155 | 1HGCS1B77BA003435; 1HGCS1B77BA015312 | 1HGCS1B77BA092844 | 1HGCS1B77BA058273 | 1HGCS1B77BA062081 | 1HGCS1B77BA010868 | 1HGCS1B77BA004343; 1HGCS1B77BA091189 | 1HGCS1B77BA035673 | 1HGCS1B77BA078152 | 1HGCS1B77BA063294 | 1HGCS1B77BA047807 | 1HGCS1B77BA081360 | 1HGCS1B77BA004987; 1HGCS1B77BA028903 | 1HGCS1B77BA006285; 1HGCS1B77BA093542 | 1HGCS1B77BA081066; 1HGCS1B77BA082377 | 1HGCS1B77BA014032 | 1HGCS1B77BA092150; 1HGCS1B77BA087093; 1HGCS1B77BA035544 | 1HGCS1B77BA017593 | 1HGCS1B77BA086560 | 1HGCS1B77BA043353 | 1HGCS1B77BA020333 | 1HGCS1B77BA074375; 1HGCS1B77BA050836 | 1HGCS1B77BA073176; 1HGCS1B77BA073632 | 1HGCS1B77BA039867 | 1HGCS1B77BA053350 | 1HGCS1B77BA082086; 1HGCS1B77BA046852; 1HGCS1B77BA026097 | 1HGCS1B77BA049959; 1HGCS1B77BA043045 | 1HGCS1B77BA062632 | 1HGCS1B77BA082489 | 1HGCS1B77BA075722 |

1HGCS1B77BA032059

| 1HGCS1B77BA091953 | 1HGCS1B77BA031736 | 1HGCS1B77BA025287 | 1HGCS1B77BA045541

1HGCS1B77BA081407; 1HGCS1B77BA062694 | 1HGCS1B77BA061061 | 1HGCS1B77BA008392; 1HGCS1B77BA070231; 1HGCS1B77BA027878; 1HGCS1B77BA091595; 1HGCS1B77BA061058; 1HGCS1B77BA003998 | 1HGCS1B77BA055924 | 1HGCS1B77BA019585

1HGCS1B77BA021188 | 1HGCS1B77BA070715 | 1HGCS1B77BA045457 | 1HGCS1B77BA084226 | 1HGCS1B77BA016685 | 1HGCS1B77BA069242; 1HGCS1B77BA007548 | 1HGCS1B77BA087269 | 1HGCS1B77BA082427 | 1HGCS1B77BA033891 |

1HGCS1B77BA052389

| 1HGCS1B77BA047855

1HGCS1B77BA069953 | 1HGCS1B77BA059083; 1HGCS1B77BA001412 | 1HGCS1B77BA060069 | 1HGCS1B77BA029761; 1HGCS1B77BA075395 | 1HGCS1B77BA061285 | 1HGCS1B77BA017805 | 1HGCS1B77BA032742

1HGCS1B77BA095307 | 1HGCS1B77BA071699 | 1HGCS1B77BA030554 | 1HGCS1B77BA080905 | 1HGCS1B77BA039660; 1HGCS1B77BA034877 | 1HGCS1B77BA062999 |

1HGCS1B77BA046818

; 1HGCS1B77BA034197 | 1HGCS1B77BA014354; 1HGCS1B77BA089801; 1HGCS1B77BA034488; 1HGCS1B77BA074487 | 1HGCS1B77BA019683; 1HGCS1B77BA050657 | 1HGCS1B77BA043286 | 1HGCS1B77BA053638; 1HGCS1B77BA010529 | 1HGCS1B77BA029114 | 1HGCS1B77BA096036 | 1HGCS1B77BA044874; 1HGCS1B77BA078586 | 1HGCS1B77BA025967 | 1HGCS1B77BA029565 | 1HGCS1B77BA094285 | 1HGCS1B77BA086445 | 1HGCS1B77BA013687; 1HGCS1B77BA032451 | 1HGCS1B77BA074280; 1HGCS1B77BA065191 | 1HGCS1B77BA080094; 1HGCS1B77BA035348 | 1HGCS1B77BA005329; 1HGCS1B77BA020736; 1HGCS1B77BA056104 | 1HGCS1B77BA071492; 1HGCS1B77BA068561 | 1HGCS1B77BA044907

1HGCS1B77BA080788; 1HGCS1B77BA084081 | 1HGCS1B77BA071668; 1HGCS1B77BA054028 | 1HGCS1B77BA039089; 1HGCS1B77BA058547; 1HGCS1B77BA014015 | 1HGCS1B77BA007355 | 1HGCS1B77BA089510; 1HGCS1B77BA043028 | 1HGCS1B77BA009901 | 1HGCS1B77BA039769; 1HGCS1B77BA063828; 1HGCS1B77BA074697 | 1HGCS1B77BA055776 |

1HGCS1B77BA005802

| 1HGCS1B77BA038573 | 1HGCS1B77BA079107; 1HGCS1B77BA099096; 1HGCS1B77BA092102 | 1HGCS1B77BA020560; 1HGCS1B77BA004035 | 1HGCS1B77BA042932; 1HGCS1B77BA017657; 1HGCS1B77BA098725 | 1HGCS1B77BA091158 | 1HGCS1B77BA023281; 1HGCS1B77BA068172 | 1HGCS1B77BA089362 | 1HGCS1B77BA013608; 1HGCS1B77BA034555 | 1HGCS1B77BA070620; 1HGCS1B77BA052344; 1HGCS1B77BA057026 | 1HGCS1B77BA065837 | 1HGCS1B77BA011423; 1HGCS1B77BA095484 | 1HGCS1B77BA067233 | 1HGCS1B77BA057849 | 1HGCS1B77BA031722 | 1HGCS1B77BA056569 | 1HGCS1B77BA068253; 1HGCS1B77BA017884 | 1HGCS1B77BA004732 | 1HGCS1B77BA083822 | 1HGCS1B77BA073162 | 1HGCS1B77BA087904 | 1HGCS1B77BA042736 | 1HGCS1B77BA093248 | 1HGCS1B77BA064414 | 1HGCS1B77BA030523 | 1HGCS1B77BA065742 | 1HGCS1B77BA036595 | 1HGCS1B77BA035415; 1HGCS1B77BA011552; 1HGCS1B77BA050593; 1HGCS1B77BA018615 | 1HGCS1B77BA089815 | 1HGCS1B77BA075672; 1HGCS1B77BA003466 | 1HGCS1B77BA047001 | 1HGCS1B77BA050691 | 1HGCS1B77BA057477; 1HGCS1B77BA019764 | 1HGCS1B77BA011101 | 1HGCS1B77BA051792 | 1HGCS1B77BA002317 | 1HGCS1B77BA084663; 1HGCS1B77BA017674 | 1HGCS1B77BA081634; 1HGCS1B77BA059553

1HGCS1B77BA008649 | 1HGCS1B77BA086655

1HGCS1B77BA010420; 1HGCS1B77BA021255 | 1HGCS1B77BA064624 | 1HGCS1B77BA043126; 1HGCS1B77BA086994 | 1HGCS1B77BA027573 | 1HGCS1B77BA057625; 1HGCS1B77BA093721 | 1HGCS1B77BA080323 | 1HGCS1B77BA034846 | 1HGCS1B77BA070200; 1HGCS1B77BA010773 | 1HGCS1B77BA025192; 1HGCS1B77BA039514 | 1HGCS1B77BA008327; 1HGCS1B77BA047659; 1HGCS1B77BA009820 | 1HGCS1B77BA016038; 1HGCS1B77BA040646; 1HGCS1B77BA077728; 1HGCS1B77BA022275 | 1HGCS1B77BA010806 | 1HGCS1B77BA070276 | 1HGCS1B77BA025371 | 1HGCS1B77BA017643; 1HGCS1B77BA038086 | 1HGCS1B77BA088972

1HGCS1B77BA099227 | 1HGCS1B77BA054322 | 1HGCS1B77BA022292 | 1HGCS1B77BA021451; 1HGCS1B77BA079883 | 1HGCS1B77BA029310 | 1HGCS1B77BA030344 | 1HGCS1B77BA041621 | 1HGCS1B77BA009087

1HGCS1B77BA067376 | 1HGCS1B77BA065045; 1HGCS1B77BA048441 | 1HGCS1B77BA088311 | 1HGCS1B77BA015200 | 1HGCS1B77BA089183; 1HGCS1B77BA000387; 1HGCS1B77BA077115 | 1HGCS1B77BA038542; 1HGCS1B77BA013043; 1HGCS1B77BA087790 | 1HGCS1B77BA035057; 1HGCS1B77BA074473; 1HGCS1B77BA018047; 1HGCS1B77BA051663; 1HGCS1B77BA030294 | 1HGCS1B77BA072612; 1HGCS1B77BA024253; 1HGCS1B77BA084789 | 1HGCS1B77BA030862; 1HGCS1B77BA029131 | 1HGCS1B77BA089538 | 1HGCS1B77BA000907; 1HGCS1B77BA066518 | 1HGCS1B77BA069693 | 1HGCS1B77BA074571 | 1HGCS1B77BA079432; 1HGCS1B77BA049962 | 1HGCS1B77BA049248 | 1HGCS1B77BA020705 | 1HGCS1B77BA065434; 1HGCS1B77BA068317; 1HGCS1B77BA069922 | 1HGCS1B77BA005055 | 1HGCS1B77BA075204 | 1HGCS1B77BA000650 | 1HGCS1B77BA022700 | 1HGCS1B77BA048679

1HGCS1B77BA090334 | 1HGCS1B77BA006335 | 1HGCS1B77BA004598 | 1HGCS1B77BA092956 | 1HGCS1B77BA031283 | 1HGCS1B77BA097428; 1HGCS1B77BA008375 | 1HGCS1B77BA003578; 1HGCS1B77BA065160

1HGCS1B77BA085053 | 1HGCS1B77BA020008; 1HGCS1B77BA001409 | 1HGCS1B77BA045829; 1HGCS1B77BA033048

1HGCS1B77BA066406 | 1HGCS1B77BA099101 | 1HGCS1B77BA095968 | 1HGCS1B77BA019294; 1HGCS1B77BA088938 | 1HGCS1B77BA063327 | 1HGCS1B77BA070830 | 1HGCS1B77BA024222; 1HGCS1B77BA041019

1HGCS1B77BA090091;

1HGCS1B77BA019022

| 1HGCS1B77BA078247; 1HGCS1B77BA065773; 1HGCS1B77BA000308 | 1HGCS1B77BA053395 | 1HGCS1B77BA056653; 1HGCS1B77BA024317 | 1HGCS1B77BA026987 |

1HGCS1B77BA005184

| 1HGCS1B77BA060122 | 1HGCS1B77BA093251 | 1HGCS1B77BA003239; 1HGCS1B77BA066390; 1HGCS1B77BA091502; 1HGCS1B77BA007162 | 1HGCS1B77BA065207 | 1HGCS1B77BA069063 | 1HGCS1B77BA075980; 1HGCS1B77BA023345; 1HGCS1B77BA052473; 1HGCS1B77BA037603; 1HGCS1B77BA028500; 1HGCS1B77BA042770; 1HGCS1B77BA086140 | 1HGCS1B77BA008246 | 1HGCS1B77BA096277; 1HGCS1B77BA088888; 1HGCS1B77BA053025 | 1HGCS1B77BA036466 | 1HGCS1B77BA010045 | 1HGCS1B77BA020820; 1HGCS1B77BA001071; 1HGCS1B77BA008120 | 1HGCS1B77BA060394; 1HGCS1B77BA035625 | 1HGCS1B77BA085621 | 1HGCS1B77BA071654; 1HGCS1B77BA060847 | 1HGCS1B77BA042168 | 1HGCS1B77BA023040; 1HGCS1B77BA098756 | 1HGCS1B77BA041117; 1HGCS1B77BA092908 | 1HGCS1B77BA059858; 1HGCS1B77BA072190 | 1HGCS1B77BA001863; 1HGCS1B77BA042428; 1HGCS1B77BA043014; 1HGCS1B77BA012975; 1HGCS1B77BA019697 | 1HGCS1B77BA073386 | 1HGCS1B77BA056183; 1HGCS1B77BA089572 | 1HGCS1B77BA016752; 1HGCS1B77BA046690 | 1HGCS1B77BA030781; 1HGCS1B77BA017190 | 1HGCS1B77BA055860 | 1HGCS1B77BA065157; 1HGCS1B77BA027055 | 1HGCS1B77BA079236; 1HGCS1B77BA056698 | 1HGCS1B77BA079186 | 1HGCS1B77BA018839; 1HGCS1B77BA073985 | 1HGCS1B77BA087157 | 1HGCS1B77BA062839; 1HGCS1B77BA074649 | 1HGCS1B77BA086767; 1HGCS1B77BA078278 | 1HGCS1B77BA062422; 1HGCS1B77BA087692 | 1HGCS1B77BA036032; 1HGCS1B77BA092648; 1HGCS1B77BA073498 | 1HGCS1B77BA090186; 1HGCS1B77BA034779 | 1HGCS1B77BA006562 | 1HGCS1B77BA054689 | 1HGCS1B77BA081990 | 1HGCS1B77BA026634 | 1HGCS1B77BA018338 | 1HGCS1B77BA043224 | 1HGCS1B77BA050562; 1HGCS1B77BA093718; 1HGCS1B77BA089121; 1HGCS1B77BA020400 | 1HGCS1B77BA079611 | 1HGCS1B77BA073422 | 1HGCS1B77BA038475 | 1HGCS1B77BA087014 | 1HGCS1B77BA034653 | 1HGCS1B77BA091662; 1HGCS1B77BA095842; 1HGCS1B77BA005699 | 1HGCS1B77BA027959 | 1HGCS1B77BA003127 | 1HGCS1B77BA006044; 1HGCS1B77BA061934 | 1HGCS1B77BA069614

1HGCS1B77BA050531 | 1HGCS1B77BA067779

1HGCS1B77BA037455 | 1HGCS1B77BA056765 | 1HGCS1B77BA047760 | 1HGCS1B77BA044969 | 1HGCS1B77BA081441 | 1HGCS1B77BA081035 | 1HGCS1B77BA076949 | 1HGCS1B77BA000390 | 1HGCS1B77BA077714 | 1HGCS1B77BA023250

1HGCS1B77BA017013 | 1HGCS1B77BA015665 | 1HGCS1B77BA004407 | 1HGCS1B77BA063392 | 1HGCS1B77BA029954 | 1HGCS1B77BA042445 | 1HGCS1B77BA085974 | 1HGCS1B77BA018310

1HGCS1B77BA085246 | 1HGCS1B77BA037858; 1HGCS1B77BA032854 | 1HGCS1B77BA007338; 1HGCS1B77BA064042; 1HGCS1B77BA009879 | 1HGCS1B77BA047869 | 1HGCS1B77BA096117; 1HGCS1B77BA085070 | 1HGCS1B77BA008747 | 1HGCS1B77BA044681 | 1HGCS1B77BA081004; 1HGCS1B77BA097073; 1HGCS1B77BA023068 | 1HGCS1B77BA022664 | 1HGCS1B77BA095100 | 1HGCS1B77BA035401 | 1HGCS1B77BA084808 | 1HGCS1B77BA092052 | 1HGCS1B77BA007419 | 1HGCS1B77BA028030

1HGCS1B77BA009994 | 1HGCS1B77BA072917 | 1HGCS1B77BA096862; 1HGCS1B77BA005718 | 1HGCS1B77BA074764

1HGCS1B77BA040386; 1HGCS1B77BA080080 | 1HGCS1B77BA080497 | 1HGCS1B77BA009526 | 1HGCS1B77BA029047; 1HGCS1B77BA088745; 1HGCS1B77BA099776; 1HGCS1B77BA090348

1HGCS1B77BA054384 | 1HGCS1B77BA029419; 1HGCS1B77BA072495 | 1HGCS1B77BA011812; 1HGCS1B77BA053915 | 1HGCS1B77BA033115 | 1HGCS1B77BA098529; 1HGCS1B77BA048231; 1HGCS1B77BA067734; 1HGCS1B77BA000079 | 1HGCS1B77BA014757; 1HGCS1B77BA092133 | 1HGCS1B77BA034863

1HGCS1B77BA051887 | 1HGCS1B77BA010630 | 1HGCS1B77BA031395 | 1HGCS1B77BA045152; 1HGCS1B77BA094402; 1HGCS1B77BA018307; 1HGCS1B77BA047256 | 1HGCS1B77BA057074; 1HGCS1B77BA036533 | 1HGCS1B77BA090754; 1HGCS1B77BA077566

1HGCS1B77BA075588 | 1HGCS1B77BA065028 | 1HGCS1B77BA073520 | 1HGCS1B77BA091872 | 1HGCS1B77BA010921; 1HGCS1B77BA030005 | 1HGCS1B77BA036547 | 1HGCS1B77BA020848 | 1HGCS1B77BA046480; 1HGCS1B77BA066566 | 1HGCS1B77BA081519; 1HGCS1B77BA085487 | 1HGCS1B77BA014497 | 1HGCS1B77BA071248 | 1HGCS1B77BA062257; 1HGCS1B77BA031820 | 1HGCS1B77BA076627 | 1HGCS1B77BA015228 | 1HGCS1B77BA007016; 1HGCS1B77BA023894 | 1HGCS1B77BA084498 | 1HGCS1B77BA042123 | 1HGCS1B77BA077230 | 1HGCS1B77BA001880; 1HGCS1B77BA075333 | 1HGCS1B77BA020641 | 1HGCS1B77BA000082 | 1HGCS1B77BA094660; 1HGCS1B77BA090589; 1HGCS1B77BA020350 | 1HGCS1B77BA061366; 1HGCS1B77BA040940 | 1HGCS1B77BA052232 | 1HGCS1B77BA018601 | 1HGCS1B77BA066308 | 1HGCS1B77BA023703; 1HGCS1B77BA099387 | 1HGCS1B77BA076661; 1HGCS1B77BA001202 | 1HGCS1B77BA077003; 1HGCS1B77BA094691; 1HGCS1B77BA048522; 1HGCS1B77BA012524 | 1HGCS1B77BA073436; 1HGCS1B77BA011129; 1HGCS1B77BA087997; 1HGCS1B77BA050335 | 1HGCS1B77BA091600; 1HGCS1B77BA044468 | 1HGCS1B77BA092679 | 1HGCS1B77BA009283 | 1HGCS1B77BA061299 | 1HGCS1B77BA069936 | 1HGCS1B77BA047628 | 1HGCS1B77BA070424 | 1HGCS1B77BA038511; 1HGCS1B77BA035298; 1HGCS1B77BA066440; 1HGCS1B77BA078068 | 1HGCS1B77BA067314

1HGCS1B77BA037889 | 1HGCS1B77BA003810; 1HGCS1B77BA054093 | 1HGCS1B77BA063876; 1HGCS1B77BA085022 | 1HGCS1B77BA073534; 1HGCS1B77BA062274; 1HGCS1B77BA064235 | 1HGCS1B77BA035575 | 1HGCS1B77BA084839

1HGCS1B77BA063134; 1HGCS1B77BA020851; 1HGCS1B77BA078894; 1HGCS1B77BA033549 | 1HGCS1B77BA057155 | 1HGCS1B77BA046348 | 1HGCS1B77BA015696; 1HGCS1B77BA005508 | 1HGCS1B77BA039349 | 1HGCS1B77BA021370 | 1HGCS1B77BA035706 | 1HGCS1B77BA077583 | 1HGCS1B77BA057396 | 1HGCS1B77BA043384 | 1HGCS1B77BA041568; 1HGCS1B77BA081942; 1HGCS1B77BA003368; 1HGCS1B77BA086753 | 1HGCS1B77BA011194; 1HGCS1B77BA063893 | 1HGCS1B77BA026925 | 1HGCS1B77BA004522 | 1HGCS1B77BA079396; 1HGCS1B77BA033146 | 1HGCS1B77BA074182 | 1HGCS1B77BA071315; 1HGCS1B77BA040257 | 1HGCS1B77BA008389 | 1HGCS1B77BA006416

1HGCS1B77BA019618; 1HGCS1B77BA023829 | 1HGCS1B77BA085084 | 1HGCS1B77BA059939 | 1HGCS1B77BA028643 | 1HGCS1B77BA082041; 1HGCS1B77BA084159 | 1HGCS1B77BA061903 | 1HGCS1B77BA093816 | 1HGCS1B77BA094948; 1HGCS1B77BA082024; 1HGCS1B77BA007047 | 1HGCS1B77BA039657; 1HGCS1B77BA020462 | 1HGCS1B77BA078765; 1HGCS1B77BA012135; 1HGCS1B77BA024091 | 1HGCS1B77BA028111; 1HGCS1B77BA049881; 1HGCS1B77BA035172 | 1HGCS1B77BA039142; 1HGCS1B77BA005394 | 1HGCS1B77BA021109 | 1HGCS1B77BA018789

1HGCS1B77BA050156 | 1HGCS1B77BA056250; 1HGCS1B77BA051050 | 1HGCS1B77BA025015; 1HGCS1B77BA081469; 1HGCS1B77BA083707 | 1HGCS1B77BA080435 | 1HGCS1B77BA028805; 1HGCS1B77BA067992; 1HGCS1B77BA093413; 1HGCS1B77BA078992 | 1HGCS1B77BA067362 | 1HGCS1B77BA000521; 1HGCS1B77BA099017

1HGCS1B77BA021417; 1HGCS1B77BA057057 | 1HGCS1B77BA046396; 1HGCS1B77BA036712 | 1HGCS1B77BA000180 | 1HGCS1B77BA048536 | 1HGCS1B77BA093783 | 1HGCS1B77BA034412 | 1HGCS1B77BA016928 | 1HGCS1B77BA048746; 1HGCS1B77BA070035 | 1HGCS1B77BA068978 | 1HGCS1B77BA077468; 1HGCS1B77BA004360 | 1HGCS1B77BA087532 | 1HGCS1B77BA095596 | 1HGCS1B77BA067328; 1HGCS1B77BA095680 | 1HGCS1B77BA001801

1HGCS1B77BA003323 | 1HGCS1B77BA021790; 1HGCS1B77BA034183 | 1HGCS1B77BA051713; 1HGCS1B77BA081729 | 1HGCS1B77BA014340

1HGCS1B77BA022602 | 1HGCS1B77BA065756; 1HGCS1B77BA023927; 1HGCS1B77BA091385; 1HGCS1B77BA040971 | 1HGCS1B77BA091306 | 1HGCS1B77BA019036 | 1HGCS1B77BA004830 |

1HGCS1B77BA055261

; 1HGCS1B77BA099468 | 1HGCS1B77BA060427

1HGCS1B77BA099888; 1HGCS1B77BA053736 | 1HGCS1B77BA075638; 1HGCS1B77BA084338; 1HGCS1B77BA005606 | 1HGCS1B77BA072013 |

1HGCS1B77BA017271

| 1HGCS1B77BA086011; 1HGCS1B77BA022728; 1HGCS1B77BA035396 | 1HGCS1B77BA009073; 1HGCS1B77BA044373; 1HGCS1B77BA057866;

1HGCS1B77BA093136

; 1HGCS1B77BA026021 | 1HGCS1B77BA091399; 1HGCS1B77BA007498 | 1HGCS1B77BA066244 | 1HGCS1B77BA089927 | 1HGCS1B77BA053753; 1HGCS1B77BA011955 | 1HGCS1B77BA001054 | 1HGCS1B77BA016332 | 1HGCS1B77BA071069 | 1HGCS1B77BA044308 | 1HGCS1B77BA015116; 1HGCS1B77BA062369 | 1HGCS1B77BA037472; 1HGCS1B77BA096599; 1HGCS1B77BA061657 | 1HGCS1B77BA062176 |

1HGCS1B77BA095985

| 1HGCS1B77BA046401; 1HGCS1B77BA034233; 1HGCS1B77BA059360 | 1HGCS1B77BA036760

1HGCS1B77BA066177; 1HGCS1B77BA003452; 1HGCS1B77BA052103; 1HGCS1B77BA064722; 1HGCS1B77BA025435 | 1HGCS1B77BA013107 | 1HGCS1B77BA091001 | 1HGCS1B77BA097543; 1HGCS1B77BA074585 | 1HGCS1B77BA083030 | 1HGCS1B77BA081245 | 1HGCS1B77BA084596 | 1HGCS1B77BA037939 | 1HGCS1B77BA088910 | 1HGCS1B77BA033759 | 1HGCS1B77BA043403 | 1HGCS1B77BA069788; 1HGCS1B77BA048505; 1HGCS1B77BA090253 | 1HGCS1B77BA080645 | 1HGCS1B77BA005251 | 1HGCS1B77BA055468; 1HGCS1B77BA023992; 1HGCS1B77BA065546 | 1HGCS1B77BA083724; 1HGCS1B77BA016282; 1HGCS1B77BA094612; 1HGCS1B77BA084775;

1HGCS1B77BA069872

| 1HGCS1B77BA068897; 1HGCS1B77BA087224 | 1HGCS1B77BA098143 | 1HGCS1B77BA065210; 1HGCS1B77BA040601 | 1HGCS1B77BA076479 | 1HGCS1B77BA021000 | 1HGCS1B77BA003922; 1HGCS1B77BA068656 | 1HGCS1B77BA031025 | 1HGCS1B77BA062338; 1HGCS1B77BA041554; 1HGCS1B77BA052859; 1HGCS1B77BA078345; 1HGCS1B77BA032143 | 1HGCS1B77BA014225 | 1HGCS1B77BA030019 | 1HGCS1B77BA002575 | 1HGCS1B77BA034166 | 1HGCS1B77BA012166

1HGCS1B77BA036841 | 1HGCS1B77BA002916 | 1HGCS1B77BA024009 | 1HGCS1B77BA033163 | 1HGCS1B77BA012216; 1HGCS1B77BA098353; 1HGCS1B77BA037147

1HGCS1B77BA042381

1HGCS1B77BA070858

1HGCS1B77BA012619 | 1HGCS1B77BA060346 | 1HGCS1B77BA072853 | 1HGCS1B77BA032627 | 1HGCS1B77BA037259; 1HGCS1B77BA000115 | 1HGCS1B77BA027900 | 1HGCS1B77BA044888; 1HGCS1B77BA067670 | 1HGCS1B77BA076028

1HGCS1B77BA048617 | 1HGCS1B77BA060766 | 1HGCS1B77BA033826

1HGCS1B77BA064803 | 1HGCS1B77BA005959 | 1HGCS1B77BA053381 | 1HGCS1B77BA071685; 1HGCS1B77BA092889 | 1HGCS1B77BA078166 | 1HGCS1B77BA013365 | 1HGCS1B77BA064574; 1HGCS1B77BA078619; 1HGCS1B77BA018081 | 1HGCS1B77BA056913 | 1HGCS1B77BA023331 | 1HGCS1B77BA022518 | 1HGCS1B77BA074747 | 1HGCS1B77BA076983; 1HGCS1B77BA061254;

1HGCS1B77BA017402

| 1HGCS1B77BA031476 | 1HGCS1B77BA072061; 1HGCS1B77BA049332 | 1HGCS1B77BA044793 | 1HGCS1B77BA047547 | 1HGCS1B77BA088020 | 1HGCS1B77BA051808; 1HGCS1B77BA095260 | 1HGCS1B77BA088891; 1HGCS1B77BA098773 |

1HGCS1B77BA053560

; 1HGCS1B77BA071072 | 1HGCS1B77BA051694 | 1HGCS1B77BA066227 | 1HGCS1B77BA054398 | 1HGCS1B77BA026214 | 1HGCS1B77BA028092; 1HGCS1B77BA029629; 1HGCS1B77BA049184

1HGCS1B77BA026410 | 1HGCS1B77BA022020 | 1HGCS1B77BA016699; 1HGCS1B77BA030750; 1HGCS1B77BA091323 | 1HGCS1B77BA061559 | 1HGCS1B77BA064784 | 1HGCS1B77BA051145 | 1HGCS1B77BA086736 | 1HGCS1B77BA079303 | 1HGCS1B77BA052618; 1HGCS1B77BA005122; 1HGCS1B77BA099034 | 1HGCS1B77BA011664; 1HGCS1B77BA095873; 1HGCS1B77BA069774 | 1HGCS1B77BA095811

1HGCS1B77BA033194 | 1HGCS1B77BA094559 | 1HGCS1B77BA017206

1HGCS1B77BA082136; 1HGCS1B77BA037102

1HGCS1B77BA027010 | 1HGCS1B77BA026908 | 1HGCS1B77BA008487; 1HGCS1B77BA023314 | 1HGCS1B77BA031946 | 1HGCS1B77BA024608; 1HGCS1B77BA034426; 1HGCS1B77BA004276 | 1HGCS1B77BA024849 | 1HGCS1B77BA057169 | 1HGCS1B77BA099809 | 1HGCS1B77BA024074 | 1HGCS1B77BA010370; 1HGCS1B77BA031865 | 1HGCS1B77BA096229 | 1HGCS1B77BA034801; 1HGCS1B77BA082668 | 1HGCS1B77BA057723; 1HGCS1B77BA027671 | 1HGCS1B77BA042218 | 1HGCS1B77BA025676 | 1HGCS1B77BA050254 | 1HGCS1B77BA085599 | 1HGCS1B77BA033342 | 1HGCS1B77BA013429 | 1HGCS1B77BA091970

1HGCS1B77BA037729 | 1HGCS1B77BA085991 | 1HGCS1B77BA058032 | 1HGCS1B77BA053493 | 1HGCS1B77BA063358; 1HGCS1B77BA047015 | 1HGCS1B77BA018470 | 1HGCS1B77BA021904 | 1HGCS1B77BA044034 | 1HGCS1B77BA010935 | 1HGCS1B77BA026990; 1HGCS1B77BA059309 | 1HGCS1B77BA042302; 1HGCS1B77BA033339 | 1HGCS1B77BA003290 | 1HGCS1B77BA058645 | 1HGCS1B77BA036256 | 1HGCS1B77BA043885; 1HGCS1B77BA006254; 1HGCS1B77BA040923 | 1HGCS1B77BA009865; 1HGCS1B77BA014371 | 1HGCS1B77BA092651; 1HGCS1B77BA088440

1HGCS1B77BA048827 | 1HGCS1B77BA054403; 1HGCS1B77BA092701 | 1HGCS1B77BA038864 | 1HGCS1B77BA007372 | 1HGCS1B77BA048052 | 1HGCS1B77BA038332; 1HGCS1B77BA016833 | 1HGCS1B77BA078135; 1HGCS1B77BA023510; 1HGCS1B77BA082069 | 1HGCS1B77BA011521 | 1HGCS1B77BA069483; 1HGCS1B77BA039710; 1HGCS1B77BA028061 | 1HGCS1B77BA038993 | 1HGCS1B77BA050075 | 1HGCS1B77BA039481 | 1HGCS1B77BA000566 | 1HGCS1B77BA037875 | 1HGCS1B77BA091161 | 1HGCS1B77BA031817 |

1HGCS1B77BA020753

| 1HGCS1B77BA028707; 1HGCS1B77BA003791; 1HGCS1B77BA040856; 1HGCS1B77BA092231 | 1HGCS1B77BA047645 | 1HGCS1B77BA057432; 1HGCS1B77BA038878 | 1HGCS1B77BA022891 | 1HGCS1B77BA083500

1HGCS1B77BA093654 | 1HGCS1B77BA021949 | 1HGCS1B77BA051680

1HGCS1B77BA082167 | 1HGCS1B77BA077678 | 1HGCS1B77BA070214 | 1HGCS1B77BA071427; 1HGCS1B77BA085893; 1HGCS1B77BA002690 | 1HGCS1B77BA011289 | 1HGCS1B77BA064591; 1HGCS1B77BA058824 | 1HGCS1B77BA021773 | 1HGCS1B77BA012314; 1HGCS1B77BA026293; 1HGCS1B77BA042042 | 1HGCS1B77BA090527; 1HGCS1B77BA039982 | 1HGCS1B77BA075056; 1HGCS1B77BA017898; 1HGCS1B77BA034832 | 1HGCS1B77BA010269; 1HGCS1B77BA035981 | 1HGCS1B77BA053011; 1HGCS1B77BA005797 | 1HGCS1B77BA083786 | 1HGCS1B77BA039478 | 1HGCS1B77BA068110

1HGCS1B77BA014645 | 1HGCS1B77BA010840; 1HGCS1B77BA053784 | 1HGCS1B77BA097090 | 1HGCS1B77BA095114

1HGCS1B77BA063957 | 1HGCS1B77BA048374; 1HGCS1B77BA091726 | 1HGCS1B77BA000602;

1HGCS1B77BA0692901HGCS1B77BA066843; 1HGCS1B77BA052683 | 1HGCS1B77BA029520 | 1HGCS1B77BA000471 | 1HGCS1B77BA068981 | 1HGCS1B77BA062291 | 1HGCS1B77BA071945; 1HGCS1B77BA096540 | 1HGCS1B77BA026181 | 1HGCS1B77BA013933 | 1HGCS1B77BA047211 | 1HGCS1B77BA090284 | 1HGCS1B77BA001684; 1HGCS1B77BA044132; 1HGCS1B77BA053512; 1HGCS1B77BA089961 | 1HGCS1B77BA029906 | 1HGCS1B77BA063621 | 1HGCS1B77BA040694; 1HGCS1B77BA082847 | 1HGCS1B77BA006903; 1HGCS1B77BA010756 | 1HGCS1B77BA025340 | 1HGCS1B77BA034068 | 1HGCS1B77BA047287 |

1HGCS1B77BA044065

; 1HGCS1B77BA010918 | 1HGCS1B77BA010126; 1HGCS1B77BA077843 | 1HGCS1B77BA078913 | 1HGCS1B77BA039187 | 1HGCS1B77BA009106

1HGCS1B77BA024558; 1HGCS1B77BA097915; 1HGCS1B77BA026116 | 1HGCS1B77BA010353

1HGCS1B77BA013740 | 1HGCS1B77BA086817 | 1HGCS1B77BA072951 | 1HGCS1B77BA005315 | 1HGCS1B77BA029615 | 1HGCS1B77BA075431 | 1HGCS1B77BA030747; 1HGCS1B77BA065627 | 1HGCS1B77BA069161; 1HGCS1B77BA075090; 1HGCS1B77BA096134 | 1HGCS1B77BA045524; 1HGCS1B77BA096005 | 1HGCS1B77BA050660 | 1HGCS1B77BA045796; 1HGCS1B77BA092634 | 1HGCS1B77BA027945 | 1HGCS1B77BA010692 | 1HGCS1B77BA035561;

1HGCS1B77BA003984

| 1HGCS1B77BA085196 | 1HGCS1B77BA072030 | 1HGCS1B77BA068527 | 1HGCS1B77BA015441; 1HGCS1B77BA091435; 1HGCS1B77BA077521 | 1HGCS1B77BA091127 | 1HGCS1B77BA041361; 1HGCS1B77BA090429 | 1HGCS1B77BA009980 | 1HGCS1B77BA068267 | 1HGCS1B77BA046043 | 1HGCS1B77BA042008; 1HGCS1B77BA032952 | 1HGCS1B77BA001426

1HGCS1B77BA057768 | 1HGCS1B77BA079978 | 1HGCS1B77BA093928 | 1HGCS1B77BA085330 | 1HGCS1B77BA096165; 1HGCS1B77BA092164 | 1HGCS1B77BA005105; 1HGCS1B77BA089491 | 1HGCS1B77BA074196; 1HGCS1B77BA004262 | 1HGCS1B77BA050688 | 1HGCS1B77BA070696

1HGCS1B77BA072318 | 1HGCS1B77BA024012; 1HGCS1B77BA004603 | 1HGCS1B77BA011471; 1HGCS1B77BA013317 | 1HGCS1B77BA068575; 1HGCS1B77BA064817 | 1HGCS1B77BA045622; 1HGCS1B77BA089863 | 1HGCS1B77BA085036; 1HGCS1B77BA068219; 1HGCS1B77BA099695 | 1HGCS1B77BA095193 | 1HGCS1B77BA044857 | 1HGCS1B77BA097655 | 1HGCS1B77BA019733 | 1HGCS1B77BA049329; 1HGCS1B77BA026178 | 1HGCS1B77BA014421 | 1HGCS1B77BA046429 | 1HGCS1B77BA043949 | 1HGCS1B77BA082928; 1HGCS1B77BA010949; 1HGCS1B77BA063439; 1HGCS1B77BA095582 | 1HGCS1B77BA034961 | 1HGCS1B77BA072402 | 1HGCS1B77BA030182 | 1HGCS1B77BA026536 | 1HGCS1B77BA021191 | 1HGCS1B77BA091578

1HGCS1B77BA036614; 1HGCS1B77BA058533 | 1HGCS1B77BA003399 | 1HGCS1B77BA060038; 1HGCS1B77BA028478 | 1HGCS1B77BA022017; 1HGCS1B77BA026617; 1HGCS1B77BA011177; 1HGCS1B77BA039304 | 1HGCS1B77BA006237

1HGCS1B77BA022258; 1HGCS1B77BA044129; 1HGCS1B77BA063408 | 1HGCS1B77BA016069 | 1HGCS1B77BA041697 | 1HGCS1B77BA064588 | 1HGCS1B77BA007145 | 1HGCS1B77BA038296

1HGCS1B77BA097283 | 1HGCS1B77BA014726; 1HGCS1B77BA023586 | 1HGCS1B77BA056703 | 1HGCS1B77BA050934 | 1HGCS1B77BA093430; 1HGCS1B77BA049654 | 1HGCS1B77BA033678 | 1HGCS1B77BA050304 |

1HGCS1B77BA009946

; 1HGCS1B77BA017576 | 1HGCS1B77BA032871; 1HGCS1B77BA095016; 1HGCS1B77BA007663; 1HGCS1B77BA057611; 1HGCS1B77BA088356 | 1HGCS1B77BA025712

1HGCS1B77BA078524; 1HGCS1B77BA062713 | 1HGCS1B77BA081424; 1HGCS1B77BA061352 | 1HGCS1B77BA003029; 1HGCS1B77BA000664 | 1HGCS1B77BA096439; 1HGCS1B77BA005847 | 1HGCS1B77BA000230 | 1HGCS1B77BA076899; 1HGCS1B77BA060962 | 1HGCS1B77BA064204; 1HGCS1B77BA067667 | 1HGCS1B77BA014922 | 1HGCS1B77BA051467 | 1HGCS1B77BA025421

1HGCS1B77BA042865; 1HGCS1B77BA024429; 1HGCS1B77BA007677 | 1HGCS1B77BA062856 | 1HGCS1B77BA082850 | 1HGCS1B77BA039206 | 1HGCS1B77BA047208 | 1HGCS1B77BA001037; 1HGCS1B77BA066468 | 1HGCS1B77BA025452 | 1HGCS1B77BA042249; 1HGCS1B77BA048312 | 1HGCS1B77BA015620 | 1HGCS1B77BA077048; 1HGCS1B77BA052294; 1HGCS1B77BA030635; 1HGCS1B77BA090141 | 1HGCS1B77BA063330 | 1HGCS1B77BA000213

1HGCS1B77BA002401

| 1HGCS1B77BA022616 | 1HGCS1B77BA096084 | 1HGCS1B77BA041747 | 1HGCS1B77BA082234 | 1HGCS1B77BA066695 | 1HGCS1B77BA044017 | 1HGCS1B77BA078362 | 1HGCS1B77BA022213 | 1HGCS1B77BA015875; 1HGCS1B77BA039335

1HGCS1B77BA017500; 1HGCS1B77BA088776 | 1HGCS1B77BA047368 | 1HGCS1B77BA002964 | 1HGCS1B77BA095162 | 1HGCS1B77BA082900

1HGCS1B77BA056006; 1HGCS1B77BA004259 | 1HGCS1B77BA060900 | 1HGCS1B77BA034703 | 1HGCS1B77BA078085; 1HGCS1B77BA077907; 1HGCS1B77BA089345 | 1HGCS1B77BA076871; 1HGCS1B77BA093976 | 1HGCS1B77BA007131; 1HGCS1B77BA003788 | 1HGCS1B77BA010580

1HGCS1B77BA072920; 1HGCS1B77BA033857 | 1HGCS1B77BA024401 | 1HGCS1B77BA030120 | 1HGCS1B77BA089328 | 1HGCS1B77BA050996 | 1HGCS1B77BA029291 | 1HGCS1B77BA024270 | 1HGCS1B77BA099907 | 1HGCS1B77BA000423; 1HGCS1B77BA057916; 1HGCS1B77BA064459 | 1HGCS1B77BA052201 | 1HGCS1B77BA019280 | 1HGCS1B77BA038279

1HGCS1B77BA094805 | 1HGCS1B77BA026245 | 1HGCS1B77BA024026 | 1HGCS1B77BA012345; 1HGCS1B77BA084355 | 1HGCS1B77BA064283 | 1HGCS1B77BA073968; 1HGCS1B77BA012295; 1HGCS1B77BA004410 |

1HGCS1B77BA077339

| 1HGCS1B77BA038847; 1HGCS1B77BA024821 | 1HGCS1B77BA072254 | 1HGCS1B77BA073470; 1HGCS1B77BA036581

1HGCS1B77BA097834 | 1HGCS1B77BA055020; 1HGCS1B77BA070326 | 1HGCS1B77BA092598; 1HGCS1B77BA035690 | 1HGCS1B77BA049136 | 1HGCS1B77BA043093 | 1HGCS1B77BA035088

1HGCS1B77BA099051 | 1HGCS1B77BA098711; 1HGCS1B77BA096473 | 1HGCS1B77BA001524; 1HGCS1B77BA032711 | 1HGCS1B77BA085442; 1HGCS1B77BA058158 | 1HGCS1B77BA093833 | 1HGCS1B77BA040873 | 1HGCS1B77BA035074 | 1HGCS1B77BA048858; 1HGCS1B77BA054952 |

1HGCS1B77BA037844

| 1HGCS1B77BA048701 | 1HGCS1B77BA049038; 1HGCS1B77BA038718 | 1HGCS1B77BA003600; 1HGCS1B77BA096442 | 1HGCS1B77BA086915; 1HGCS1B77BA051548 | 1HGCS1B77BA017710; 1HGCS1B77BA022342; 1HGCS1B77BA051422; 1HGCS1B77BA048794 | 1HGCS1B77BA069192 | 1HGCS1B77BA065594; 1HGCS1B77BA090303 | 1HGCS1B77BA090401 | 1HGCS1B77BA059536 | 1HGCS1B77BA067569 | 1HGCS1B77BA027444 | 1HGCS1B77BA005752 | 1HGCS1B77BA015391 | 1HGCS1B77BA092584; 1HGCS1B77BA042476 | 1HGCS1B77BA060251 | 1HGCS1B77BA031932 | 1HGCS1B77BA033325 | 1HGCS1B77BA012846 | 1HGCS1B77BA002012 | 1HGCS1B77BA037018 | 1HGCS1B77BA041604 | 1HGCS1B77BA052151 | 1HGCS1B77BA034295; 1HGCS1B77BA004892; 1HGCS1B77BA015519 | 1HGCS1B77BA027752; 1HGCS1B77BA049508 | 1HGCS1B77BA013737 | 1HGCS1B77BA036984; 1HGCS1B77BA062310

1HGCS1B77BA099941 | 1HGCS1B77BA020266 | 1HGCS1B77BA087661;

1HGCS1B77BA035320

| 1HGCS1B77BA031963; 1HGCS1B77BA017738 | 1HGCS1B77BA054529 | 1HGCS1B77BA039268 | 1HGCS1B77BA036340 | 1HGCS1B77BA014399; 1HGCS1B77BA037360 | 1HGCS1B77BA005668 | 1HGCS1B77BA066115 | 1HGCS1B77BA025001 | 1HGCS1B77BA022468; 1HGCS1B77BA052862 | 1HGCS1B77BA015357; 1HGCS1B77BA047273 | 1HGCS1B77BA081875 | 1HGCS1B77BA084176 | 1HGCS1B77BA036175 | 1HGCS1B77BA057978 | 1HGCS1B77BA002091; 1HGCS1B77BA019392 | 1HGCS1B77BA096683 | 1HGCS1B77BA039898 | 1HGCS1B77BA067068; 1HGCS1B77BA076191 | 1HGCS1B77BA023121 | 1HGCS1B77BA071900 | 1HGCS1B77BA087322; 1HGCS1B77BA097672 | 1HGCS1B77BA008148 | 1HGCS1B77BA093704 | 1HGCS1B77BA031560 | 1HGCS1B77BA060928; 1HGCS1B77BA086106; 1HGCS1B77BA049637 | 1HGCS1B77BA004889; 1HGCS1B77BA099048; 1HGCS1B77BA012992 | 1HGCS1B77BA025113 | 1HGCS1B77BA086154; 1HGCS1B77BA023944; 1HGCS1B77BA067863 | 1HGCS1B77BA045054; 1HGCS1B77BA047838; 1HGCS1B77BA087871 | 1HGCS1B77BA097493 | 1HGCS1B77BA016895; 1HGCS1B77BA041487; 1HGCS1B77BA008506 | 1HGCS1B77BA035849 | 1HGCS1B77BA038301 | 1HGCS1B77BA003175 | 1HGCS1B77BA011096; 1HGCS1B77BA052005; 1HGCS1B77BA012331 | 1HGCS1B77BA061870; 1HGCS1B77BA049847; 1HGCS1B77BA016170 | 1HGCS1B77BA013950; 1HGCS1B77BA013172 | 1HGCS1B77BA063909; 1HGCS1B77BA030957 | 1HGCS1B77BA040811 | 1HGCS1B77BA049668; 1HGCS1B77BA044941 |

1HGCS1B77BA023071

| 1HGCS1B77BA004861 | 1HGCS1B77BA083190; 1HGCS1B77BA052957

1HGCS1B77BA009591 | 1HGCS1B77BA002768 |

1HGCS1B77BA039531

; 1HGCS1B77BA024950; 1HGCS1B77BA080578 | 1HGCS1B77BA006982 | 1HGCS1B77BA068690 | 1HGCS1B77BA092892; 1HGCS1B77BA046446 | 1HGCS1B77BA096490

1HGCS1B77BA089751; 1HGCS1B77BA004567 | 1HGCS1B77BA002849; 1HGCS1B77BA080399 | 1HGCS1B77BA067717 |

1HGCS1B77BA024690

; 1HGCS1B77BA065451; 1HGCS1B77BA092309 | 1HGCS1B77BA002558; 1HGCS1B77BA081908 | 1HGCS1B77BA088096 | 1HGCS1B77BA036886; 1HGCS1B77BA014600; 1HGCS1B77BA053008; 1HGCS1B77BA006223 | 1HGCS1B77BA091497

1HGCS1B77BA056507 | 1HGCS1B77BA057334 | 1HGCS1B77BA062758 | 1HGCS1B77BA087613; 1HGCS1B77BA086039

1HGCS1B77BA054465 | 1HGCS1B77BA053154; 1HGCS1B77BA055258 | 1HGCS1B77BA059519 | 1HGCS1B77BA077910; 1HGCS1B77BA059794; 1HGCS1B77BA007100 | 1HGCS1B77BA004617; 1HGCS1B77BA007288; 1HGCS1B77BA002429 | 1HGCS1B77BA078880 | 1HGCS1B77BA021322 | 1HGCS1B77BA038525 | 1HGCS1B77BA038234 | 1HGCS1B77BA037567 | 1HGCS1B77BA090513 | 1HGCS1B77BA062615 | 1HGCS1B77BA053946 | 1HGCS1B77BA011776 | 1HGCS1B77BA072934 | 1HGCS1B77BA024365 | 1HGCS1B77BA073341; 1HGCS1B77BA028898; 1HGCS1B77BA034085 | 1HGCS1B77BA056149; 1HGCS1B77BA035995 | 1HGCS1B77BA050576; 1HGCS1B77BA050061 | 1HGCS1B77BA030683; 1HGCS1B77BA006657; 1HGCS1B77BA078099 | 1HGCS1B77BA091581 | 1HGCS1B77BA041618 | 1HGCS1B77BA093315; 1HGCS1B77BA024964; 1HGCS1B77BA052800; 1HGCS1B77BA060914; 1HGCS1B77BA054420; 1HGCS1B77BA016492 | 1HGCS1B77BA090883 | 1HGCS1B77BA039559 | 1HGCS1B77BA001278; 1HGCS1B77BA054126 | 1HGCS1B77BA069077 | 1HGCS1B77BA001376; 1HGCS1B77BA047757 | 1HGCS1B77BA009493 | 1HGCS1B77BA059522; 1HGCS1B77BA040372; 1HGCS1B77BA023717; 1HGCS1B77BA043143 | 1HGCS1B77BA024124 | 1HGCS1B77BA025757 | 1HGCS1B77BA007873; 1HGCS1B77BA018176 | 1HGCS1B77BA028190 | 1HGCS1B77BA038704;

1HGCS1B77BA018078

| 1HGCS1B77BA079141; 1HGCS1B77BA019005 | 1HGCS1B77BA030974

1HGCS1B77BA002124 | 1HGCS1B77BA006898 | 1HGCS1B77BA050349 | 1HGCS1B77BA006108; 1HGCS1B77BA091371

1HGCS1B77BA064882 |

1HGCS1B77BA062727

; 1HGCS1B77BA056412; 1HGCS1B77BA032692

1HGCS1B77BA042364

1HGCS1B77BA014502 | 1HGCS1B77BA032739 | 1HGCS1B77BA040453; 1HGCS1B77BA050514 | 1HGCS1B77BA003077 | 1HGCS1B77BA058905 | 1HGCS1B77BA047774 | 1HGCS1B77BA042607; 1HGCS1B77BA096344; 1HGCS1B77BA046608 | 1HGCS1B77BA055728 | 1HGCS1B77BA084307 | 1HGCS1B77BA080614; 1HGCS1B77BA081780; 1HGCS1B77BA011227 | 1HGCS1B77BA041991

1HGCS1B77BA087451 | 1HGCS1B77BA028397 | 1HGCS1B77BA021708 | 1HGCS1B77BA073873 | 1HGCS1B77BA008943 | 1HGCS1B77BA019800; 1HGCS1B77BA016072

1HGCS1B77BA033373 | 1HGCS1B77BA085344 | 1HGCS1B77BA069306

1HGCS1B77BA050951; 1HGCS1B77BA084873; 1HGCS1B77BA091631; 1HGCS1B77BA060833; 1HGCS1B77BA034619 | 1HGCS1B77BA058970; 1HGCS1B77BA027346

1HGCS1B77BA072609; 1HGCS1B77BA097400 | 1HGCS1B77BA065482 | 1HGCS1B77BA041764 | 1HGCS1B77BA090818 | 1HGCS1B77BA059326 | 1HGCS1B77BA069838 | 1HGCS1B77BA078734 | 1HGCS1B77BA049413 | 1HGCS1B77BA061951; 1HGCS1B77BA032563; 1HGCS1B77BA079155

1HGCS1B77BA042011; 1HGCS1B77BA017724 | 1HGCS1B77BA041263 | 1HGCS1B77BA049850 | 1HGCS1B77BA028383 | 1HGCS1B77BA073517 | 1HGCS1B77BA062520; 1HGCS1B77BA028058 | 1HGCS1B77BA064476 | 1HGCS1B77BA087515 | 1HGCS1B77BA008165 | 1HGCS1B77BA090849 | 1HGCS1B77BA088728; 1HGCS1B77BA004813; 1HGCS1B77BA075493 | 1HGCS1B77BA012278; 1HGCS1B77BA031705 | 1HGCS1B77BA064056 |

1HGCS1B77BA078281

| 1HGCS1B77BA067586;

1HGCS1B77BA072996

; 1HGCS1B77BA011180 | 1HGCS1B77BA057298 | 1HGCS1B77BA082749 | 1HGCS1B77BA062646

1HGCS1B77BA063764 | 1HGCS1B77BA066986; 1HGCS1B77BA036404; 1HGCS1B77BA059956 | 1HGCS1B77BA050397 | 1HGCS1B77BA093492 | 1HGCS1B77BA051498 | 1HGCS1B77BA040758; 1HGCS1B77BA031333 | 1HGCS1B77BA014791; 1HGCS1B77BA048990 | 1HGCS1B77BA052585 | 1HGCS1B77BA015908; 1HGCS1B77BA019747 | 1HGCS1B77BA001992 | 1HGCS1B77BA030800 | 1HGCS1B77BA078300; 1HGCS1B77BA015469; 1HGCS1B77BA007923 | 1HGCS1B77BA057348 | 1HGCS1B77BA080712 |

1HGCS1B77BA014760

; 1HGCS1B77BA049105; 1HGCS1B77BA032076 | 1HGCS1B77BA062842 | 1HGCS1B77BA089992 | 1HGCS1B77BA005069; 1HGCS1B77BA099289 | 1HGCS1B77BA061013 | 1HGCS1B77BA024687 | 1HGCS1B77BA049542; 1HGCS1B77BA015939 | 1HGCS1B77BA076482 | 1HGCS1B77BA097512; 1HGCS1B77BA054174 | 1HGCS1B77BA068821 | 1HGCS1B77BA077356 | 1HGCS1B77BA084422; 1HGCS1B77BA012586 | 1HGCS1B77BA059438; 1HGCS1B77BA051971 | 1HGCS1B77BA000583 | 1HGCS1B77BA032093; 1HGCS1B77BA074666; 1HGCS1B77BA050948; 1HGCS1B77BA050822 | 1HGCS1B77BA097333 |

1HGCS1B77BA009090

; 1HGCS1B77BA020011 | 1HGCS1B77BA077549 | 1HGCS1B77BA048925; 1HGCS1B77BA025922

1HGCS1B77BA002754; 1HGCS1B77BA054725; 1HGCS1B77BA087563 | 1HGCS1B77BA087336 | 1HGCS1B77BA001135 | 1HGCS1B77BA023118;

1HGCS1B77BA082458

| 1HGCS1B77BA054630 | 1HGCS1B77BA020977 | 1HGCS1B77BA092729 | 1HGCS1B77BA087725; 1HGCS1B77BA015262; 1HGCS1B77BA041098 | 1HGCS1B77BA044728; 1HGCS1B77BA079284; 1HGCS1B77BA027279; 1HGCS1B77BA033101 | 1HGCS1B77BA058001; 1HGCS1B77BA029758 | 1HGCS1B77BA092388 | 1HGCS1B77BA060136 | 1HGCS1B77BA098790; 1HGCS1B77BA042252 | 1HGCS1B77BA072514 | 1HGCS1B77BA024818 | 1HGCS1B77BA000714 | 1HGCS1B77BA074053 | 1HGCS1B77BA096358; 1HGCS1B77BA022583

1HGCS1B77BA070889 | 1HGCS1B77BA016086 | 1HGCS1B77BA053297; 1HGCS1B77BA027329 | 1HGCS1B77BA000065

1HGCS1B77BA052702 | 1HGCS1B77BA083397; 1HGCS1B77BA088082; 1HGCS1B77BA040730 | 1HGCS1B77BA084050 | 1HGCS1B77BA038380 | 1HGCS1B77BA015472; 1HGCS1B77BA056829 | 1HGCS1B77BA069869; 1HGCS1B77BA090947; 1HGCS1B77BA059648 | 1HGCS1B77BA045362; 1HGCS1B77BA012149 | 1HGCS1B77BA059598 | 1HGCS1B77BA091239

1HGCS1B77BA068026; 1HGCS1B77BA011258 | 1HGCS1B77BA021028 | 1HGCS1B77BA091838 | 1HGCS1B77BA064347 | 1HGCS1B77BA072433; 1HGCS1B77BA008571; 1HGCS1B77BA009140; 1HGCS1B77BA065918 | 1HGCS1B77BA001846 | 1HGCS1B77BA087384 | 1HGCS1B77BA095727 | 1HGCS1B77BA059679; 1HGCS1B77BA082380 | 1HGCS1B77BA035768 | 1HGCS1B77BA053588 | 1HGCS1B77BA048942

1HGCS1B77BA076143 | 1HGCS1B77BA063635 | 1HGCS1B77BA024267 | 1HGCS1B77BA030506; 1HGCS1B77BA074554; 1HGCS1B77BA046169 | 1HGCS1B77BA088499 | 1HGCS1B77BA066860 | 1HGCS1B77BA062825 | 1HGCS1B77BA029467 | 1HGCS1B77BA014094 | 1HGCS1B77BA052277 | 1HGCS1B77BA058841 | 1HGCS1B77BA017139 | 1HGCS1B77BA059584 | 1HGCS1B77BA010479 | 1HGCS1B77BA009803 | 1HGCS1B77BA063604; 1HGCS1B77BA034362 | 1HGCS1B77BA040615 | 1HGCS1B77BA020719 | 1HGCS1B77BA010854 | 1HGCS1B77BA047967 | 1HGCS1B77BA020476 | 1HGCS1B77BA087787 | 1HGCS1B77BA095579; 1HGCS1B77BA033311; 1HGCS1B77BA043210 | 1HGCS1B77BA060816; 1HGCS1B77BA034023 | 1HGCS1B77BA082153 | 1HGCS1B77BA090088 | 1HGCS1B77BA069662 | 1HGCS1B77BA023376; 1HGCS1B77BA078796 | 1HGCS1B77BA029274 | 1HGCS1B77BA072478 | 1HGCS1B77BA011650; 1HGCS1B77BA005363 | 1HGCS1B77BA076031 | 1HGCS1B77BA041649 | 1HGCS1B77BA016945; 1HGCS1B77BA014368

1HGCS1B77BA016606 | 1HGCS1B77BA033177

1HGCS1B77BA053171 | 1HGCS1B77BA051596 | 1HGCS1B77BA070553 | 1HGCS1B77BA088048 | 1HGCS1B77BA049315 | 1HGCS1B77BA033485 | 1HGCS1B77BA006125 | 1HGCS1B77BA066020; 1HGCS1B77BA011647 | 1HGCS1B77BA035642 | 1HGCS1B77BA024513; 1HGCS1B77BA075865 | 1HGCS1B77BA086834; 1HGCS1B77BA065854 | 1HGCS1B77BA049475 | 1HGCS1B77BA006366 | 1HGCS1B77BA010708

1HGCS1B77BA051193 | 1HGCS1B77BA008201 | 1HGCS1B77BA078829 | 1HGCS1B77BA005198; 1HGCS1B77BA038413; 1HGCS1B77BA085747 | 1HGCS1B77BA067152 | 1HGCS1B77BA076563 | 1HGCS1B77BA019506 | 1HGCS1B77BA000955 | 1HGCS1B77BA044115; 1HGCS1B77BA012197 | 1HGCS1B77BA099597 | 1HGCS1B77BA040176; 1HGCS1B77BA017058; 1HGCS1B77BA041652; 1HGCS1B77BA052411; 1HGCS1B77BA034331 | 1HGCS1B77BA064820 | 1HGCS1B77BA031509 | 1HGCS1B77BA041120; 1HGCS1B77BA022969 | 1HGCS1B77BA096814 | 1HGCS1B77BA070391; 1HGCS1B77BA041909 | 1HGCS1B77BA029632 | 1HGCS1B77BA060007; 1HGCS1B77BA002950

1HGCS1B77BA012829; 1HGCS1B77BA082010 | 1HGCS1B77BA098045; 1HGCS1B77BA094383 | 1HGCS1B77BA035589; 1HGCS1B77BA063344; 1HGCS1B77BA020171 | 1HGCS1B77BA041960; 1HGCS1B77BA088678; 1HGCS1B77BA016847 | 1HGCS1B77BA085134; 1HGCS1B77BA043837; 1HGCS1B77BA060881 | 1HGCS1B77BA026388 | 1HGCS1B77BA003158 | 1HGCS1B77BA013138 | 1HGCS1B77BA044535 | 1HGCS1B77BA092990; 1HGCS1B77BA022633 | 1HGCS1B77BA056264; 1HGCS1B77BA073002

1HGCS1B77BA010790 | 1HGCS1B77BA019148; 1HGCS1B77BA078409; 1HGCS1B77BA047614 | 1HGCS1B77BA082802 | 1HGCS1B77BA006920 | 1HGCS1B77BA099549; 1HGCS1B77BA047600; 1HGCS1B77BA090852; 1HGCS1B77BA021787; 1HGCS1B77BA024740; 1HGCS1B77BA081679 | 1HGCS1B77BA056927; 1HGCS1B77BA039643 | 1HGCS1B77BA066857; 1HGCS1B77BA006626; 1HGCS1B77BA066289; 1HGCS1B77BA024480 | 1HGCS1B77BA002186; 1HGCS1B77BA026018; 1HGCS1B77BA086395

1HGCS1B77BA036421 | 1HGCS1B77BA094755 | 1HGCS1B77BA067300 | 1HGCS1B77BA020431

1HGCS1B77BA050044 | 1HGCS1B77BA027735

1HGCS1B77BA079625 | 1HGCS1B77BA054756 | 1HGCS1B77BA038282 | 1HGCS1B77BA048178; 1HGCS1B77BA080273 | 1HGCS1B77BA075249; 1HGCS1B77BA004469 | 1HGCS1B77BA036130 | 1HGCS1B77BA084937 | 1HGCS1B77BA082864; 1HGCS1B77BA080452 | 1HGCS1B77BA085327 | 1HGCS1B77BA042803 | 1HGCS1B77BA012460; 1HGCS1B77BA068866 | 1HGCS1B77BA039772

1HGCS1B77BA025077

1HGCS1B77BA084016 | 1HGCS1B77BA096070 | 1HGCS1B77BA078412 | 1HGCS1B77BA079222; 1HGCS1B77BA013723 | 1HGCS1B77BA080581; 1HGCS1B77BA044406; 1HGCS1B77BA070598 | 1HGCS1B77BA020106

1HGCS1B77BA083769; 1HGCS1B77BA069824 | 1HGCS1B77BA047385 | 1HGCS1B77BA008621 | 1HGCS1B77BA082251 | 1HGCS1B77BA076613

1HGCS1B77BA012734 | 1HGCS1B77BA002348; 1HGCS1B77BA035284

1HGCS1B77BA099065 | 1HGCS1B77BA003533; 1HGCS1B77BA006786 | 1HGCS1B77BA058242 | 1HGCS1B77BA033406 | 1HGCS1B77BA087188 | 1HGCS1B77BA006707 | 1HGCS1B77BA059620 | 1HGCS1B77BA073775 | 1HGCS1B77BA092567 | 1HGCS1B77BA071816

1HGCS1B77BA036015 |

1HGCS1B77BA009722

| 1HGCS1B77BA039576 | 1HGCS1B77BA025855 | 1HGCS1B77BA029498

1HGCS1B77BA081102 | 1HGCS1B77BA056328; 1HGCS1B77BA029890 | 1HGCS1B77BA080029 | 1HGCS1B77BA081682 | 1HGCS1B77BA075574; 1HGCS1B77BA005654; 1HGCS1B77BA053610; 1HGCS1B77BA049802

1HGCS1B77BA004746 | 1HGCS1B77BA064445; 1HGCS1B77BA080774; 1HGCS1B77BA067474 | 1HGCS1B77BA022048 | 1HGCS1B77BA058287 | 1HGCS1B77BA002172; 1HGCS1B77BA012572

1HGCS1B77BA016380 | 1HGCS1B77BA066339 | 1HGCS1B77BA076420 | 1HGCS1B77BA028285; 1HGCS1B77BA023815; 1HGCS1B77BA044020; 1HGCS1B77BA027931 | 1HGCS1B77BA077020 | 1HGCS1B77BA034281 | 1HGCS1B77BA042798 | 1HGCS1B77BA070407 | 1HGCS1B77BA086364; 1HGCS1B77BA033440 | 1HGCS1B77BA083285 | 1HGCS1B77BA063666 | 1HGCS1B77BA021868 | 1HGCS1B77BA054224 | 1HGCS1B77BA076644 | 1HGCS1B77BA004729 | 1HGCS1B77BA019098

1HGCS1B77BA099681 | 1HGCS1B77BA001569; 1HGCS1B77BA080564 | 1HGCS1B77BA054563 | 1HGCS1B77BA050500 | 1HGCS1B77BA054868; 1HGCS1B77BA017979 | 1HGCS1B77BA013639; 1HGCS1B77BA087059; 1HGCS1B77BA051128 | 1HGCS1B77BA082914

1HGCS1B77BA063800 | 1HGCS1B77BA015777 | 1HGCS1B77BA049296 | 1HGCS1B77BA075994; 1HGCS1B77BA071296

1HGCS1B77BA025483 | 1HGCS1B77BA059357

1HGCS1B77BA054515 | 1HGCS1B77BA027637 | 1HGCS1B77BA022406; 1HGCS1B77BA086896 | 1HGCS1B77BA011468 | 1HGCS1B77BA004097 | 1HGCS1B77BA076773 | 1HGCS1B77BA001989 | 1HGCS1B77BA075851

1HGCS1B77BA028187 | 1HGCS1B77BA072979 | 1HGCS1B77BA032708; 1HGCS1B77BA001068 | 1HGCS1B77BA095274; 1HGCS1B77BA030487

1HGCS1B77BA050206; 1HGCS1B77BA016153 | 1HGCS1B77BA041957

1HGCS1B77BA094870 | 1HGCS1B77BA020865; 1HGCS1B77BA027251 | 1HGCS1B77BA062100; 1HGCS1B77BA027315 | 1HGCS1B77BA054451; 1HGCS1B77BA029923 | 1HGCS1B77BA055390 | 1HGCS1B77BA016296 | 1HGCS1B77BA095033; 1HGCS1B77BA085585 | 1HGCS1B77BA012751; 1HGCS1B77BA044440 | 1HGCS1B77BA043398 | 1HGCS1B77BA070777 | 1HGCS1B77BA091791 | 1HGCS1B77BA020798 | 1HGCS1B77BA041036 | 1HGCS1B77BA061738

1HGCS1B77BA091032 | 1HGCS1B77BA062033 | 1HGCS1B77BA047709 | 1HGCS1B77BA068544 | 1HGCS1B77BA004357 | 1HGCS1B77BA009123; 1HGCS1B77BA023880 | 1HGCS1B77BA052067 | 1HGCS1B77BA009428; 1HGCS1B77BA092178;

1HGCS1B77BA080919

| 1HGCS1B77BA005458; 1HGCS1B77BA094576; 1HGCS1B77BA038816; 1HGCS1B77BA013981 | 1HGCS1B77BA014306 | 1HGCS1B77BA084629 | 1HGCS1B77BA013835; 1HGCS1B77BA090317 | 1HGCS1B77BA050545 | 1HGCS1B77BA002351; 1HGCS1B77BA016430 | 1HGCS1B77BA078314 | 1HGCS1B77BA093069 | 1HGCS1B77BA042610 | 1HGCS1B77BA058757 | 1HGCS1B77BA054983; 1HGCS1B77BA063750; 1HGCS1B77BA020767 | 1HGCS1B77BA084968 | 1HGCS1B77BA050920 | 1HGCS1B77BA069287; 1HGCS1B77BA024656; 1HGCS1B77BA047936 | 1HGCS1B77BA036810; 1HGCS1B77BA004553; 1HGCS1B77BA001474;

1HGCS1B77BA087840

; 1HGCS1B77BA002060 | 1HGCS1B77BA020980 | 1HGCS1B77BA010482 | 1HGCS1B77BA079480; 1HGCS1B77BA051551 | 1HGCS1B77BA081584; 1HGCS1B77BA065868 | 1HGCS1B77BA079673; 1HGCS1B77BA057415 | 1HGCS1B77BA045166; 1HGCS1B77BA020249 | 1HGCS1B77BA096408 |

1HGCS1B77BA014807

| 1HGCS1B77BA010367; 1HGCS1B77BA004388; 1HGCS1B77BA092441 | 1HGCS1B77BA017223 | 1HGCS1B77BA037617 | 1HGCS1B77BA054904 | 1HGCS1B77BA020087; 1HGCS1B77BA042526; 1HGCS1B77BA037293; 1HGCS1B77BA045801; 1HGCS1B77BA058614 | 1HGCS1B77BA073601 | 1HGCS1B77BA057382; 1HGCS1B77BA041943 | 1HGCS1B77BA019943; 1HGCS1B77BA046009; 1HGCS1B77BA064686 | 1HGCS1B77BA048519 | 1HGCS1B77BA063960 | 1HGCS1B77BA031137 | 1HGCS1B77BA073226; 1HGCS1B77BA086641 | 1HGCS1B77BA003063; 1HGCS1B77BA086509 | 1HGCS1B77BA068351; 1HGCS1B77BA047161 | 1HGCS1B77BA042879; 1HGCS1B77BA033065; 1HGCS1B77BA098157; 1HGCS1B77BA060153 | 1HGCS1B77BA008330

1HGCS1B77BA078510; 1HGCS1B77BA073324 | 1HGCS1B77BA089376; 1HGCS1B77BA096182; 1HGCS1B77BA019781

1HGCS1B77BA050383

1HGCS1B77BA054210 | 1HGCS1B77BA044261 | 1HGCS1B77BA033356; 1HGCS1B77BA020297 | 1HGCS1B77BA043756 | 1HGCS1B77BA046270; 1HGCS1B77BA059228 | 1HGCS1B77BA050142; 1HGCS1B77BA033292; 1HGCS1B77BA047581 | 1HGCS1B77BA020204 | 1HGCS1B77BA090267 | 1HGCS1B77BA008084; 1HGCS1B77BA046415 | 1HGCS1B77BA086378 | 1HGCS1B77BA039755 | 1HGCS1B77BA019568 | 1HGCS1B77BA088504 | 1HGCS1B77BA089975 | 1HGCS1B77BA034054 | 1HGCS1B77BA098062 | 1HGCS1B77BA028464 | 1HGCS1B77BA063036 | 1HGCS1B77BA009185 | 1HGCS1B77BA092858 | 1HGCS1B77BA084193 | 1HGCS1B77BA067443; 1HGCS1B77BA010675 | 1HGCS1B77BA019828; 1HGCS1B77BA033471 | 1HGCS1B77BA082699 | 1HGCS1B77BA080662; 1HGCS1B77BA092035 | 1HGCS1B77BA056748 | 1HGCS1B77BA016184 | 1HGCS1B77BA014046 | 1HGCS1B77BA072416 | 1HGCS1B77BA071590; 1HGCS1B77BA015763 | 1HGCS1B77BA084761 | 1HGCS1B77BA018128; 1HGCS1B77BA053882 | 1HGCS1B77BA060413; 1HGCS1B77BA055549 | 1HGCS1B77BA068446; 1HGCS1B77BA063263 | 1HGCS1B77BA011082 | 1HGCS1B77BA061500 | 1HGCS1B77BA019456; 1HGCS1B77BA014810 | 1HGCS1B77BA019702

1HGCS1B77BA055096 | 1HGCS1B77BA065529 | 1HGCS1B77BA023524 | 1HGCS1B77BA036158; 1HGCS1B77BA027847 | 1HGCS1B77BA083402 | 1HGCS1B77BA015360 | 1HGCS1B77BA088941 | 1HGCS1B77BA038752; 1HGCS1B77BA083920 | 1HGCS1B77BA086610 | 1HGCS1B77BA016413 | 1HGCS1B77BA095338; 1HGCS1B77BA030649; 1HGCS1B77BA078605; 1HGCS1B77BA092746 | 1HGCS1B77BA028450 | 1HGCS1B77BA063103; 1HGCS1B77BA066602; 1HGCS1B77BA080354 | 1HGCS1B77BA012300 | 1HGCS1B77BA032756 | 1HGCS1B77BA034037 | 1HGCS1B77BA009333 | 1HGCS1B77BA061724 | 1HGCS1B77BA058922; 1HGCS1B77BA049010 | 1HGCS1B77BA001443 | 1HGCS1B77BA071749 | 1HGCS1B77BA003659 | 1HGCS1B77BA026858 | 1HGCS1B77BA077650 |

1HGCS1B77BA002463

| 1HGCS1B77BA095923 | 1HGCS1B77BA040100 | 1HGCS1B77BA046687 | 1HGCS1B77BA086056 | 1HGCS1B77BA056541; 1HGCS1B77BA054241 | 1HGCS1B77BA040274; 1HGCS1B77BA064526; 1HGCS1B77BA033034 | 1HGCS1B77BA006559 | 1HGCS1B77BA043059; 1HGCS1B77BA018520 | 1HGCS1B77BA047791 | 1HGCS1B77BA094707 | 1HGCS1B77BA055700 | 1HGCS1B77BA057429 | 1HGCS1B77BA072948; 1HGCS1B77BA044101; 1HGCS1B77BA094366 | 1HGCS1B77BA049251 | 1HGCS1B77BA019179 | 1HGCS1B77BA055423 | 1HGCS1B77BA058743; 1HGCS1B77BA021515 | 1HGCS1B77BA021546 | 1HGCS1B77BA037584 | 1HGCS1B77BA063375; 1HGCS1B77BA040436 | 1HGCS1B77BA029338; 1HGCS1B77BA047354 | 1HGCS1B77BA019912; 1HGCS1B77BA034698 | 1HGCS1B77BA047922 | 1HGCS1B77BA040808 | 1HGCS1B77BA019053

1HGCS1B77BA026813 | 1HGCS1B77BA027136 | 1HGCS1B77BA021952

1HGCS1B77BA096053; 1HGCS1B77BA024639

1HGCS1B77BA039996 | 1HGCS1B77BA069600 | 1HGCS1B77BA074621 | 1HGCS1B77BA055597 | 1HGCS1B77BA055132 | 1HGCS1B77BA058144 | 1HGCS1B77BA092181; 1HGCS1B77BA045278; 1HGCS1B77BA033776

1HGCS1B77BA047323 | 1HGCS1B77BA096831 | 1HGCS1B77BA078457 | 1HGCS1B77BA025337 | 1HGCS1B77BA046236 | 1HGCS1B77BA059052 | 1HGCS1B77BA009347 | 1HGCS1B77BA016444; 1HGCS1B77BA076935 | 1HGCS1B77BA043448

1HGCS1B77BA035530; 1HGCS1B77BA088521

1HGCS1B77BA084954 | 1HGCS1B77BA013611 | 1HGCS1B77BA095081 | 1HGCS1B77BA098479

1HGCS1B77BA090043 | 1HGCS1B77BA038833

1HGCS1B77BA044700 | 1HGCS1B77BA029713 | 1HGCS1B77BA031140; 1HGCS1B77BA027170 | 1HGCS1B77BA000468 | 1HGCS1B77BA023782 | 1HGCS1B77BA051890 | 1HGCS1B77BA055180;

1HGCS1B77BA008876

; 1HGCS1B77BA057043 | 1HGCS1B77BA045491 | 1HGCS1B77BA088017 | 1HGCS1B77BA000129 | 1HGCS1B77BA003628 | 1HGCS1B77BA033468; 1HGCS1B77BA029307; 1HGCS1B77BA064316 | 1HGCS1B77BA054000 | 1HGCS1B77BA063845 | 1HGCS1B77BA030070; 1HGCS1B77BA007632 | 1HGCS1B77BA086803 | 1HGCS1B77BA046799; 1HGCS1B77BA037231 | 1HGCS1B77BA027640 | 1HGCS1B77BA029792 | 1HGCS1B77BA035771 | 1HGCS1B77BA019814

1HGCS1B77BA043031; 1HGCS1B77BA042073; 1HGCS1B77BA038220 | 1HGCS1B77BA079348

1HGCS1B77BA069791 | 1HGCS1B77BA068639 | 1HGCS1B77BA084209 | 1HGCS1B77BA086316 | 1HGCS1B77BA059066

1HGCS1B77BA006870

1HGCS1B77BA049301; 1HGCS1B77BA054661 | 1HGCS1B77BA057530 | 1HGCS1B77BA059777; 1HGCS1B77BA039528 | 1HGCS1B77BA003189 | 1HGCS1B77BA034135; 1HGCS1B77BA004455

1HGCS1B77BA032899 | 1HGCS1B77BA051081 | 1HGCS1B77BA076529

1HGCS1B77BA011759 | 1HGCS1B77BA076675 | 1HGCS1B77BA055003

1HGCS1B77BA024768 | 1HGCS1B77BA094190 | 1HGCS1B77BA070584; 1HGCS1B77BA053509 | 1HGCS1B77BA052795 | 1HGCS1B77BA044650 | 1HGCS1B77BA023877 | 1HGCS1B77BA034670 | 1HGCS1B77BA008005 | 1HGCS1B77BA019666 | 1HGCS1B77BA094349

1HGCS1B77BA032479 | 1HGCS1B77BA011681; 1HGCS1B77BA068477; 1HGCS1B77BA060590 | 1HGCS1B77BA078507; 1HGCS1B77BA029548; 1HGCS1B77BA082461 |

1HGCS1B77BA004066

| 1HGCS1B77BA062064; 1HGCS1B77BA036905 | 1HGCS1B77BA063280; 1HGCS1B77BA088695 | 1HGCS1B77BA010028; 1HGCS1B77BA078720 | 1HGCS1B77BA046978 | 1HGCS1B77BA068706; 1HGCS1B77BA090639; 1HGCS1B77BA008456 | 1HGCS1B77BA071105 | 1HGCS1B77BA066583 | 1HGCS1B77BA035205; 1HGCS1B77BA054434 | 1HGCS1B77BA088955 | 1HGCS1B77BA019389 | 1HGCS1B77BA099163

1HGCS1B77BA067698 | 1HGCS1B77BA001832; 1HGCS1B77BA082590

1HGCS1B77BA075543 | 1HGCS1B77BA002088 | 1HGCS1B77BA087448 | 1HGCS1B77BA079334; 1HGCS1B77BA031896; 1HGCS1B77BA076952 | 1HGCS1B77BA029808; 1HGCS1B77BA027038 | 1HGCS1B77BA059374 | 1HGCS1B77BA041683 | 1HGCS1B77BA017450 | 1HGCS1B77BA007081 | 1HGCS1B77BA010059 | 1HGCS1B77BA045880; 1HGCS1B77BA012099 | 1HGCS1B77BA047998 | 1HGCS1B77BA003502 | 1HGCS1B77BA002625 | 1HGCS1B77BA049217; 1HGCS1B77BA058483 | 1HGCS1B77BA053641; 1HGCS1B77BA076904 | 1HGCS1B77BA033633 | 1HGCS1B77BA087191; 1HGCS1B77BA038170 | 1HGCS1B77BA011342 | 1HGCS1B77BA087465 | 1HGCS1B77BA095002

1HGCS1B77BA062890 | 1HGCS1B77BA053798 | 1HGCS1B77BA016136; 1HGCS1B77BA093055; 1HGCS1B77BA011132

1HGCS1B77BA097560 | 1HGCS1B77BA074604 | 1HGCS1B77BA062145

1HGCS1B77BA097137 | 1HGCS1B77BA077261 | 1HGCS1B77BA060704; 1HGCS1B77BA086171 | 1HGCS1B77BA029372; 1HGCS1B77BA042994 | 1HGCS1B77BA048634 | 1HGCS1B77BA054854 | 1HGCS1B77BA063912; 1HGCS1B77BA085649 | 1HGCS1B77BA065952 | 1HGCS1B77BA083156 | 1HGCS1B77BA089460 | 1HGCS1B77BA002043 | 1HGCS1B77BA054790 | 1HGCS1B77BA015889 |

1HGCS1B77BA0064781HGCS1B77BA068057; 1HGCS1B77BA073923; 1HGCS1B77BA079687 | 1HGCS1B77BA067510; 1HGCS1B77BA068592 | 1HGCS1B77BA018503 | 1HGCS1B77BA015925; 1HGCS1B77BA076336; 1HGCS1B77BA097638 | 1HGCS1B77BA069984 |

1HGCS1B77BA0574011HGCS1B77BA045975

| 1HGCS1B77BA018016 | 1HGCS1B77BA073548 | 1HGCS1B77BA082170 | 1HGCS1B77BA024530 | 1HGCS1B77BA040839 | 1HGCS1B77BA044695

1HGCS1B77BA093668; 1HGCS1B77BA053803 | 1HGCS1B77BA066132 | 1HGCS1B77BA052926 | 1HGCS1B77BA007534; 1HGCS1B77BA095128 | 1HGCS1B77BA022759 | 1HGCS1B77BA064641; 1HGCS1B77BA036371

1HGCS1B77BA098000 | 1HGCS1B77BA016931; 1HGCS1B77BA058449 | 1HGCS1B77BA090155 | 1HGCS1B77BA098210 | 1HGCS1B77BA040629; 1HGCS1B77BA083223 | 1HGCS1B77BA049878 | 1HGCS1B77BA037813; 1HGCS1B77BA083836 | 1HGCS1B77BA083254; 1HGCS1B77BA016718; 1HGCS1B77BA043529 | 1HGCS1B77BA082122 | 1HGCS1B77BA081651; 1HGCS1B77BA079253

1HGCS1B77BA059021; 1HGCS1B77BA088079 | 1HGCS1B77BA049704; 1HGCS1B77BA077213; 1HGCS1B77BA060878; 1HGCS1B77BA011874

1HGCS1B77BA008215; 1HGCS1B77BA052117 | 1HGCS1B77BA055535 | 1HGCS1B77BA081312; 1HGCS1B77BA070181 | 1HGCS1B77BA001670; 1HGCS1B77BA068494 | 1HGCS1B77BA092522

1HGCS1B77BA010000 | 1HGCS1B77BA061805

1HGCS1B77BA072366 | 1HGCS1B77BA095548

1HGCS1B77BA077891 | 1HGCS1B77BA029324; 1HGCS1B77BA076207; 1HGCS1B77BA042512 | 1HGCS1B77BA052571; 1HGCS1B77BA074991; 1HGCS1B77BA037097 | 1HGCS1B77BA041358; 1HGCS1B77BA022390; 1HGCS1B77BA091080 | 1HGCS1B77BA047578 | 1HGCS1B77BA075557 | 1HGCS1B77BA040761 | 1HGCS1B77BA074294; 1HGCS1B77BA042087 | 1HGCS1B77BA068950 | 1HGCS1B77BA002415; 1HGCS1B77BA046804; 1HGCS1B77BA063506;

1HGCS1B77BA050612

| 1HGCS1B77BA047158;

1HGCS1B77BA024835

| 1HGCS1B77BA068088; 1HGCS1B77BA038735 | 1HGCS1B77BA092407; 1HGCS1B77BA090785 | 1HGCS1B77BA078121; 1HGCS1B77BA024396 | 1HGCS1B77BA058502 | 1HGCS1B77BA079561 | 1HGCS1B77BA004665 | 1HGCS1B77BA065613 | 1HGCS1B77BA035107; 1HGCS1B77BA060802 | 1HGCS1B77BA050366 | 1HGCS1B77BA073291; 1HGCS1B77BA010904; 1HGCS1B77BA041831; 1HGCS1B77BA019375 | 1HGCS1B77BA066700 | 1HGCS1B77BA043532; 1HGCS1B77BA010014; 1HGCS1B77BA094030

1HGCS1B77BA044955 | 1HGCS1B77BA077972 | 1HGCS1B77BA047371 | 1HGCS1B77BA050237 | 1HGCS1B77BA061495 | 1HGCS1B77BA005413;

1HGCS1B77BA053591

; 1HGCS1B77BA098899

1HGCS1B77BA099504

1HGCS1B77BA017027 | 1HGCS1B77BA072304

1HGCS1B77BA053686 | 1HGCS1B77BA022051 | 1HGCS1B77BA045359 | 1HGCS1B77BA071203 | 1HGCS1B77BA038329; 1HGCS1B77BA072724 | 1HGCS1B77BA069239 | 1HGCS1B77BA065059 | 1HGCS1B77BA058788 | 1HGCS1B77BA061240 | 1HGCS1B77BA061853; 1HGCS1B77BA001488 | 1HGCS1B77BA044325; 1HGCS1B77BA050125 | 1HGCS1B77BA044812; 1HGCS1B77BA032305 | 1HGCS1B77BA063991; 1HGCS1B77BA035219 | 1HGCS1B77BA007811; 1HGCS1B77BA018727 | 1HGCS1B77BA026648 | 1HGCS1B77BA061089

1HGCS1B77BA019571 | 1HGCS1B77BA040579

1HGCS1B77BA022177

1HGCS1B77BA019876 | 1HGCS1B77BA009798 | 1HGCS1B77BA075896 | 1HGCS1B77BA022163 | 1HGCS1B77BA048276 | 1HGCS1B77BA057947 | 1HGCS1B77BA029341; 1HGCS1B77BA076059 | 1HGCS1B77BA015388 | 1HGCS1B77BA032255; 1HGCS1B77BA039108 | 1HGCS1B77BA015830; 1HGCS1B77BA061397; 1HGCS1B77BA004231; 1HGCS1B77BA035866; 1HGCS1B77BA090365; 1HGCS1B77BA071752 | 1HGCS1B77BA006321 | 1HGCS1B77BA012927; 1HGCS1B77BA064140 | 1HGCS1B77BA092147 | 1HGCS1B77BA072884 | 1HGCS1B77BA050819

1HGCS1B77BA040484; 1HGCS1B77BA068933; 1HGCS1B77BA096067; 1HGCS1B77BA037522; 1HGCS1B77BA005721; 1HGCS1B77BA028125

1HGCS1B77BA064932 | 1HGCS1B77BA031400; 1HGCS1B77BA024107 | 1HGCS1B77BA088339 | 1HGCS1B77BA010983 | 1HGCS1B77BA092312; 1HGCS1B77BA088468; 1HGCS1B77BA093511 | 1HGCS1B77BA065725 | 1HGCS1B77BA057981 | 1HGCS1B77BA073789 | 1HGCS1B77BA040744 | 1HGCS1B77BA020090 | 1HGCS1B77BA076496 | 1HGCS1B77BA084078 | 1HGCS1B77BA017772; 1HGCS1B77BA039237 | 1HGCS1B77BA079608 | 1HGCS1B77BA013785 | 1HGCS1B77BA070519; 1HGCS1B77BA015195 | 1HGCS1B77BA009459; 1HGCS1B77BA008635 | 1HGCS1B77BA067491 | 1HGCS1B77BA055230; 1HGCS1B77BA002205 | 1HGCS1B77BA025385 | 1HGCS1B77BA049816 | 1HGCS1B77BA035009 | 1HGCS1B77BA077731 | 1HGCS1B77BA034975 | 1HGCS1B77BA003483 | 1HGCS1B77BA072268 | 1HGCS1B77BA001233 | 1HGCS1B77BA041585 | 1HGCS1B77BA046267 | 1HGCS1B77BA039805

1HGCS1B77BA014743; 1HGCS1B77BA097042; 1HGCS1B77BA059696 | 1HGCS1B77BA057785; 1HGCS1B77BA061898; 1HGCS1B77BA018906; 1HGCS1B77BA089135; 1HGCS1B77BA080676 | 1HGCS1B77BA002480; 1HGCS1B77BA039397 | 1HGCS1B77BA011048;

1HGCS1B77BA029033

| 1HGCS1B77BA011373 | 1HGCS1B77BA046138

1HGCS1B77BA005380 | 1HGCS1B77BA065319 | 1HGCS1B77BA056426 | 1HGCS1B77BA005623 |

1HGCS1B77BA029937

; 1HGCS1B77BA072142 | 1HGCS1B77BA018968 | 1HGCS1B77BA028562; 1HGCS1B77BA004763; 1HGCS1B77BA099759 | 1HGCS1B77BA009168 | 1HGCS1B77BA036628; 1HGCS1B77BA037312; 1HGCS1B77BA031199 |

1HGCS1B77BA029873

| 1HGCS1B77BA012426

1HGCS1B77BA015455 | 1HGCS1B77BA091404; 1HGCS1B77BA064638 | 1HGCS1B77BA073646 | 1HGCS1B77BA049783

1HGCS1B77BA048763 | 1HGCS1B77BA088454; 1HGCS1B77BA029887 | 1HGCS1B77BA008988 | 1HGCS1B77BA001460 | 1HGCS1B77BA091760 | 1HGCS1B77BA096604; 1HGCS1B77BA050979 | 1HGCS1B77BA074652 | 1HGCS1B77BA017982; 1HGCS1B77BA019795 | 1HGCS1B77BA000776; 1HGCS1B77BA038444; 1HGCS1B77BA079835 | 1HGCS1B77BA031218; 1HGCS1B77BA075476 | 1HGCS1B77BA080743 | 1HGCS1B77BA033700 | 1HGCS1B77BA071511 | 1HGCS1B77BA095839 | 1HGCS1B77BA026083; 1HGCS1B77BA030876 | 1HGCS1B77BA052960

1HGCS1B77BA070990 | 1HGCS1B77BA030909 | 1HGCS1B77BA062159; 1HGCS1B77BA098384 | 1HGCS1B77BA015178; 1HGCS1B77BA000891 | 1HGCS1B77BA099244 | 1HGCS1B77BA062906 | 1HGCS1B77BA026696 | 1HGCS1B77BA034751; 1HGCS1B77BA073310

1HGCS1B77BA029775 | 1HGCS1B77BA051016; 1HGCS1B77BA003757; 1HGCS1B77BA000017 | 1HGCS1B77BA069712 | 1HGCS1B77BA002821 | 1HGCS1B77BA068768 | 1HGCS1B77BA046625 | 1HGCS1B77BA031350; 1HGCS1B77BA083576 | 1HGCS1B77BA094139 | 1HGCS1B77BA046432 | 1HGCS1B77BA054871; 1HGCS1B77BA048648 | 1HGCS1B77BA076174 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCS1B77BA0.
1HGCS1B77BA074800 | 1HGCS1B77BA060797 | 1HGCS1B77BA061108 | 1HGCS1B77BA007615 | 1HGCS1B77BA069905 | 1HGCS1B77BA008618; 1HGCS1B77BA062971 | 1HGCS1B77BA025788 | 1HGCS1B77BA021532; 1HGCS1B77BA010191; 1HGCS1B77BA046933 | 1HGCS1B77BA016587; 1HGCS1B77BA066275 | 1HGCS1B77BA071301; 1HGCS1B77BA036807 | 1HGCS1B77BA034944; 1HGCS1B77BA025211

1HGCS1B77BA082394; 1HGCS1B77BA024348 | 1HGCS1B77BA044549 | 1HGCS1B77BA099700

1HGCS1B77BA016427 | 1HGCS1B77BA067295 |

1HGCS1B77BA054840

; 1HGCS1B77BA035463 | 1HGCS1B77BA060430 | 1HGCS1B77BA072156 | 1HGCS1B77BA046205 | 1HGCS1B77BA015505; 1HGCS1B77BA042901 | 1HGCS1B77BA065949; 1HGCS1B77BA025628; 1HGCS1B77BA010546 | 1HGCS1B77BA087577; 1HGCS1B77BA002785 | 1HGCS1B77BA088261 | 1HGCS1B77BA013222 | 1HGCS1B77BA083688; 1HGCS1B77BA051503;

1HGCS1B77BA019439

| 1HGCS1B77BA061268; 1HGCS1B77BA051579 | 1HGCS1B77BA003743 | 1HGCS1B77BA023409 | 1HGCS1B77BA073615 | 1HGCS1B77BA007324; 1HGCS1B77BA009445 | 1HGCS1B77BA058015 | 1HGCS1B77BA075624 | 1HGCS1B77BA082816 | 1HGCS1B77BA032997; 1HGCS1B77BA001121; 1HGCS1B77BA055745 | 1HGCS1B77BA018873 | 1HGCS1B77BA044471 | 1HGCS1B77BA011485 | 1HGCS1B77BA043174 | 1HGCS1B77BA070942 | 1HGCS1B77BA099602 | 1HGCS1B77BA078328 | 1HGCS1B77BA021269 | 1HGCS1B77BA061271; 1HGCS1B77BA032014; 1HGCS1B77BA061531 | 1HGCS1B77BA090351 | 1HGCS1B77BA086963; 1HGCS1B77BA040789

1HGCS1B77BA064154 | 1HGCS1B77BA028254 |

1HGCS1B77BA003970

; 1HGCS1B77BA002298 | 1HGCS1B77BA094853 | 1HGCS1B77BA087918 | 1HGCS1B77BA081746 | 1HGCS1B77BA030859 |

1HGCS1B77BA046849

| 1HGCS1B77BA043238 | 1HGCS1B77BA090964

1HGCS1B77BA062226

1HGCS1B77BA054594 | 1HGCS1B77BA020722 | 1HGCS1B77BA009042; 1HGCS1B77BA030196 | 1HGCS1B77BA005010; 1HGCS1B77BA029582 | 1HGCS1B77BA068138 | 1HGCS1B77BA024642 | 1HGCS1B77BA009669 | 1HGCS1B77BA020543 | 1HGCS1B77BA075428 | 1HGCS1B77BA086798; 1HGCS1B77BA080855 | 1HGCS1B77BA006836 | 1HGCS1B77BA081830 | 1HGCS1B77BA007968 | 1HGCS1B77BA078233; 1HGCS1B77BA034393; 1HGCS1B77BA054787; 1HGCS1B77BA055194 | 1HGCS1B77BA049024; 1HGCS1B77BA022485 | 1HGCS1B77BA065501 | 1HGCS1B77BA069094

1HGCS1B77BA094531 | 1HGCS1B77BA079768; 1HGCS1B77BA095257 | 1HGCS1B77BA001796; 1HGCS1B77BA037164; 1HGCS1B77BA096781; 1HGCS1B77BA031042 | 1HGCS1B77BA005279 | 1HGCS1B77BA053347 | 1HGCS1B77BA023295 | 1HGCS1B77BA023863 | 1HGCS1B77BA071458 | 1HGCS1B77BA085151; 1HGCS1B77BA053848 | 1HGCS1B77BA037083

1HGCS1B77BA032501 | 1HGCS1B77BA034409; 1HGCS1B77BA045717 | 1HGCS1B77BA084520; 1HGCS1B77BA015410

1HGCS1B77BA078572 | 1HGCS1B77BA043966 | 1HGCS1B77BA045295 | 1HGCS1B77BA049931 | 1HGCS1B77BA052568; 1HGCS1B77BA019957

1HGCS1B77BA074084 |

1HGCS1B77BA0679301HGCS1B77BA018436 | 1HGCS1B77BA007243 | 1HGCS1B77BA046916 | 1HGCS1B77BA068818 | 1HGCS1B77BA024432 | 1HGCS1B77BA002267; 1HGCS1B77BA075266 | 1HGCS1B77BA000504; 1HGCS1B77BA077437 | 1HGCS1B77BA054577 | 1HGCS1B77BA027234 | 1HGCS1B77BA045202; 1HGCS1B77BA082606; 1HGCS1B77BA016055

1HGCS1B77BA047094; 1HGCS1B77BA089605 | 1HGCS1B77BA023961; 1HGCS1B77BA000812; 1HGCS1B77BA062436 | 1HGCS1B77BA053221 | 1HGCS1B77BA071475

1HGCS1B77BA020302 |

1HGCS1B77BA024155

| 1HGCS1B77BA093279 | 1HGCS1B77BA098093 | 1HGCS1B77BA091094 | 1HGCS1B77BA024883 | 1HGCS1B77BA060556 | 1HGCS1B77BA092780; 1HGCS1B77BA010563; 1HGCS1B77BA038539 | 1HGCS1B77BA082508; 1HGCS1B77BA098336

1HGCS1B77BA099003 | 1HGCS1B77BA027153 | 1HGCS1B77BA069466; 1HGCS1B77BA088163; 1HGCS1B77BA075171 | 1HGCS1B77BA012457 | 1HGCS1B77BA085361 | 1HGCS1B77BA039030 | 1HGCS1B77BA057687

1HGCS1B77BA014192 | 1HGCS1B77BA097218 | 1HGCS1B77BA092973 | 1HGCS1B77BA073081 | 1HGCS1B77BA074411; 1HGCS1B77BA060279 | 1HGCS1B77BA097266; 1HGCS1B77BA043322 | 1HGCS1B77BA012703; 1HGCS1B77BA058676 | 1HGCS1B77BA032210 | 1HGCS1B77BA053879 | 1HGCS1B77BA022180; 1HGCS1B77BA069807 | 1HGCS1B77BA047550; 1HGCS1B77BA012085 | 1HGCS1B77BA098420 | 1HGCS1B77BA009610 | 1HGCS1B77BA079057 | 1HGCS1B77BA083772 | 1HGCS1B77BA049797; 1HGCS1B77BA059732; 1HGCS1B77BA037956 | 1HGCS1B77BA063182; 1HGCS1B77BA005430

1HGCS1B77BA056460

1HGCS1B77BA094013 | 1HGCS1B77BA049346; 1HGCS1B77BA084212; 1HGCS1B77BA040503 | 1HGCS1B77BA098496 | 1HGCS1B77BA091029; 1HGCS1B77BA024527 | 1HGCS1B77BA071783 | 1HGCS1B77BA042316 | 1HGCS1B77BA041439; 1HGCS1B77BA047077

1HGCS1B77BA031414; 1HGCS1B77BA001166 | 1HGCS1B77BA017688 | 1HGCS1B77BA094111 | 1HGCS1B77BA026567 | 1HGCS1B77BA068463 | 1HGCS1B77BA005136 | 1HGCS1B77BA013902 | 1HGCS1B77BA003774

1HGCS1B77BA026049; 1HGCS1B77BA098434 | 1HGCS1B77BA038203

1HGCS1B77BA055762; 1HGCS1B77BA056684; 1HGCS1B77BA069628 | 1HGCS1B77BA028965; 1HGCS1B77BA008585 | 1HGCS1B77BA081763

1HGCS1B77BA079298 | 1HGCS1B77BA059844 | 1HGCS1B77BA055356 | 1HGCS1B77BA008795; 1HGCS1B77BA086512 | 1HGCS1B77BA063859 | 1HGCS1B77BA025063 | 1HGCS1B77BA069516 | 1HGCS1B77BA035737 | 1HGCS1B77BA048696 | 1HGCS1B77BA062940 | 1HGCS1B77BA007176 | 1HGCS1B77BA077518 | 1HGCS1B77BA073145 | 1HGCS1B77BA083710 |

1HGCS1B77BA017268

| 1HGCS1B77BA039979 | 1HGCS1B77BA078779 | 1HGCS1B77BA075879 | 1HGCS1B77BA088258; 1HGCS1B77BA090110 | 1HGCS1B77BA073551; 1HGCS1B77BA083884; 1HGCS1B77BA055275 | 1HGCS1B77BA029470 | 1HGCS1B77BA075719 | 1HGCS1B77BA049394; 1HGCS1B77BA044079; 1HGCS1B77BA078474; 1HGCS1B77BA055373 | 1HGCS1B77BA039450; 1HGCS1B77BA061688 | 1HGCS1B77BA062355 | 1HGCS1B77BA083299; 1HGCS1B77BA075039 | 1HGCS1B77BA021689; 1HGCS1B77BA039173 | 1HGCS1B77BA071704; 1HGCS1B77BA007209 | 1HGCS1B77BA080869 | 1HGCS1B77BA004682; 1HGCS1B77BA019778 | 1HGCS1B77BA089877 | 1HGCS1B77BA003645

1HGCS1B77BA004634 | 1HGCS1B77BA033079 | 1HGCS1B77BA091998 | 1HGCS1B77BA071587 | 1HGCS1B77BA074781 | 1HGCS1B77BA024382 | 1HGCS1B77BA019621 | 1HGCS1B77BA042459; 1HGCS1B77BA014712

1HGCS1B77BA074702 | 1HGCS1B77BA071556 | 1HGCS1B77BA027041 | 1HGCS1B77BA000342 | 1HGCS1B77BA016041

1HGCS1B77BA095467 | 1HGCS1B77BA049363; 1HGCS1B77BA052375; 1HGCS1B77BA011986 | 1HGCS1B77BA077177 | 1HGCS1B77BA008702; 1HGCS1B77BA018209 | 1HGCS1B77BA002138; 1HGCS1B77BA060749 | 1HGCS1B77BA052845

1HGCS1B77BA088857; 1HGCS1B77BA086428; 1HGCS1B77BA089734; 1HGCS1B77BA023636; 1HGCS1B77BA041490 | 1HGCS1B77BA083867 | 1HGCS1B77BA029503 | 1HGCS1B77BA090821; 1HGCS1B77BA095050; 1HGCS1B77BA047824 | 1HGCS1B77BA007792 | 1HGCS1B77BA007601; 1HGCS1B77BA022387 | 1HGCS1B77BA064252; 1HGCS1B77BA081083 | 1HGCS1B77BA090432 | 1HGCS1B77BA061304; 1HGCS1B77BA051341

1HGCS1B77BA028738 | 1HGCS1B77BA068205 | 1HGCS1B77BA088843 | 1HGCS1B77BA084825 | 1HGCS1B77BA095131 | 1HGCS1B77BA099664 | 1HGCS1B77BA017531 | 1HGCS1B77BA025743 | 1HGCS1B77BA079012

1HGCS1B77BA027962 | 1HGCS1B77BA091077 | 1HGCS1B77BA017030; 1HGCS1B77BA036645 | 1HGCS1B77BA027413 | 1HGCS1B77BA038265; 1HGCS1B77BA026620 | 1HGCS1B77BA010255

1HGCS1B77BA060573 | 1HGCS1B77BA070844 | 1HGCS1B77BA059424 | 1HGCS1B77BA074215 | 1HGCS1B77BA060752 | 1HGCS1B77BA000745 | 1HGCS1B77BA002589 | 1HGCS1B77BA078670 | 1HGCS1B77BA058371 | 1HGCS1B77BA017089; 1HGCS1B77BA014919 | 1HGCS1B77BA038508; 1HGCS1B77BA002530; 1HGCS1B77BA028996 | 1HGCS1B77BA046639; 1HGCS1B77BA050609 |

1HGCS1B77BA050299

| 1HGCS1B77BA065787; 1HGCS1B77BA029128 | 1HGCS1B77BA080936; 1HGCS1B77BA080340 | 1HGCS1B77BA065093 | 1HGCS1B77BA032921 | 1HGCS1B77BA069175; 1HGCS1B77BA018193; 1HGCS1B77BA033227 | 1HGCS1B77BA080418 | 1HGCS1B77BA005489; 1HGCS1B77BA036144 | 1HGCS1B77BA055227 | 1HGCS1B77BA041067 | 1HGCS1B77BA095212 | 1HGCS1B77BA017691 | 1HGCS1B77BA093539 | 1HGCS1B77BA045698 | 1HGCS1B77BA073792; 1HGCS1B77BA030778; 1HGCS1B77BA045720 | 1HGCS1B77BA077874 | 1HGCS1B77BA071380; 1HGCS1B77BA043840 | 1HGCS1B77BA007517; 1HGCS1B77BA004715

1HGCS1B77BA048973 | 1HGCS1B77BA091287

1HGCS1B77BA046494 | 1HGCS1B77BA073890 | 1HGCS1B77BA009316 | 1HGCS1B77BA097526; 1HGCS1B77BA034667; 1HGCS1B77BA043515 | 1HGCS1B77BA037908 | 1HGCS1B77BA093041; 1HGCS1B77BA014130

1HGCS1B77BA049430 | 1HGCS1B77BA057236 | 1HGCS1B77BA081486; 1HGCS1B77BA065398 | 1HGCS1B77BA076269; 1HGCS1B77BA023037 | 1HGCS1B77BA013852 | 1HGCS1B77BA026777 | 1HGCS1B77BA022230 | 1HGCS1B77BA051968 | 1HGCS1B77BA050027 | 1HGCS1B77BA019215

1HGCS1B77BA052263 | 1HGCS1B77BA066003 | 1HGCS1B77BA060220 | 1HGCS1B77BA018064; 1HGCS1B77BA096523 | 1HGCS1B77BA075932 | 1HGCS1B77BA012605 | 1HGCS1B77BA046172 | 1HGCS1B77BA097011 | 1HGCS1B77BA097350; 1HGCS1B77BA088793; 1HGCS1B77BA039934 | 1HGCS1B77BA067183

1HGCS1B77BA001619 | 1HGCS1B77BA075641; 1HGCS1B77BA033437; 1HGCS1B77BA098918; 1HGCS1B77BA071086 | 1HGCS1B77BA061755 | 1HGCS1B77BA091922; 1HGCS1B77BA069435; 1HGCS1B77BA041456 | 1HGCS1B77BA097381 | 1HGCS1B77BA009963 | 1HGCS1B77BA073016 | 1HGCS1B77BA007291; 1HGCS1B77BA051405; 1HGCS1B77BA051310 |

1HGCS1B77BA010899

| 1HGCS1B77BA058564 | 1HGCS1B77BA013009; 1HGCS1B77BA015861 | 1HGCS1B77BA002334 | 1HGCS1B77BA035527 | 1HGCS1B77BA088924; 1HGCS1B77BA018534; 1HGCS1B77BA077194 | 1HGCS1B77BA028626 | 1HGCS1B77BA074358; 1HGCS1B77BA057012 | 1HGCS1B77BA013057 | 1HGCS1B77BA094173 | 1HGCS1B77BA029405; 1HGCS1B77BA001099; 1HGCS1B77BA075235 | 1HGCS1B77BA084100; 1HGCS1B77BA097719; 1HGCS1B77BA059195; 1HGCS1B77BA007582 | 1HGCS1B77BA008313 | 1HGCS1B77BA070021; 1HGCS1B77BA081911; 1HGCS1B77BA076739; 1HGCS1B77BA027766 | 1HGCS1B77BA057172 | 1HGCS1B77BA005962 | 1HGCS1B77BA013074 | 1HGCS1B77BA010711 | 1HGCS1B77BA059987 | 1HGCS1B77BA032207

1HGCS1B77BA089748 | 1HGCS1B77BA008442; 1HGCS1B77BA007484 | 1HGCS1B77BA050223 | 1HGCS1B77BA004536 | 1HGCS1B77BA099258; 1HGCS1B77BA007629 | 1HGCS1B77BA024172 | 1HGCS1B77BA051937 | 1HGCS1B77BA018291 | 1HGCS1B77BA081293 | 1HGCS1B77BA022812 | 1HGCS1B77BA061478 | 1HGCS1B77BA037794

1HGCS1B77BA028920 | 1HGCS1B77BA014001; 1HGCS1B77BA085666; 1HGCS1B77BA052229 | 1HGCS1B77BA037777; 1HGCS1B77BA074683 | 1HGCS1B77BA045118; 1HGCS1B77BA058354 | 1HGCS1B77BA048097 | 1HGCS1B77BA084890 | 1HGCS1B77BA054966; 1HGCS1B77BA039013 | 1HGCS1B77BA002494

1HGCS1B77BA061139 | 1HGCS1B77BA005086 | 1HGCS1B77BA039920 | 1HGCS1B77BA035902 | 1HGCS1B77BA070682; 1HGCS1B77BA062212; 1HGCS1B77BA057270 | 1HGCS1B77BA094299

1HGCS1B77BA012684; 1HGCS1B77BA007646 | 1HGCS1B77BA026505; 1HGCS1B77BA000440; 1HGCS1B77BA078944 | 1HGCS1B77BA047905 | 1HGCS1B77BA014676 | 1HGCS1B77BA058161 | 1HGCS1B77BA012068; 1HGCS1B77BA017304 | 1HGCS1B77BA087708 | 1HGCS1B77BA076546; 1HGCS1B77BA069399

1HGCS1B77BA019893; 1HGCS1B77BA003614 | 1HGCS1B77BA095047 | 1HGCS1B77BA004990 | 1HGCS1B77BA080984; 1HGCS1B77BA017545 | 1HGCS1B77BA015651 | 1HGCS1B77BA067166 | 1HGCS1B77BA001264; 1HGCS1B77BA095677 | 1HGCS1B77BA090804 | 1HGCS1B77BA090897 | 1HGCS1B77BA070066 | 1HGCS1B77BA023622 | 1HGCS1B77BA076708 | 1HGCS1B77BA022986; 1HGCS1B77BA064011 | 1HGCS1B77BA066387; 1HGCS1B77BA066647 | 1HGCS1B77BA055941; 1HGCS1B77BA072870; 1HGCS1B77BA052246 | 1HGCS1B77BA076594 | 1HGCS1B77BA056345 | 1HGCS1B77BA036578 |

1HGCS1B77BA047029

| 1HGCS1B77BA024981 | 1HGCS1B77BA098675; 1HGCS1B77BA078555 | 1HGCS1B77BA013513; 1HGCS1B77BA061562; 1HGCS1B77BA018551; 1HGCS1B77BA015293 | 1HGCS1B77BA018419; 1HGCS1B77BA027007; 1HGCS1B77BA036869 | 1HGCS1B77BA050139; 1HGCS1B77BA005041

1HGCS1B77BA021286 | 1HGCS1B77BA090866 | 1HGCS1B77BA054109; 1HGCS1B77BA079947; 1HGCS1B77BA009252 | 1HGCS1B77BA029940; 1HGCS1B77BA025273 | 1HGCS1B77BA090950 | 1HGCS1B77BA080693 | 1HGCS1B77BA056491 | 1HGCS1B77BA051131 | 1HGCS1B77BA030795 | 1HGCS1B77BA028870 | 1HGCS1B77BA042199 | 1HGCS1B77BA008229; 1HGCS1B77BA001006; 1HGCS1B77BA096022 | 1HGCS1B77BA022132 | 1HGCS1B77BA027217 |

1HGCS1B77BA007565

; 1HGCS1B77BA058130 | 1HGCS1B77BA096960 |

1HGCS1B77BA015097

| 1HGCS1B77BA051064; 1HGCS1B77BA086333 | 1HGCS1B77BA062453 | 1HGCS1B77BA086073 | 1HGCS1B77BA022552; 1HGCS1B77BA013768; 1HGCS1B77BA022745; 1HGCS1B77BA078037 | 1HGCS1B77BA098627; 1HGCS1B77BA065496 | 1HGCS1B77BA052893 | 1HGCS1B77BA090009 | 1HGCS1B77BA014029 | 1HGCS1B77BA012037 | 1HGCS1B77BA067247; 1HGCS1B77BA048357

1HGCS1B77BA040355 | 1HGCS1B77BA037343 | 1HGCS1B77BA007405 | 1HGCS1B77BA036919; 1HGCS1B77BA031154 | 1HGCS1B77BA041277; 1HGCS1B77BA094092; 1HGCS1B77BA038153 | 1HGCS1B77BA016475 | 1HGCS1B77BA001152 | 1HGCS1B77BA027850 | 1HGCS1B77BA006481; 1HGCS1B77BA032966 | 1HGCS1B77BA089894 | 1HGCS1B77BA038010 | 1HGCS1B77BA025306 | 1HGCS1B77BA011910 | 1HGCS1B77BA057544 | 1HGCS1B77BA009929 | 1HGCS1B77BA065305 | 1HGCS1B77BA029100; 1HGCS1B77BA097171

1HGCS1B77BA023006; 1HGCS1B77BA067927 | 1HGCS1B77BA028724; 1HGCS1B77BA039285 | 1HGCS1B77BA081150; 1HGCS1B77BA032482 | 1HGCS1B77BA070469 | 1HGCS1B77BA068401; 1HGCS1B77BA031073; 1HGCS1B77BA005993 | 1HGCS1B77BA099132 | 1HGCS1B77BA046592 | 1HGCS1B77BA063540; 1HGCS1B77BA046284; 1HGCS1B77BA070987; 1HGCS1B77BA070472 | 1HGCS1B77BA072707 | 1HGCS1B77BA082721 | 1HGCS1B77BA089569 |

1HGCS1B77BA080659

| 1HGCS1B77BA028223 | 1HGCS1B77BA055793

1HGCS1B77BA004391 | 1HGCS1B77BA069757 | 1HGCS1B77BA062095 | 1HGCS1B77BA068883 | 1HGCS1B77BA052361

1HGCS1B77BA083433

1HGCS1B77BA041537

| 1HGCS1B77BA029663 | 1HGCS1B77BA043725 | 1HGCS1B77BA070228 | 1HGCS1B77BA037732 | 1HGCS1B77BA088390 | 1HGCS1B77BA070262; 1HGCS1B77BA025709; 1HGCS1B77BA093525; 1HGCS1B77BA096280 | 1HGCS1B77BA059049 | 1HGCS1B77BA085490 | 1HGCS1B77BA000647 | 1HGCS1B77BA023684

1HGCS1B77BA052537 | 1HGCS1B77BA026312 | 1HGCS1B77BA041425 | 1HGCS1B77BA087949; 1HGCS1B77BA076255 | 1HGCS1B77BA032661

1HGCS1B77BA056118 | 1HGCS1B77BA047239; 1HGCS1B77BA005153 | 1HGCS1B77BA028240; 1HGCS1B77BA022034 | 1HGCS1B77BA008151 | 1HGCS1B77BA061237

1HGCS1B77BA074943 | 1HGCS1B77BA051744; 1HGCS1B77BA059004

1HGCS1B77BA031526 | 1HGCS1B77BA015214 | 1HGCS1B77BA039092 | 1HGCS1B77BA088874 | 1HGCS1B77BA060296; 1HGCS1B77BA062954; 1HGCS1B77BA037133 | 1HGCS1B77BA061416; 1HGCS1B77BA084677; 1HGCS1B77BA051839 |

1HGCS1B77BA050271

; 1HGCS1B77BA064977 | 1HGCS1B77BA059925 | 1HGCS1B77BA005928 | 1HGCS1B77BA099423

1HGCS1B77BA060301

; 1HGCS1B77BA089443 | 1HGCS1B77BA025631

1HGCS1B77BA085005; 1HGCS1B77BA054370 | 1HGCS1B77BA039464

1HGCS1B77BA008134 | 1HGCS1B77BA094500 | 1HGCS1B77BA002477; 1HGCS1B77BA052120 | 1HGCS1B77BA041828 | 1HGCS1B77BA041246; 1HGCS1B77BA018842; 1HGCS1B77BA013771

1HGCS1B77BA061612 | 1HGCS1B77BA034071 | 1HGCS1B77BA058421 | 1HGCS1B77BA072321 | 1HGCS1B77BA076854 | 1HGCS1B77BA098417 | 1HGCS1B77BA097199

1HGCS1B77BA028139

1HGCS1B77BA002673 | 1HGCS1B77BA004181; 1HGCS1B77BA017349 | 1HGCS1B77BA077101 | 1HGCS1B77BA064395 | 1HGCS1B77BA088292 | 1HGCS1B77BA044616 | 1HGCS1B77BA068009 | 1HGCS1B77BA079043; 1HGCS1B77BA013236 | 1HGCS1B77BA075445; 1HGCS1B77BA014967 | 1HGCS1B77BA027802 | 1HGCS1B77BA032515; 1HGCS1B77BA084114 | 1HGCS1B77BA057754 | 1HGCS1B77BA084999 | 1HGCS1B77BA071928; 1HGCS1B77BA070746

1HGCS1B77BA092083

1HGCS1B77BA044180; 1HGCS1B77BA054188; 1HGCS1B77BA057902

1HGCS1B77BA073596; 1HGCS1B77BA006769 | 1HGCS1B77BA045605 | 1HGCS1B77BA001720; 1HGCS1B77BA021613 | 1HGCS1B77BA063747 | 1HGCS1B77BA063425

1HGCS1B77BA019537 | 1HGCS1B77BA098742 | 1HGCS1B77BA041442 | 1HGCS1B77BA068785 | 1HGCS1B77BA050173; 1HGCS1B77BA031574; 1HGCS1B77BA061349 | 1HGCS1B77BA094223 | 1HGCS1B77BA068687 | 1HGCS1B77BA085389

1HGCS1B77BA009560 | 1HGCS1B77BA092472 | 1HGCS1B77BA098904

1HGCS1B77BA003919 | 1HGCS1B77BA080824 | 1HGCS1B77BA052330; 1HGCS1B77BA097798; 1HGCS1B77BA086400; 1HGCS1B77BA002866 | 1HGCS1B77BA081181 | 1HGCS1B77BA061593; 1HGCS1B77BA050481 | 1HGCS1B77BA063389 | 1HGCS1B77BA004309 | 1HGCS1B77BA092875 | 1HGCS1B77BA087689 | 1HGCS1B77BA084288 | 1HGCS1B77BA020607 | 1HGCS1B77BA010661

1HGCS1B77BA052182; 1HGCS1B77BA056247 | 1HGCS1B77BA050318; 1HGCS1B77BA057706; 1HGCS1B77BA026732 | 1HGCS1B77BA044485

1HGCS1B77BA019425 | 1HGCS1B77BA056474 | 1HGCS1B77BA020140 | 1HGCS1B77BA060234 | 1HGCS1B77BA043109 | 1HGCS1B77BA074912 | 1HGCS1B77BA099437

1HGCS1B77BA011339; 1HGCS1B77BA029162; 1HGCS1B77BA012118 | 1HGCS1B77BA024186 |

1HGCS1B77BA013124

; 1HGCS1B77BA037763; 1HGCS1B77BA070665 | 1HGCS1B77BA027282 | 1HGCS1B77BA009476; 1HGCS1B77BA074103; 1HGCS1B77BA025760 | 1HGCS1B77BA017660 | 1HGCS1B77BA091256 | 1HGCS1B77BA028433 | 1HGCS1B77BA018467; 1HGCS1B77BA051758 | 1HGCS1B77BA015374 | 1HGCS1B77BA016251 | 1HGCS1B77BA035947; 1HGCS1B77BA072349 | 1HGCS1B77BA038914; 1HGCS1B77BA086218 | 1HGCS1B77BA082878 | 1HGCS1B77BA097249 | 1HGCS1B77BA054692 | 1HGCS1B77BA013155 | 1HGCS1B77BA065000 | 1HGCS1B77BA074263; 1HGCS1B77BA089913; 1HGCS1B77BA085778; 1HGCS1B77BA037990 | 1HGCS1B77BA088762 | 1HGCS1B77BA084095 | 1HGCS1B77BA021644 | 1HGCS1B77BA087207; 1HGCS1B77BA064171 | 1HGCS1B77BA024284; 1HGCS1B77BA003340; 1HGCS1B77BA069452

1HGCS1B77BA095646 | 1HGCS1B77BA003080; 1HGCS1B77BA024995; 1HGCS1B77BA026665 | 1HGCS1B77BA098255 | 1HGCS1B77BA074540

1HGCS1B77BA085439 | 1HGCS1B77BA090608 | 1HGCS1B77BA035186; 1HGCS1B77BA073131 | 1HGCS1B77BA094867; 1HGCS1B77BA010417 | 1HGCS1B77BA031994

1HGCS1B77BA086882

1HGCS1B77BA031011; 1HGCS1B77BA068799; 1HGCS1B77BA045250 | 1HGCS1B77BA040324 | 1HGCS1B77BA000549 | 1HGCS1B77BA091936 | 1HGCS1B77BA013642 | 1HGCS1B77BA023202; 1HGCS1B77BA031591; 1HGCS1B77BA080953; 1HGCS1B77BA022373 | 1HGCS1B77BA016461 | 1HGCS1B77BA025256; 1HGCS1B77BA028271 | 1HGCS1B77BA071878 | 1HGCS1B77BA056510; 1HGCS1B77BA000597 | 1HGCS1B77BA052506; 1HGCS1B77BA028934 | 1HGCS1B77BA021577; 1HGCS1B77BA029971; 1HGCS1B77BA091855

1HGCS1B77BA079110 | 1HGCS1B77BA071234; 1HGCS1B77BA019991 | 1HGCS1B77BA033423; 1HGCS1B77BA037911; 1HGCS1B77BA027864 | 1HGCS1B77BA070939; 1HGCS1B77BA082640

1HGCS1B77BA098868; 1HGCS1B77BA050285

1HGCS1B77BA067331; 1HGCS1B77BA093878; 1HGCS1B77BA071718 | 1HGCS1B77BA055339 | 1HGCS1B77BA078698 | 1HGCS1B77BA037827; 1HGCS1B77BA060668 | 1HGCS1B77BA039190 | 1HGCS1B77BA007713 | 1HGCS1B77BA058466 | 1HGCS1B77BA067409 | 1HGCS1B77BA027167; 1HGCS1B77BA042929 | 1HGCS1B77BA070729 | 1HGCS1B77BA022423; 1HGCS1B77BA094237; 1HGCS1B77BA031297 | 1HGCS1B77BA055910; 1HGCS1B77BA084856

1HGCS1B77BA025564 | 1HGCS1B77BA059262; 1HGCS1B77BA018713; 1HGCS1B77BA091273; 1HGCS1B77BA069886 | 1HGCS1B77BA001913 | 1HGCS1B77BA062744 | 1HGCS1B77BA075302 | 1HGCS1B77BA011163 | 1HGCS1B77BA073033; 1HGCS1B77BA013060 | 1HGCS1B77BA020395; 1HGCS1B77BA092066 | 1HGCS1B77BA068902; 1HGCS1B77BA036497 | 1HGCS1B77BA034099 | 1HGCS1B77BA092536 | 1HGCS1B77BA000292; 1HGCS1B77BA024561 | 1HGCS1B77BA054014 | 1HGCS1B77BA046026 | 1HGCS1B77BA015052 | 1HGCS1B77BA018372 | 1HGCS1B77BA036094 | 1HGCS1B77BA051176 | 1HGCS1B77BA090558; 1HGCS1B77BA040243; 1HGCS1B77BA094657; 1HGCS1B77BA069497 | 1HGCS1B77BA036662 | 1HGCS1B77BA067216; 1HGCS1B77BA058869 | 1HGCS1B77BA044566; 1HGCS1B77BA098188 | 1HGCS1B77BA008666 | 1HGCS1B77BA080466 | 1HGCS1B77BA054417 | 1HGCS1B77BA023846 | 1HGCS1B77BA082265 | 1HGCS1B77BA060055 | 1HGCS1B77BA084372 | 1HGCS1B77BA082931; 1HGCS1B77BA069225; 1HGCS1B77BA096456; 1HGCS1B77BA021496; 1HGCS1B77BA098238; 1HGCS1B77BA064896 | 1HGCS1B77BA081472 | 1HGCS1B77BA058967 | 1HGCS1B77BA074439; 1HGCS1B77BA009753; 1HGCS1B77BA053932 | 1HGCS1B77BA066373; 1HGCS1B77BA058693 | 1HGCS1B77BA037388 | 1HGCS1B77BA005542; 1HGCS1B77BA078541; 1HGCS1B77BA085702; 1HGCS1B77BA010143; 1HGCS1B77BA092097 | 1HGCS1B77BA066776 | 1HGCS1B77BA017299 | 1HGCS1B77BA083206 | 1HGCS1B77BA060329; 1HGCS1B77BA008814 | 1HGCS1B77BA046768 | 1HGCS1B77BA022440; 1HGCS1B77BA049945 | 1HGCS1B77BA030229

1HGCS1B77BA011308 | 1HGCS1B77BA082492; 1HGCS1B77BA080371; 1HGCS1B77BA019019 | 1HGCS1B77BA028366 | 1HGCS1B77BA011731; 1HGCS1B77BA087644 | 1HGCS1B77BA055566; 1HGCS1B77BA072206; 1HGCS1B77BA059312; 1HGCS1B77BA004472 | 1HGCS1B77BA038881 | 1HGCS1B77BA064106 | 1HGCS1B77BA074795 | 1HGCS1B77BA044552 | 1HGCS1B77BA065403 | 1HGCS1B77BA042591; 1HGCS1B77BA094108 | 1HGCS1B77BA003581; 1HGCS1B77BA019103; 1HGCS1B77BA029422 | 1HGCS1B77BA003726 | 1HGCS1B77BA034264; 1HGCS1B77BA010093; 1HGCS1B77BA035852 | 1HGCS1B77BA096554 | 1HGCS1B77BA030425 | 1HGCS1B77BA072500 | 1HGCS1B77BA013141 | 1HGCS1B77BA055907; 1HGCS1B77BA099390; 1HGCS1B77BA071962; 1HGCS1B77BA027816 | 1HGCS1B77BA033129 | 1HGCS1B77BA061321 | 1HGCS1B77BA012152

1HGCS1B77BA055213; 1HGCS1B77BA026102 | 1HGCS1B77BA093217 | 1HGCS1B77BA053557 | 1HGCS1B77BA086283 | 1HGCS1B77BA070049; 1HGCS1B77BA030151 | 1HGCS1B77BA094304; 1HGCS1B77BA038119; 1HGCS1B77BA055308 | 1HGCS1B77BA045927 | 1HGCS1B77BA052666; 1HGCS1B77BA013026 | 1HGCS1B77BA096313 | 1HGCS1B77BA096361 | 1HGCS1B77BA097297 | 1HGCS1B77BA013690 | 1HGCS1B77BA031588 | 1HGCS1B77BA091984 | 1HGCS1B77BA079690 | 1HGCS1B77BA047127; 1HGCS1B77BA004228 | 1HGCS1B77BA026942; 1HGCS1B77BA099969 | 1HGCS1B77BA056572 | 1HGCS1B77BA071850 | 1HGCS1B77BA086932 | 1HGCS1B77BA030246 | 1HGCS1B77BA020686; 1HGCS1B77BA032529 | 1HGCS1B77BA067426 | 1HGCS1B77BA071573 | 1HGCS1B77BA028951; 1HGCS1B77BA016881 | 1HGCS1B77BA019134 | 1HGCS1B77BA032174; 1HGCS1B77BA075042 | 1HGCS1B77BA098076; 1HGCS1B77BA085926; 1HGCS1B77BA000986 | 1HGCS1B77BA037987

1HGCS1B77BA049170 | 1HGCS1B77BA078569; 1HGCS1B77BA093590 | 1HGCS1B77BA037228 | 1HGCS1B77BA003421 | 1HGCS1B77BA041313 | 1HGCS1B77BA099731 | 1HGCS1B77BA086929; 1HGCS1B77BA095906 | 1HGCS1B77BA076093; 1HGCS1B77BA066731 | 1HGCS1B77BA047340; 1HGCS1B77BA004326 | 1HGCS1B77BA096571 | 1HGCS1B77BA090995 | 1HGCS1B77BA066079 | 1HGCS1B77BA002723

1HGCS1B77BA057656; 1HGCS1B77BA027105 | 1HGCS1B77BA076000

1HGCS1B77BA018758 | 1HGCS1B77BA045085; 1HGCS1B77BA072240 | 1HGCS1B77BA047130 | 1HGCS1B77BA005637 | 1HGCS1B77BA065885; 1HGCS1B77BA049279; 1HGCS1B77BA003841 | 1HGCS1B77BA000261 | 1HGCS1B77BA026228 | 1HGCS1B77BA079995

1HGCS1B77BA091709 | 1HGCS1B77BA083383 | 1HGCS1B77BA049640; 1HGCS1B77BA000034; 1HGCS1B77BA094836; 1HGCS1B77BA083495 | 1HGCS1B77BA064073 | 1HGCS1B77BA072545; 1HGCS1B77BA011017; 1HGCS1B77BA069046 | 1HGCS1B77BA057642 | 1HGCS1B77BA094044 | 1HGCS1B77BA021627 | 1HGCS1B77BA086185; 1HGCS1B77BA085523; 1HGCS1B77BA047404 | 1HGCS1B77BA020526; 1HGCS1B77BA045670; 1HGCS1B77BA052909 | 1HGCS1B77BA093671 | 1HGCS1B77BA092553; 1HGCS1B77BA063585 | 1HGCS1B77BA073663 | 1HGCS1B77BA006545 | 1HGCS1B77BA097851 | 1HGCS1B77BA070309 | 1HGCS1B77BA076451; 1HGCS1B77BA036970;

1HGCS1B77BA058404

| 1HGCS1B77BA076658 | 1HGCS1B77BA006819 | 1HGCS1B77BA065689 | 1HGCS1B77BA024141; 1HGCS1B77BA024303 | 1HGCS1B77BA044826 | 1HGCS1B77BA015858 | 1HGCS1B77BA095999 | 1HGCS1B77BA097302 | 1HGCS1B77BA083612 | 1HGCS1B77BA017352 | 1HGCS1B77BA040064 | 1HGCS1B77BA018212 | 1HGCS1B77BA057317; 1HGCS1B77BA009705 | 1HGCS1B77BA097039

1HGCS1B77BA032045; 1HGCS1B77BA046060 | 1HGCS1B77BA000969 | 1HGCS1B77BA099261 | 1HGCS1B77BA046821; 1HGCS1B77BA007579 | 1HGCS1B77BA078961; 1HGCS1B77BA024057 | 1HGCS1B77BA050092 | 1HGCS1B77BA051369 | 1HGCS1B77BA069841 | 1HGCS1B77BA062730 | 1HGCS1B77BA016024; 1HGCS1B77BA097624; 1HGCS1B77BA092794; 1HGCS1B77BA099471 | 1HGCS1B77BA077289 | 1HGCS1B77BA073257 | 1HGCS1B77BA049590 | 1HGCS1B77BA034605 | 1HGCS1B77BA005203 | 1HGCS1B77BA054627 | 1HGCS1B77BA028402; 1HGCS1B77BA010742

1HGCS1B77BA069726 | 1HGCS1B77BA022261 | 1HGCS1B77BA008019; 1HGCS1B77BA087630 | 1HGCS1B77BA001717 | 1HGCS1B77BA035365; 1HGCS1B77BA016511 | 1HGCS1B77BA012538 | 1HGCS1B77BA039271 | 1HGCS1B77BA058726 | 1HGCS1B77BA078264 | 1HGCS1B77BA026441; 1HGCS1B77BA057589; 1HGCS1B77BA075512 | 1HGCS1B77BA042350 | 1HGCS1B77BA094741; 1HGCS1B77BA062016 | 1HGCS1B77BA097431; 1HGCS1B77BA058578; 1HGCS1B77BA084033 | 1HGCS1B77BA058855 | 1HGCS1B77BA088308 | 1HGCS1B77BA077793; 1HGCS1B77BA092004 | 1HGCS1B77BA057964 | 1HGCS1B77BA043305 | 1HGCS1B77BA003354 | 1HGCS1B77BA076417 | 1HGCS1B77BA049895; 1HGCS1B77BA000437 | 1HGCS1B77BA088552

1HGCS1B77BA014970; 1HGCS1B77BA018887; 1HGCS1B77BA098501; 1HGCS1B77BA013186; 1HGCS1B77BA085392; 1HGCS1B77BA047631 |

1HGCS1B77BA041702

; 1HGCS1B77BA055017; 1HGCS1B77BA070195; 1HGCS1B77BA043188 | 1HGCS1B77BA077079; 1HGCS1B77BA066065 | 1HGCS1B77BA032112 | 1HGCS1B77BA099812

1HGCS1B77BA041280 | 1HGCS1B77BA000938 | 1HGCS1B77BA051338

1HGCS1B77BA033017; 1HGCS1B77BA092570; 1HGCS1B77BA059276; 1HGCS1B77BA092911; 1HGCS1B77BA029551 | 1HGCS1B77BA096568 | 1HGCS1B77BA003113 | 1HGCS1B77BA049203 | 1HGCS1B77BA019599 | 1HGCS1B77BA037309; 1HGCS1B77BA064493 | 1HGCS1B77BA087594 | 1HGCS1B77BA072657; 1HGCS1B77BA086431; 1HGCS1B77BA005895 | 1HGCS1B77BA021062 | 1HGCS1B77BA046365 | 1HGCS1B77BA036855; 1HGCS1B77BA087031 | 1HGCS1B77BA051243; 1HGCS1B77BA053705 | 1HGCS1B77BA072786

1HGCS1B77BA066504; 1HGCS1B77BA001636 | 1HGCS1B77BA039156; 1HGCS1B77BA074389; 1HGCS1B77BA087496 | 1HGCS1B77BA078202 | 1HGCS1B77BA078488; 1HGCS1B77BA061447 | 1HGCS1B77BA011602

1HGCS1B77BA043076 | 1HGCS1B77BA077809 | 1HGCS1B77BA030022; 1HGCS1B77BA036709 | 1HGCS1B77BA053669 | 1HGCS1B77BA014077; 1HGCS1B77BA036063; 1HGCS1B77BA078216 | 1HGCS1B77BA007064 | 1HGCS1B77BA029727; 1HGCS1B77BA035687 | 1HGCS1B77BA096389 | 1HGCS1B77BA013477 | 1HGCS1B77BA049489 | 1HGCS1B77BA066910 | 1HGCS1B77BA000857 | 1HGCS1B77BA096330; 1HGCS1B77BA022843; 1HGCS1B77BA029842; 1HGCS1B77BA002169

1HGCS1B77BA020347; 1HGCS1B77BA065675; 1HGCS1B77BA025368 | 1HGCS1B77BA092357 | 1HGCS1B77BA078989 | 1HGCS1B77BA087966; 1HGCS1B77BA063618 | 1HGCS1B77BA003550 | 1HGCS1B77BA009221; 1HGCS1B77BA022311; 1HGCS1B77BA045619 | 1HGCS1B77BA049718 | 1HGCS1B77BA085358; 1HGCS1B77BA028741; 1HGCS1B77BA089149 | 1HGCS1B77BA024737 | 1HGCS1B77BA063151; 1HGCS1B77BA011745 | 1HGCS1B77BA095890; 1HGCS1B77BA092813 | 1HGCS1B77BA067636; 1HGCS1B77BA079754; 1HGCS1B77BA006173 | 1HGCS1B77BA099728; 1HGCS1B77BA067751; 1HGCS1B77BA035091; 1HGCS1B77BA038007; 1HGCS1B77BA032949 | 1HGCS1B77BA034216 | 1HGCS1B77BA023975 |

1HGCS1B77BA0200421HGCS1B77BA093847 | 1HGCS1B77BA089331;

1HGCS1B77BA028321

| 1HGCS1B77BA027623 | 1HGCS1B77BA063781 | 1HGCS1B77BA031381 | 1HGCS1B77BA003192; 1HGCS1B77BA053073 | 1HGCS1B77BA091113; 1HGCS1B77BA021434 | 1HGCS1B77BA089488; 1HGCS1B77BA057771; 1HGCS1B77BA045460 | 1HGCS1B77BA038850; 1HGCS1B77BA058225 | 1HGCS1B77BA055969 | 1HGCS1B77BA001331; 1HGCS1B77BA015035 | 1HGCS1B77BA071508; 1HGCS1B77BA087045 | 1HGCS1B77BA034992 | 1HGCS1B77BA082752 | 1HGCS1B77BA002026 | 1HGCS1B77BA093329; 1HGCS1B77BA038363 | 1HGCS1B77BA061187; 1HGCS1B77BA093458; 1HGCS1B77BA000793 | 1HGCS1B77BA062341 | 1HGCS1B77BA095694 | 1HGCS1B77BA095243 | 1HGCS1B77BA015679 | 1HGCS1B77BA090320 | 1HGCS1B77BA083903 | 1HGCS1B77BA052988; 1HGCS1B77BA082346; 1HGCS1B77BA009686; 1HGCS1B77BA016556

1HGCS1B77BA066017; 1HGCS1B77BA000020; 1HGCS1B77BA075591 | 1HGCS1B77BA044275 | 1HGCS1B77BA094206; 1HGCS1B77BA081374 | 1HGCS1B77BA095775; 1HGCS1B77BA091516

1HGCS1B77BA090625 | 1HGCS1B77BA021823; 1HGCS1B77BA082363 | 1HGCS1B77BA051209; 1HGCS1B77BA037424; 1HGCS1B77BA069404 | 1HGCS1B77BA062047; 1HGCS1B77BA000096 | 1HGCS1B77BA088518; 1HGCS1B77BA032532; 1HGCS1B77BA020137 | 1HGCS1B77BA053123 | 1HGCS1B77BA031610; 1HGCS1B77BA018369; 1HGCS1B77BA077258; 1HGCS1B77BA025323

1HGCS1B77BA045233 | 1HGCS1B77BA098630

1HGCS1B77BA069810; 1HGCS1B77BA083545 | 1HGCS1B77BA078667 | 1HGCS1B77BA008117 | 1HGCS1B77BA048004 | 1HGCS1B77BA015973 | 1HGCS1B77BA065806 | 1HGCS1B77BA042719 | 1HGCS1B77BA008733 | 1HGCS1B77BA075073; 1HGCS1B77BA005427 | 1HGCS1B77BA059889 | 1HGCS1B77BA088566; 1HGCS1B77BA087983; 1HGCS1B77BA076448 | 1HGCS1B77BA004200; 1HGCS1B77BA008831 | 1HGCS1B77BA066549 | 1HGCS1B77BA000762

1HGCS1B77BA010787; 1HGCS1B77BA077292 | 1HGCS1B77BA072965; 1HGCS1B77BA020588; 1HGCS1B77BA060699; 1HGCS1B77BA018484 | 1HGCS1B77BA035446 | 1HGCS1B77BA027430 | 1HGCS1B77BA006643; 1HGCS1B77BA093122 | 1HGCS1B77BA070679; 1HGCS1B77BA028089; 1HGCS1B77BA039562 | 1HGCS1B77BA052022 | 1HGCS1B77BA094996 | 1HGCS1B77BA002608 | 1HGCS1B77BA017870; 1HGCS1B77BA035043; 1HGCS1B77BA045863 | 1HGCS1B77BA099440; 1HGCS1B77BA062419; 1HGCS1B77BA020512; 1HGCS1B77BA053896 |

1HGCS1B77BA075364

| 1HGCS1B77BA068589; 1HGCS1B77BA048116; 1HGCS1B77BA047032

1HGCS1B77BA006383 | 1HGCS1B77BA003905; 1HGCS1B77BA081052; 1HGCS1B77BA015603 | 1HGCS1B77BA059746

1HGCS1B77BA075669 | 1HGCS1B77BA005301 | 1HGCS1B77BA015018 | 1HGCS1B77BA024138

1HGCS1B77BA001510 | 1HGCS1B77BA043000 | 1HGCS1B77BA050710; 1HGCS1B77BA039058 | 1HGCS1B77BA022101 | 1HGCS1B77BA077096 | 1HGCS1B77BA006772 | 1HGCS1B77BA063571 | 1HGCS1B77BA008361 | 1HGCS1B77BA059231

1HGCS1B77BA038394 | 1HGCS1B77BA073372 | 1HGCS1B77BA072237 | 1HGCS1B77BA066678 | 1HGCS1B77BA046110

1HGCS1B77BA019327

| 1HGCS1B77BA022129; 1HGCS1B77BA066812 | 1HGCS1B77BA038346 | 1HGCS1B77BA009672; 1HGCS1B77BA072660 | 1HGCS1B77BA023989 | 1HGCS1B77BA015343 | 1HGCS1B77BA003015; 1HGCS1B77BA076465 | 1HGCS1B77BA096294 | 1HGCS1B77BA029453; 1HGCS1B77BA012443 | 1HGCS1B77BA018632

1HGCS1B77BA056331 | 1HGCS1B77BA096585; 1HGCS1B77BA036127; 1HGCS1B77BA059259 | 1HGCS1B77BA047418; 1HGCS1B77BA014886 | 1HGCS1B77BA009509; 1HGCS1B77BA025144; 1HGCS1B77BA097462 | 1HGCS1B77BA026276; 1HGCS1B77BA007260; 1HGCS1B77BA028206; 1HGCS1B77BA064297 | 1HGCS1B77BA052635 | 1HGCS1B77BA074022; 1HGCS1B77BA054532 | 1HGCS1B77BA094562; 1HGCS1B77BA046012; 1HGCS1B77BA028416; 1HGCS1B77BA023488; 1HGCS1B77BA070083; 1HGCS1B77BA002799 | 1HGCS1B77BA079933; 1HGCS1B77BA066759 | 1HGCS1B77BA052148; 1HGCS1B77BA026035; 1HGCS1B77BA031168 | 1HGCS1B77BA014936

1HGCS1B77BA011454

1HGCS1B77BA078393 | 1HGCS1B77BA098921; 1HGCS1B77BA096828 | 1HGCS1B77BA058029; 1HGCS1B77BA028335 | 1HGCS1B77BA024494; 1HGCS1B77BA056815 | 1HGCS1B77BA043952 | 1HGCS1B77BA097154; 1HGCS1B77BA000681 | 1HGCS1B77BA070438 | 1HGCS1B77BA028576; 1HGCS1B77BA001734 | 1HGCS1B77BA045734 | 1HGCS1B77BA079009; 1HGCS1B77BA060511 | 1HGCS1B77BA079317; 1HGCS1B77BA055504; 1HGCS1B77BA003824 | 1HGCS1B77BA061464; 1HGCS1B77BA067457 | 1HGCS1B77BA099115; 1HGCS1B77BA066762 | 1HGCS1B77BA076305 | 1HGCS1B77BA098658 | 1HGCS1B77BA009638 | 1HGCS1B77BA006190; 1HGCS1B77BA040596 | 1HGCS1B77BA023054 | 1HGCS1B77BA026472 | 1HGCS1B77BA070388 | 1HGCS1B77BA006951 | 1HGCS1B77BA044762 | 1HGCS1B77BA028822 | 1HGCS1B77BA082542; 1HGCS1B77BA011678; 1HGCS1B77BA078491; 1HGCS1B77BA089619 | 1HGCS1B77BA051615 | 1HGCS1B77BA023183; 1HGCS1B77BA041599 | 1HGCS1B77BA093864 | 1HGCS1B77BA069970 | 1HGCS1B77BA075462 | 1HGCS1B77BA081892; 1HGCS1B77BA031798; 1HGCS1B77BA006156 | 1HGCS1B77BA006318 | 1HGCS1B77BA022146; 1HGCS1B77BA008683; 1HGCS1B77BA083917 | 1HGCS1B77BA065188 | 1HGCS1B77BA015827 | 1HGCS1B77BA095629 | 1HGCS1B77BA051095 | 1HGCS1B77BA099552; 1HGCS1B77BA092665;

1HGCS1B77BA0301341HGCS1B77BA072075; 1HGCS1B77BA038900 | 1HGCS1B77BA079026 | 1HGCS1B77BA071847; 1HGCS1B77BA093024 | 1HGCS1B77BA059990

1HGCS1B77BA039612 | 1HGCS1B77BA079463; 1HGCS1B77BA050769 | 1HGCS1B77BA074716; 1HGCS1B77BA011034; 1HGCS1B77BA057527 | 1HGCS1B77BA051162; 1HGCS1B77BA022762 | 1HGCS1B77BA061626

1HGCS1B77BA034958

1HGCS1B77BA049055 | 1HGCS1B77BA018453 | 1HGCS1B77BA013494 | 1HGCS1B77BA011549; 1HGCS1B77BA095176 | 1HGCS1B77BA035821 | 1HGCS1B77BA056393 | 1HGCS1B77BA073839 | 1HGCS1B77BA040422; 1HGCS1B77BA032126; 1HGCS1B77BA025046 | 1HGCS1B77BA008909 | 1HGCS1B77BA017285; 1HGCS1B77BA036516 | 1HGCS1B77BA020221; 1HGCS1B77BA025094; 1HGCS1B77BA049444 | 1HGCS1B77BA092455 | 1HGCS1B77BA063697; 1HGCS1B77BA042297 | 1HGCS1B77BA065515 | 1HGCS1B77BA052943 | 1HGCS1B77BA055874 | 1HGCS1B77BA086770; 1HGCS1B77BA068916 | 1HGCS1B77BA052828 | 1HGCS1B77BA096411; 1HGCS1B77BA047788 | 1HGCS1B77BA037021 | 1HGCS1B77BA003144 | 1HGCS1B77BA070570 | 1HGCS1B77BA011924 | 1HGCS1B77BA092939; 1HGCS1B77BA028867 | 1HGCS1B77BA070259; 1HGCS1B77BA012720; 1HGCS1B77BA061206; 1HGCS1B77BA021272

1HGCS1B77BA050321 | 1HGCS1B77BA027489 | 1HGCS1B77BA017836 | 1HGCS1B77BA082184 | 1HGCS1B77BA083965 | 1HGCS1B77BA043613

1HGCS1B77BA044230; 1HGCS1B77BA028710 | 1HGCS1B77BA028299; 1HGCS1B77BA030893 | 1HGCS1B77BA031087 | 1HGCS1B77BA096151; 1HGCS1B77BA066034; 1HGCS1B77BA046785 |

1HGCS1B77BA084744

| 1HGCS1B77BA098840 | 1HGCS1B77BA056054 | 1HGCS1B77BA022678; 1HGCS1B77BA076367 | 1HGCS1B77BA028691

1HGCS1B77BA096618 | 1HGCS1B77BA020235 | 1HGCS1B77BA039299 | 1HGCS1B77BA029355 | 1HGCS1B77BA050464 | 1HGCS1B77BA083013; 1HGCS1B77BA076868; 1HGCS1B77BA082704 | 1HGCS1B77BA001507 | 1HGCS1B77BA018596 | 1HGCS1B77BA098370; 1HGCS1B77BA016394; 1HGCS1B77BA087174 | 1HGCS1B77BA002835; 1HGCS1B77BA039139 | 1HGCS1B77BA094142 | 1HGCS1B77BA063005 | 1HGCS1B77BA086865 | 1HGCS1B77BA097641 | 1HGCS1B77BA099566 | 1HGCS1B77BA081164 | 1HGCS1B77BA068382 | 1HGCS1B77BA023541; 1HGCS1B77BA006500; 1HGCS1B77BA051453; 1HGCS1B77BA049086 | 1HGCS1B77BA045197 | 1HGCS1B77BA036922; 1HGCS1B77BA014435 | 1HGCS1B77BA046107 | 1HGCS1B77BA027556 | 1HGCS1B77BA023605 | 1HGCS1B77BA008196; 1HGCS1B77BA013432 | 1HGCS1B77BA051775; 1HGCS1B77BA042686 | 1HGCS1B77BA086008; 1HGCS1B77BA094058 | 1HGCS1B77BA057009 | 1HGCS1B77BA035799 | 1HGCS1B77BA085540 | 1HGCS1B77BA041053 | 1HGCS1B77BA082105 | 1HGCS1B77BA096148 | 1HGCS1B77BA041893; 1HGCS1B77BA099857

1HGCS1B77BA048620; 1HGCS1B77BA015522 | 1HGCS1B77BA076823 | 1HGCS1B77BA053543; 1HGCS1B77BA044258; 1HGCS1B77BA002057

1HGCS1B77BA077955; 1HGCS1B77BA066499; 1HGCS1B77BA087272 | 1HGCS1B77BA007856 | 1HGCS1B77BA064879

1HGCS1B77BA024298; 1HGCS1B77BA028979 | 1HGCS1B77BA087952; 1HGCS1B77BA060167 | 1HGCS1B77BA067622 | 1HGCS1B77BA016217 | 1HGCS1B77BA052599 | 1HGCS1B77BA027699 | 1HGCS1B77BA094545 | 1HGCS1B77BA006139 |

1HGCS1B77BA044583

| 1HGCS1B77BA059486

1HGCS1B77BA037701 | 1HGCS1B77BA009784 | 1HGCS1B77BA041134 | 1HGCS1B77BA087305 | 1HGCS1B77BA059729; 1HGCS1B77BA058385 | 1HGCS1B77BA025645 | 1HGCS1B77BA008411 | 1HGCS1B77BA057575; 1HGCS1B77BA035012 | 1HGCS1B77BA081326 | 1HGCS1B77BA099986 | 1HGCS1B77BA091693 | 1HGCS1B77BA093010; 1HGCS1B77BA057818 | 1HGCS1B77BA047290 | 1HGCS1B77BA016265; 1HGCS1B77BA012541 | 1HGCS1B77BA071279 | 1HGCS1B77BA026519 |

1HGCS1B77BA026861

| 1HGCS1B77BA061643 | 1HGCS1B77BA019084 | 1HGCS1B77BA094898 | 1HGCS1B77BA042705

1HGCS1B77BA070827; 1HGCS1B77BA003953; 1HGCS1B77BA084310; 1HGCS1B77BA029260 | 1HGCS1B77BA030215 | 1HGCS1B77BA074442 | 1HGCS1B77BA079205

1HGCS1B77BA015729 | 1HGCS1B77BA026584 | 1HGCS1B77BA021854; 1HGCS1B77BA099647 | 1HGCS1B77BA075753 | 1HGCS1B77BA058774 | 1HGCS1B77BA039674; 1HGCS1B77BA053414 | 1HGCS1B77BA011518 | 1HGCS1B77BA039075; 1HGCS1B77BA081715 | 1HGCS1B77BA026598

1HGCS1B77BA098983 | 1HGCS1B77BA038315 | 1HGCS1B77BA095615 | 1HGCS1B77BA011826 | 1HGCS1B77BA042848

1HGCS1B77BA080113 | 1HGCS1B77BA044499; 1HGCS1B77BA056216; 1HGCS1B77BA002382; 1HGCS1B77BA081813; 1HGCS1B77BA056362

1HGCS1B77BA052747; 1HGCS1B77BA099535; 1HGCS1B77BA043899;

1HGCS1B77BA073887

| 1HGCS1B77BA037861; 1HGCS1B77BA000633 | 1HGCS1B77BA009381 | 1HGCS1B77BA059780 | 1HGCS1B77BA010174 | 1HGCS1B77BA006271 | 1HGCS1B77BA076224 | 1HGCS1B77BA031364 | 1HGCS1B77BA011020 | 1HGCS1B77BA001829 | 1HGCS1B77BA075767 | 1HGCS1B77BA035785; 1HGCS1B77BA006304 | 1HGCS1B77BA002446; 1HGCS1B77BA071198 | 1HGCS1B77BA058323 | 1HGCS1B77BA044311; 1HGCS1B77BA019120; 1HGCS1B77BA008053; 1HGCS1B77BA002527 | 1HGCS1B77BA061075 | 1HGCS1B77BA035379 | 1HGCS1B77BA051730 | 1HGCS1B77BA076076; 1HGCS1B77BA040825

1HGCS1B77BA019926 | 1HGCS1B77BA009882; 1HGCS1B77BA044633 | 1HGCS1B77BA091144 | 1HGCS1B77BA089622 | 1HGCS1B77BA089667 | 1HGCS1B77BA015309; 1HGCS1B77BA036192 | 1HGCS1B77BA011969; 1HGCS1B77BA078717; 1HGCS1B77BA080225 | 1HGCS1B77BA089054 | 1HGCS1B77BA065630 | 1HGCS1B77BA042946 | 1HGCS1B77BA061691; 1HGCS1B77BA066714

1HGCS1B77BA023779; 1HGCS1B77BA096120 | 1HGCS1B77BA035933; 1HGCS1B77BA063120; 1HGCS1B77BA097848 | 1HGCS1B77BA018923 | 1HGCS1B77BA026164 | 1HGCS1B77BA047953 | 1HGCS1B77BA057852; 1HGCS1B77BA015942 | 1HGCS1B77BA069130 | 1HGCS1B77BA011728 | 1HGCS1B77BA033938

1HGCS1B77BA078846 | 1HGCS1B77BA070374 | 1HGCS1B77BA053994 | 1HGCS1B77BA079415 | 1HGCS1B77BA086414; 1HGCS1B77BA034152 | 1HGCS1B77BA051906

1HGCS1B77BA098465 | 1HGCS1B77BA060248; 1HGCS1B77BA032448; 1HGCS1B77BA006688; 1HGCS1B77BA064381 | 1HGCS1B77BA069967; 1HGCS1B77BA005511; 1HGCS1B77BA033552 | 1HGCS1B77BA015147 | 1HGCS1B77BA007520; 1HGCS1B77BA025872

1HGCS1B77BA080046 | 1HGCS1B77BA019246 | 1HGCS1B77BA079592 | 1HGCS1B77BA065644 | 1HGCS1B77BA084517 | 1HGCS1B77BA077938 | 1HGCS1B77BA088714 | 1HGCS1B77BA062873; 1HGCS1B77BA008912; 1HGCS1B77BA005590 | 1HGCS1B77BA035110 | 1HGCS1B77BA033616 | 1HGCS1B77BA067944 | 1HGCS1B77BA054823 | 1HGCS1B77BA043062; 1HGCS1B77BA073811

1HGCS1B77BA005945; 1HGCS1B77BA075106;

1HGCS1B77BA056894

; 1HGCS1B77BA013334; 1HGCS1B77BA047872; 1HGCS1B77BA000048; 1HGCS1B77BA009574; 1HGCS1B77BA048200; 1HGCS1B77BA096506; 1HGCS1B77BA048682 | 1HGCS1B77BA073694 | 1HGCS1B77BA033504 | 1HGCS1B77BA094822 | 1HGCS1B77BA007887; 1HGCS1B77BA035141 | 1HGCS1B77BA064221; 1HGCS1B77BA048018; 1HGCS1B77BA039707 | 1HGCS1B77BA022776; 1HGCS1B77BA016508

1HGCS1B77BA022809 | 1HGCS1B77BA001183 | 1HGCS1B77BA047712 | 1HGCS1B77BA051324; 1HGCS1B77BA048066 | 1HGCS1B77BA018761 | 1HGCS1B77BA013706; 1HGCS1B77BA084470 | 1HGCS1B77BA076112; 1HGCS1B77BA092519 | 1HGCS1B77BA029145 | 1HGCS1B77BA061707 | 1HGCS1B77BA085957 | 1HGCS1B77BA097753; 1HGCS1B77BA048147; 1HGCS1B77BA040078; 1HGCS1B77BA024415

1HGCS1B77BA082671 | 1HGCS1B77BA038654 | 1HGCS1B77BA033650

1HGCS1B77BA045006 | 1HGCS1B77BA095372 | 1HGCS1B77BA038976; 1HGCS1B77BA038945 | 1HGCS1B77BA061514; 1HGCS1B77BA070486 | 1HGCS1B77BA007937 | 1HGCS1B77BA001118 | 1HGCS1B77BA004312 | 1HGCS1B77BA033275; 1HGCS1B77BA089653; 1HGCS1B77BA022082 | 1HGCS1B77BA093332 | 1HGCS1B77BA024799 | 1HGCS1B77BA099129; 1HGCS1B77BA047984; 1HGCS1B77BA084002; 1HGCS1B77BA016458 | 1HGCS1B77BA009624; 1HGCS1B77BA054191 | 1HGCS1B77BA090172; 1HGCS1B77BA069080; 1HGCS1B77BA065112; 1HGCS1B77BA079639 | 1HGCS1B77BA095288; 1HGCS1B77BA098692; 1HGCS1B77BA029517

1HGCS1B77BA088860; 1HGCS1B77BA021157 | 1HGCS1B77BA001040; 1HGCS1B77BA032773; 1HGCS1B77BA048584; 1HGCS1B77BA007775 | 1HGCS1B77BA035303 |